ТОП 10:

В організації можуть використовуватись такі форми заробітної 

плати:

 

а) територіальна; б) відрядна; в) регресивна;

 

г) преміальна; д) ліберальна.

 

9. Змістовні теорії мотивації ґрунтуються на:

 

а) змісті результату кожного працівника в загальних цілях організації; б) змісті трудового процесу як задоволенні вторинних потреб праців-ника; в) ідентифікації потреб працівників і їхньому задоволенні результатами

 

трудового процесу.

 

До основних груп потреб, які мотивують поведінку людей, за

 

теорією К. Альдерфера, належать:  
а) гігієнічні та мотиваційні; б) первинні та вторинні;
в) внутрішні та зовнішні; г) існування, зв’язку та зростання.
11. Згідно з теорією “X” визначальною потребою у людей є:
а) фізіологічна; б) захищеності; в) влади;
г) зростання; д) первинна.  

 

12. Дж. Аткінсон у своїй теорії результативної валентності стверджував, що успіх, реалізація здібностей та мотивація діяльності залежать від:

а) прагнення індивіда задовольнити свої вторинні потреби; б) використання керівництвом контролю та погроз; в) застосування процесійних теорій мотивації;

д) прагнення особи досягти успіху та уникнути негативної оцінки.


 


СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 

1. Стимулювання інтересу до роботи – доволі важливий фактор посилення трудової мотивації. Виберіть із наведених нижче варіантів три найефективніші, які забезпечують збільшення інтересу до вико-нання роботи (особливі випадки до уваги не беруться):

 

А. Керівництво повинно детально інформувати колектив про характер виконаної ними роботи.

 

Б. Час від часу варто змінювати доручену працівнику роботу, щоб вона не набридла.

 

В. Якщо потрібно спонукати людей виконувати роботу, то варто їх об’єднати так, щоб люди, які розуміють одні одних, працювали в одній групі.

 

Г. Детально пояснити працівникам характер роботи, допомогти їм виконувати її без збоїв.

 

Д. Роботу доцільно час від часу доповнювати новими завдан-нями, організувати змагання за найкращі результати.

 

Е. Вказати на позитивні та негативні моменти в роботі.

 

2. В якому з наведених нижче випадків проявляється свідомість людей у ставленні до праці?

 

А. Якщо умови життя складні, будь-хто буде працювати з ентузіазмом. Але як тільки з’являться вільний час і підвищується життєвий комфорт, виникає потяг не до роботи, а до розваг.

 

Б. Коли людина досягає визначеного рівня життя, в неї виникає вільний час, для неї робота стає не тільки джерелом прибутку, але й засобом задоволення духовних та інтелектуальних запитів.

 

В. Коли в житті з’являться достаток і комфорт, людина шукає розваг, задоволень. У такому разі вона втрачає весь інтерес до роботи і тим більше прагне уникнути труднощів.

 

Обґрунтуйте відповідь

 

3. Виберіть та обґрунтуйте дії, які, на вашу думку, найважливіші

 

у ситуації. Для створення сприятливого морального клімату в колективі, мотивації високоефективної праці, розвитку працівника як особистості, як правило, використовують такі напрями впливу:

 

А. Створення в колективі умов взаємодовіри, поваги і взаємо-допомоги.

Б. Забезпечення кожного працівника цікавою перспективною роботою, яка сприяла б розвитку його творчого потенціалу.


 


В. Визначення кожному працівнику його конкретних завдань, що відповідають його розумовим і фізичним можливостям.

 

Г. Об’єктивне оцінювання внеску працівника в результати фірми і відповідне стимулювання результату.

Д. Створення умов для розкриття всіх здібностей підлеглих, встановлення різних форм найму, планування професійного росту.

 

Е. Заохочення колективу до єдності і щирості неформальними формами (виїзди, спільне святкування, спортивні змагання тощо).

 

4. Вкажіть, якої форми та системи заробітну плату призначити наведеним менеджерам та робітникам відповідно до займаної посади та характеру виконуваної роботи. Які фактори, на вашу думку, вплива-тимуть на розмір ЗП кожного працівника?

 

А. Заступник начальника відділу збуту кондитерської фабрики. Б. Бухгалтер приватного швейного підприємства.

 

В. Токар державного автобудівного підприємства.

 

Г. Керівник науково-дослідної лабораторії підприємства з виробництва хімреактивів, працівник цієї лабораторії.

 

Д. Майстер авторемонтного підприємства.

 

Е. Майстер-ремонтник будівельної організації.

 

Є. Маляр будівельної бригади, якій поставили напружене виробниче завдання.

 

Ж. Заступник директора з економіки тютюнової фабрики. З. Економіст ПЕВ хлібопекарного заводу.

 

І. Водій державного автопасажирського підприємства. К. Заступник директора з маркетингу меблевої фабрики. Л. Охоронець у ТзОВ.

 

М. Працівник бригади тинькувальників, якій поставлене конкретне виробниче завдання.

 

6. Ви – директор друкарні. Аналізуючи роботу своїх підлеглих, ви помітили, що рівень їхньої продуктивності праці значно знизився порівняно з минулим роком. Особливо це стосується роботи ремонтних працівників, які обслуговують друкарське обладнання. Загалом ж люди почали працювати інертно, неохоче, безініціативно. На вашу думку, причиною є невідповідна мотивація працівників.

 

Дайте відповіді на такі запитання, беручи до уваги те, що на підприємстві використовується почасово-преміальна система оплати праці:


 


1. Які з відомих вам теорій мотивації ви використовували б як керівник підприємства, щоб підвищити інтерес підлеглих до роботи?

2. Чи доцільно, на вашу думку, змінювати форму та систему заробітної плати? Якщо так, то вкажіть, яку форму та систему оплати праці ви вибрали б для конкретних працівників друкарні.

 

3. Які заходи ви б впровадили щодо покращання системи мо-рального стимулювання праці працівників вашого підприємства?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.006 с.)