ТОП 10:

Функціонування організації з позиції збалансованості надходжень і 

витрат, є:

 

а) виробничо-технічний план; в) план маркетингу;

 

б) бюджет; г) технологічна карта.

 

7. Дії, спрямовані на інформування працівників підприємства за допомогою доповідних записок, належать до групи методів:

 

а) розпорядчих; б) економічних;

 

в) соціально-психологічних; г) адміністративних;

 

д) організаційних.

 

Організаційні дії в системі методів менеджменту реалізуються

 

через:

 

а) закони, декрети та укази; в) накази та розпорядження;

 

б) медалі, ордери та грамоти; г) плани.

 

Дії, спрямовані на звільнення осіб за прогули, належать до групи

 

методів:

 

а) адміністративних; б) дисциплінарних;


 


в) організаційних; г) соціально-психологічних;

 

д) моральних.

 

10. До соціально-психологічних методів менеджменту не належать:

 

а) моральні стимули; б) кредит; в) бюджет;
г) організаційне інструктування; д) формування психологічного
клімату у колективі.    

 

Дії, спрямовані на організацію відпочинку та побуту працівників,

 

належать до групи методів:

 

а) організаційних; в) соціально-психологічних;

 

б) економічних; г) мотиваційних.

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 

1. Хлібопекарний комбінат № 1 налагодив усталені зв’язки з постачальниками та споживачами продукції. Утворені схеми працювали добре, аж поки не виникло кілька приватних невеликих підприємств-конкурентів. Частина робітників почала погрожувати страйком, бо їхня заробітна платня істотно відрізнялась від оплати у приватних конку-рентів не на їхню користь. Та й затримки у виплатах теж траплялись. Плани виконувались, хоча тенденції до зриву їхнього виконання саме в останній момент почастішали. “Авральні” ситуації позначились і на якості продукції. Окремі працівники задля компенсації вдавались до крадіжок. Інші – намагались підбурити колектив до рішучих дій.

 

За допомогою яких методів менеджменту ви, як представник керуючої підсистеми, впливали б на керовану з метою вирішення проблем та виправлення ситуації?

 

2. На автотранспортному підприємстві (АТП) робота однієї з бри-гад водіїв відзначалась такими особливостями: несвоєчасне виконання замовлень щодо поставки товару; конфлікти між окремими водіями, запізнення на роботу, страйки з вимогами підвищити зарплату. Для вирішення вищезгаданих проблем дирекція АТП скликала комісію для розгляду цих ситуацій. Після ретельних досліджень було виявлено, що причинами є незадоволеність працівників рівнем заробітної плати, відсутність єдності та співпраці між водіями, нечіткі вказівки керівництва щодо виконання замовлень та слабкий контроль за їхнім дотриманням.

 

1. Які методи менеджменту керівництву доцільно застосувати підприємству для вирішення вищезгаданих проблем?


 


2. Охарактеризуйте наведені вами методи за класифікаційними ознаками.

3. З якими функціями менеджменту взаємодіють ці методи?

 

4. Який взаємозв’язок існує між наведеними вами методами?

 

3. Ви директор автомобілебудівного підприємства. В зв’язку з освоєнням і введенням в дію нової технологічної лінії і нових комп’ютерних програм, які сприятимуть удосконаленню виробництва, на підприємстві ускладнились стосунки між працівниками і керівництвом, а також загалом погіршився соціально-психологічний клімат в колективі. Як, на вашу думку, можна вирішити цю ситуацію і які методи менеджменту варто використати для вирішення цієї проблеми?

 

4. Які методи менеджменту потрібно застосувати в організації для вирішення таких завдань:

1. Керівництво не залучає підлеглих до прийняття рішень.

 

2. В організації зросла плинність кадрів через незадоволення працівників рівнем праці та побуту.

3. Підприємство не використовує для оздоровлення працівників свою базу на березі моря, яка потребує ремонту.

4. Прийняття працівника на роботу.

 

5. Зміцнення трудової дисципліни.

 

6. Створення нового відділу в апараті управління.

 

7. Відображення інвестицій в фінансовому плані.

 

8. Введення нових посадових окладів у звязку з розширенням конструкторського відділу.

9. Формування зведеного бюджету організації.

 

10. Використання технологічних норм працівниками технологіч-

 

ної лінії.

 

11. Ознайомлення робітників-токарів з інструкцією з експлуатації обладнання.

12. Використання працівниками складального цеху конструктор-ських схем складання приладів.


 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.205.93.2 (0.006 с.)