Поняття економіко-правового механізму в галузі екології та його складовихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття економіко-правового механізму в галузі екології та його складовихРозділ 10 ЗУ «про охорону НПС», ПКУ: екологічний податок та збір за використання

природних ресурсів.

1.Економіко-правовий механізм – сукупність ек-пр засобів, які застосовуються в

регулюванні еколого-економічних правовідносин та спрямовані на досягнення мети і

завдань екологічної політики держави. Див. ЗУ «про осн засади(стратегію) д ек політ на

період до 2020 року».

Основні вимоги щодо запровадження екон забезпеч визн в ст. 41 ЗУ «про охорону НПС»:

 Застосування екон важелів при здійсненні управлінської, наук-техн, госп діяльн

суб, повяз з використ природ ресурс

 Визнач джерел фінансування природоохоронних та ін. заходів

 Встановлення лімітів використання природних ресурсів(ст. 43,44), викидів та

скидів речовин

 Встановлення нормативів зборів і розмірів зборів за спеціальне використання

природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин та за ін. види

шкідливих впливів на НПС

 Надання пільг ФО та ЮО, кредитних, податкових, ін. при провадженні ними

маловідходних, енерго і ресурсно зберігаючих, здійснення ін. заходів щодо

охорони довкілля

 Відшкодування збитків завданих порушенням екологічного законодавства

Складові елементи:

 Пр. норми, що регулюють провадження і застосування методів в правовідносинах:

Їх доцільно визначити міжгалузевим пр. інститутом екологічного права. Вона

підтверджується тим, що такі норми:

Містяться виключно в екол зак-стві(ЗУ «про охорону НПС», ЗКУ, ВКУ, ЛКУ, КУпН, ЗУ

«про тваринний світ», «про рослинний світ» тощо)

Норми міжгалузевого характеру(ПКУ, БКУ, ГКУ)

 Наявність спец еколого-ек правовідносин:

Склад з приводу реалізації економічного механізму в галузі екології. Більшість цих

правовідносин носять податковий характер, також вони можуть бути бюджетними та

позабюджетними

 Система економіко-пр засобів здійснення екологічно обґрунтованої діяльності:

Підстави виникнення:

1. Юр факти – норми законів, які зобов’язують оподатковувати вид діяльності,

впливу на НПС

2. Юр склади – процедури, яким передують реалізація еколого-пр правосуб’єктності

та виконання окремих ф-ій д управління.

Суб’єкти: держава в особі ВРУ, КМУ, ДПС, спеціально уповноважені органи в галузі

екології, Ради

Постанови КМУ про порядки фінансування у 2011 році природоохоронних заходів.

 

53. Правова форма платежів (зборів) в галузі екології

Форми платежів:

1. За спец використ природних ресурсів

2. За забруднення НПС

3. Грошові стягнення за шкоду завдану порушенням екологічного законодавства

4. Грошові внески(страхові, цільові, добровільні)

5. Плата за продаж дозволів

Метою фінансування є забезпечення ефективного, раціонального використ природ рес, заходів з екол

безпеки, з охорони природи.

• Організаційно-пр забезпечення екон заходів в гал екології:

Йдеться про систему організ-пр зас, які спрямовані на реалізацію екон механізму в галузі екології. Зак-ство відносин відносить до них ліміти(ст. 43 ЗУ «про охорону НПС»), ліміти викидів скидів та

відходів(ст. 44), нормативи плати(ПКУ). Постанова КМУ від 10 серпня 1992 року №459 положення про

порядок видачі дозволів на спец використ природ ресурсів та про встановлення лімітів.

• Юр гарантії:

Це сукупність економічних і правових засобів, які спрямовані на їх застосування до ФО і ЮО з метою

забезпечення пр. регулювання в цій галузі. Йдеться про: встановлення в нормах права самих

нормативів плати та економічно обґрунтованих лімітів, застосування пені, застосування

понаднормативних величин.

Заходи юридичної відповідальності: адмін, крим, цив-пр тощо.

2.Форми:

• Розділ 8 ПКУ – екологічний податок

Екол податок включає в себе:

1. Збір за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними дж забруднення

2. --- пересувними дж забруднення

3. Збір за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об

4. Збір за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об

5. Збір за утворення радіоактивних відходів

6. Збір за тимчасове зберігання радіоактивних відходів

Об’єктом оподаткування встановлено обсягів викидів, скидів та розміщення відходів, види

забруднюючих речовин, види(класи) відходів, обсяги та види палива, обсяги та категорії радіоактивних

відходів, обсяги електричної енергії, виробленої експлуатантами ядерних установок.

Ставки податків визначено в ст. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ПКУ.

 

Плата за спеціальне використання природних ресурсів – така форма платежу, яка визначається з

урахуванням природних запасів, поширення, цінності, можливості відтворення, продуктивності цих

ресурсів. Види:

• Плата за користування надрами

• Землю

• Збір за спеціальне використання вод

• Лісових ресурсів

База встановлення цього платежу: нормативи плати(зборів) – юр визначена, фіксована сума коштів

обов’язкова до сплати ФО та ЮО, які використовують природні ресурси на титулі права власності або

праві природокористування. В основі нормативи плати лежить ліміт. Ліміти використ природ ресурсів –

щорічно затверджені компет ОВВ норми, що визнач обсяги природних ресурсів та на основі яких

видаються дозволи на спец використ природних ресурсів. Постанов КМУ від 10 серпня 1992 року.

Джерела отримання коштів на сплату екологічного податку встановлюються: якщо здійснюється

використ природ рес в межах дозвол лімітів, то ці кошти покладаються на витрат виробництва, якщо

понадлімітне – ці платежі стягуються з прибутку.

Частина платежів зараховуються до ДБУ, а частина до місцевих.

Екологічний податок стягується пропорційно на спец рахунки д чи місц бюдж або на спец

фонди(Державний фонд охорони НПС тощо).

Юр природна фондів – ЗУ «про охорону НПС».

Положення про Державний фонд охорони НПС Постанова КМУ.

До д фондів крім екологічного податку можуть включатися частини штрафів за адмін.

правопорушення(кримінальний злочин). До фондів ОНПС включаються частини розмірів збитків за

шкоду заподіяних НПС та які стягуються д органами у удовому порядку. До фондів ОНПС можуть

включатися ін. платежі(наприклад, добровільні внески). З д бюджету(д фонду) здійснюється

фінансування природоохоронних заходів.

ЗУ «про державно-приватне партнерство», Постанова КМУ перелік природоохоронних заходів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.20.246 (0.013 с.)