ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.Контрольна робота податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів від підприємницької діяльності полягає у реєстрації та обліку громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність, перевірці поданих ними декларацій, обстеженні доходів від підприємницької діяльності, перевірці своєчасності й повноти сплати до бюджету нарахованих податків.

Оподатковуваним доходом громадян від підприємницької діяльності вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Головною державною податковою інспекцією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву. До складу витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходів, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Податок, обчислений податковими органами, сплачується в такому порядку: протягом року платники щоквартально сплачують до бюджету по 25 відсотків річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше залучаються до сплати податку, - 25 відсотків суми, обчисленої їм податковими органами за оціночним доходом на поточний рік. Для сплати авансових платежів податку встановлюються такі строки протягом року: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. У разі значного збільшення або зменшення протягом року доходу платника податковими органами може бути проведено перерахунок сум податку.

Суми податку, сплачені протягом року у вигляді авансових платежів, пред’явлених податковими органами, враховуються при остаточному розрахунку суми податку на підставі документального підтвердження факту такої сплати. Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу, а над міру сплачені суми податку підлягають поверненню платнику не пізніше одного місяця після проведення остаточного розрахунку або за заявою платника зараховуються в рахунок майбутніх платежів.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, надають податковому органу декларації за кожний звітний квартал, а також за звітний рік. В декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік.

Протягом року працівники податкових інспекцій обстежують доходи від підприємницької діяльності за місцем виконання робіт, виготовлення продукції, надання послуг. Перевірці підлягає книга обліку доходів та витрат, у якій відображаються обсяги виготовленої та реалізованої продукції, середня ціна одиниці реалізованої продукції, виручка (валовий дохід) від реалізації.

Метою перевірки є встановлення правильності ведення обліку доходів і витрат, а також відповідності даних, відображених у книзі, фактичним обсягам виготовленої та реалізованої продукції, виручці від її реалізації.

Якщо громадянин, що займається підприємницькою діяльністю, залучає найманих працівників, то обов’язково перевіряються правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету прибуткового податку з їхнього заробітку. За результатами перевірки складається акт за встановленою формою.

 

Контрольні питання:

1. Назвіть основні види пільг з податку на дохід.

2. Назвіть можливі форми оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності. Які умови їх застосування?

3. Яка форма оподаткування є найбільш економічною в адмініструванні?

4. Що є об’єктом оподаткування при застосуванні загальної системи оподаткування приватного підприємця ?

5. Яка форма оподаткування застосовується у відношенні доходів громадян (прогресивне, пропорційне, регресивне оподаткування)?

6. Яка передбачена форма звітності підприємства за доходами і сплаченими податками його працівників?

ЗадачаПриватний підприємець 25 березня подав у ДПІ декларацію про доходи за звітний рік. За даними цієї декларації дохід становить 24000 грн. Витрати на виробництво продукції - 12000 грн. Визначити суму податку на дохід.

 

Тести для самоконтролю знань:

1. Оподатковуваним доходом за місцем основної роботи фізичної особи є:

а) сукупний оподатковуваний дохід за звітний рік;

б) заробітна плата за рік без урахування премій;

в) заробітна плата за рік з урахуванням премій.

2. Не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян:

а) вартість путівок на відпочинок у вітчизняному дитячому оздоровчому таборі;

б) компенсація за невикористану відпустку при звільнені;

в) дохід власника від продажу раніше придбаних акцій;

г) допомога по тимчасовій непрацездатності.

3. Оподатковуваним доходом фізичної особи від здійснення підприємницької діяльності є:

а) сукупний оподатковуваний дохід за звітний рік;

б) чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом та документально (або за встановленими нормами) підтвердженими витратами;

в) виручка від продажу товарів (робіт, послуг).

4. Приватний підприємець, що застосовує загальну систему оподаткування, подає декларацію про доходи:

а) за звітний рік;

б) за звітний квартал;

в) за звітний квартал та річну.

5.Визначити строк подання річної декларації про доходи громадян у ДПІ:

а) включно по 1 квітня наступного року;

б) до 1 квітня наступного року;

в) протягом 60 днів після закінчення звітного року.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.008 с.)