ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційні зв’язки при оподаткуванні фізичних осіб.Інформація для центральної бази даних (ЦБД) потенційних платників податків формується в податкових інспекціях у відділах державного реєстру фізичних осіб за допомогою АРМ “ДРФО” на підставі картки ф. №1-ДР, заповненої та поданої фізичною особою. У результаті, кожному громадянину надається особистий номер (ідентифікаційний код), який фігурує в усіх фінансових документах, що і дозволяє автоматизованим способом вести облік одержаних доходів, нарахованих та сплачених податків кожної фізичної особи.

Запровадження ідентифікаційних номерів ДРФО дає можливість розпочати процес розбудови єдиного інформаційного простору, який забезпечить одночасно не лише контроль повноти сплати податків фізичними особами, але і надання субсидій, соціальної допомоги тим, хто її дійсно потребує, нарахування пенсій тощо.

Реєстрація у податковій інспекції підприємця здійснюється підрозділом державного реєстру фізичних осіб за допомогою автоматизованої системи обліку платників та АРМ “Свідоцтво ПДВ фізичних осіб”, згідно з поданими реєстраційними документами.

У результаті реєстрації відкриваються картки особового рахунку фізичної особи як платника відповідних податків, ведеться оперативний облік податків підприємців і фізичних осіб, які мають доходи не за місцем основної роботи і подали підсумкову річну декларацію про доходи.

Оперативний облік суб’єктів підприємницької діяльності ведеться за такими податками і зборами: податок на дохід; податок на додану вартість; акцизний податок; торговий патент; єдиний податок.

Підприємець як суб’єкт підприємницької діяльності і юридична особа усі необхідні звітні документи (незалежно від того, була діяльність чи ні) подає до канцелярії податкової інспекції для проходження реєстрації. У перспективі звітні документи будуть реєструватися з допомогою АРМ “Звіт” аналогічно юридичним особам.

Після реєстрації та проходження контролю звітні документи підприємців надходять у відділ оподатковування фізичних осіб, де за допомогою АРМ “Облік податків і платежів” виконуються квартальні або річні розрахунки та нарахування прибуткового податку з послідовним друком повідомлень-квитанцій для його сплати. Усі інші податки нараховуються власне підприємцями та вводяться до АРМ “Облік податків і платежів” аналогічно технології обліку платежів юридичними особами.

Підприємці здійснюють сплату податківчерез банк при наявності відкритого там рахунка або через Ощадбанк. Інформація про сплачені податки надходить у податкову інспекцію до відділу обліку та звітності, а за допомогою АРМ “Облік податків і платежів” здійснюється (не автоматично) рознесення платежів. Аналогічно юридичним особам, при порушенні терміну сплати автоматично проводиться нарахування пені із відображенням суми пені в картці особового рахунку.

Облік донарахованих сум податків і фінансових санкцій, що з’явились у результаті документальних перевірок діяльності підприємців та проведених перерахунків податку на дохід громадянам за основним місцем роботи, здійснюється за допомогою АРМ “Аудит”. Інформація про донараховані суми податків із АРМ “Аудит” автоматично інтегрується в картки особових рахунків платників-фізичних осіб АРМ “Облік податків та платежів”.

СПД, які займаються торгівлею і мають торгові приміщення (магазин, кіоск, кафе тощо), реєструють касові апарати аналогічно юридичним особам.

Для громадян-суб’єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб (далі - “сумісники”) при поданні річних декларацій про отримані доходи і сплачені податки об’єктом оподаткування є сукупний оподаткований дохід за звітний рік. Тобто дохід, незалежно від джерел його походження, зменшений на доходи, що не підлягають оподаткуванню, та витрати. За допомогою АРМ “Облік податків і платежів” у режимі Річний перерахунок здійснюється перерахунок податку на дохід за сукупним річним доходом “сумісника” з урахуванням наданих йому пільг з наступним проведенням добору податку на дохід або поверненням його. Таким чином, річні перерахунки виконуються і для кожного підприємця.

На виконання ст. 4 та ст. 9 Закону України про Державний реєстр фізичних осіб та п. 2 Постанови КМУ “Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів” від 6 листопада 1997 р. у № 1232 розроблені форми, у яких вказуються суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичної особи.

Форма № 7-ДР вміщує інформацію про підприємців, що формується автоматично із баз даних їх звітів.

Форма № 8-ДР подається щоквартально до 15 числа наступного місяця юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності. Звіт містить відомості про одержані доходи, нараховані і сплачені податки фізичними особами, які:

– перебували в трудових відносинах з роботодавцем незалежно від того, отримували громадяни доход, чи ні;

– перебували з роботодавцем в цивільно-правових відносинах;

– отримували від них виплати у звітному періоді.

Ведення таких форм сприяє отриманню інформації про реальні надходження до бюджету України, забезпечує накопичення в центральній базі інформації про доходи, одержані фізичними особами протягом року з різних джерел, яка потім буде передаватись до державних податкових органів за місцем постійного проживання фізичних осіб в Україні, а які не мають постійного місця проживання в Україні - за місцем їх реєстрації.

Крім того, накопичена інформація з ф. №8-ДР надає можливість контролювати зміни місця роботи, відслідковувати наявність пільг у фізичних осіб за звітний квартал, більш ширше виконувати контроль за повнотою подання інформації про всіх працюючих, порушників податкового законодавства (на першому етапі - для виявлення осіб, які мають декілька основних місць роботи, та встановлення фактів порушення податкового законодавства).

Інформація про фізичних осіб необхідна багатьом службам та відомствам. Але відомості Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом і надаються іншим державним органам тільки відповідно до чинного законодавства. Інформація з Державного реєстру про фізичних осіб надається на письмові запити Міністерства внутрішніх справ, прокуратури та інших державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством.

Передання іншим міністерствам, відомствам, організаціям та установам інформації про платників податків в обсягах або фрагментах Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або банку даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів - забороняється.

На базі інформації форм №7-ДР та № 8-ДР впроваджується контроль достовірності поданих річних декларацій, перехресний контроль відповідних даних із різних документів (декількох основних місць роботи, надання пільг із прибуткового податку тощо), формування довідкової інформації для надання субсидій та нарахування пенсій тощо.

Річні декларації про одержані доходи подають тільки державні службовці та громадяни, які одержали прибутки у звітному році за не основним місцем роботи. Річні перерахунки здійснюються інспекторами державних податкових інспекцій за допомогою відповідних режимів АРМ “Облік податків і платежів”.

Реєстрація фізичних осіб-платників земельного податку, нарахування цього податку та облік його сплати в податкових інспекціях здійснюється із застосуванням АРМ “Земля” відділом оподатковування фізичних осіб.

Для реєстрації громадян, які здійснюють несистематичний продаж виробленої, переробної та купленої продукції, речей, товарів, використовується АРМ “Облік податку на промисел”. За його допомогою проводяться контроль та аналіз несистематичної торгівлі фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, а здійснюють торгівлю не більше чотирьох разів протягом календарного року.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.005 с.)