ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Механізм оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку 

Платники Об’єкт оподаткування Ставка у відсотках до грошової оцінки Термін сплати
Сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства. Площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди.   - для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,15 %; - для багаторічних насаджень- 0,09 %; - для земель водного фонду – 0,45%; У гірських зонах і поліських територіях: - для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,09 %; - для багаторічних насаджень -0,03 %;   Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця  

Запитання для самоконтролю:

1. Які юридичні особи можуть перейти на спрощену систему оподаткування.

2. Які суб’єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку?

3. Які податки сплачують платники єдиного податку?

4. Які операції заборонені платникам єдиного податку?

5. Які види діяльності не підпадають під спрощену систему оподаткування?

6. Які ставки єдиного податку застосовуються для фізичних осіб і юридичних осіб - суб’єктів малого бізнесу?

7. Які доході враховуються при визначенні бази нарахування єдиного податку?

9. Які підприємства можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку?

10. Як проводиться сплата фіксованого сільськогосподарського податку?

11. Які податки та збори не сплачуються платниками фіксованого сільськогосподарського податку?

 

Тести для самоконтролю знань

1. Суб’єкти малого підприємництва - платники єдиного податку не сплачують до бюджету:

а) акцизний податок;

б) плату (податок) за землю, що використовується у виробничий діяльності;

в) екологічний податок;

г) податок на доходи найманих працівників.

2. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом:

а) 5 календарних днів після граничного терміну подання податкової звітності;

б) 10 календарних днів після граничного терміну подання податкової звітності;

в) 15 календарних днів після граничного терміну подання податкової звітності;

г) 20 календарних днів після граничного терміну подання податкової звітності.

3.В базу нарахування єдиного податку не включаються:

а) виручка від продажу продукції;

б) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

в) доход від продажу основних фондів.

4.Який з суб’єктів підприємницької діяльності може застосовувати спрощену систему оподаткування:

а) банк;

б) страхова компанія;

в) фірма, що здійснює продаж легкових автомобілів;

д) підприємство, що виробляє легкові автомобілі.

5. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік:

а) Дорівнює або перевищує 55 відсотків;

б) Дорівнює або перевищує 65 відсотків;

в) Дорівнює або перевищує 75 відсотків;

г) Дорівнює або перевищує 85 відсотків.

6. Об'єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є:

а) Площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди;

б) Сільськогосподарські угіддя (ріллі, сіножаті, пасовища і багаторічні насадження) та землі водного фонду (внутрішні водойми, озера, ставки, водосховища), що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надані йому у користування, у тому числі на умовах оренди;

в) Вартість сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

7. Базовим податковим (звітним) періодом для платників фіксованого сільськогосподарського податку є:

а) Календарний рік;

б) Календарне півріччя;

в) Календарний квартал;

г) Календарний місяць.

 

8. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку проводиться:

а) Щокварталу протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового кварталу, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

- у I кварталі - 10 відсотків;

- у II кварталі - 10 відсотків;

- у III кварталі - 50 відсотків;

- у IV кварталі - 30 відсотків.

б) Щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

- у I кварталі - 10 відсотків;

- у II кварталі - 10 відсотків;

- у III кварталі - 50 відсотків;

- у IV кварталі - 30 відсотків.

в) Щорічно протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) року.

9. Платники фіксованого сільськогосподарського податку перераховують в установлений строк загальну суму коштів на:

а) Відповідний рахунок державного бюджету;

б) Відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки;

в) Відповідний рахунок місцевого бюджету в розмірі 50% за місцем розташування земельної ділянки та відповідний рахунок державного бюджету в розмірі 50%;

г) Відповідний рахунок місцевого бюджету в розмірі 70% за місцем розташування земельної ділянки та відповідний рахунок державного бюджету в розмірі 30%.

10. Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками таких податків і зборів:

а) Податку на прибуток підприємств, земельного податку, збору за спеціальне використання води, екологічного податку;

б) Податку на прибуток підприємств, земельного податку, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне використання лісових ресурсів;

в) Податку на прибуток підприємств, земельного податку, збору за спеціальне використання води, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності);

г) Податку на прибуток підприємств, земельного податку, збору за спеціальне використання води, плати за користування надрами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.009 с.)