ТОП 10:

Аудит нарахування і утримання податку на дохід. 

Аудит нарахування, утримання й перерахування до бюджету податку з доходів, одержаних за місцем роботи, проводиться безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях на основі перевірки розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати й утримання податку, касових виплат (заробітної плати, премій, відпускних, разових виплат, у підзвіт та ін.), документів, що підтверджують право на пільги тощо.

Правильність визначення сукупного оподатковуваного доходу та нарахування податку на дохід здійснюється окремо по кожному працівнику. При цьому треба звернути увагу на повноту включення до об’єкта всіх оподатковуваних виплат не тільки у грошовій, але й в натуральній формі. У разі виплати заробітної плати продукцією власного виробництва її розмір у складі сукупного оподатковуваного доходу обчислюється за відпускною ціною продажу продукції стороннім споживачам у поточному місяці. Натуральна продукція інших виробників визначається за цінами її придбання; продукція, одержана за бартерними операціями у зовнішньоекономічній діяльності - за митною вартістю.

При проведенні аудиту необхідно упевнитися у правильності застосування пільг, зокрема, у достовірності сум, які не включаються до сукупного оподатковуваного доходу (пенсії, путівки на оздоровлення у вітчизняних закладах, компенсаційні виплати, матеріальна допомога у межах прожиткового мінімуму, плата за навчання дітей працівників у закладах освіти тощо), а також у правильному застосуванні Ставки податку на дохід.

Крім того, необхідно переконатися у наявності документів, які є підставою для надання пільг.

Податковий інспектор самостійно розраховує суму податку на дохід по кожному працівнику і порівнює свій результат з даними підприємства. В разі розбіжностей з’ясовує причини й робить відповідні записи для відображення в акті перевірки.

Підсумки виплат, які вказані в розрахунково-платіжних відомостях, звіряються з даними касових документів і даними бухгалтерського обліку. Потім на вибір звіряються підсумки утриманих податків за відомостями по підрозділах (відділу, цеху, управлінню) або у цілому по підприємству з даними бухгалтерського обліку про нараховані суми податку. Необхідно впевнитися в наявності платіжного доручення, що підтверджує перерахування належних сум до бюджету. В разі розбіжностей по кожному випадку несвоєчасного перерахування податків до бюджету складається докладний розрахунок.

За результатами перевірки складається акт за встановленою формою. У разі виявлення порушень згідно ст. 127 Податкового Кодексу України передбачені штрафні санкції. Так не нарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Обов’язковій перевірці підлягає своєчасність подання підприємством або фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності відомостей про сплачені працівникам доходи й утримані суми податку за квартал (ф. № 8-ДР) до податкових інспекцій. Довідка за ф. № 8-ДР надається у відповідності з Законом України “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків” до 15числа місяця, наступного за звітним кварталом, незалежно від того, чи отримали доход громадяни (штатні робітники, сумісники, працівники за цивільно-правовими договорами).

Протягом року в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків накопичуються дані про виплачені громадянам доходи й утримані суми прибуткового податку. По закінченні календарного року кожному громадянину, який отримував доходи не лише за місцем основної роботи, необхідно з’явитися у податкову інспекцію за місцем проживання і подати декларацію про доходи. Термін подання декларації - до 1 травня року, наступного за звітним. За допомогою даних про доходи громадян, які надійшли в податкову інспекцію від підприємств, установ і організацій та зберігаються в Державному реєстрі, перевіряється достовірність даних, зазначених громадянами в деклараціях про доходи. В разі відсутності зауважень податковий інспектор здійснює розрахунок податку на дохід, виходячи з сукупного річного доходу, і визначає сальдо розрахунків з бюджетом. На суми, які треба доплатити за результатами перерахунку, виписується податкове повідомлення. Зазначену суму треба внести в бюджет протягом 30 календарних днів із дня одержання повідомлення.

Якщо в установлений термін громадяни не подали декларацій, складається відповідний список для вжиття заходів і притягнення громадян до відповідальності згідно Закону № 2181.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.006 с.)