ТЕМА 14. МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 14. МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

Завдання 1. Дати обґрунтовану відповідь на питання:

1. Особливості проведення моніторингу інвестиційних проектів.

2. Участь інвестора в пусконалагоджувальних роботах

3. Етапи приймання інвестором виконаних робіт і готових об’єктів

4. Що таке оптимальна інвестиція?

5. Методи обґрунтування інвестиційних рішень.

 

Завдання 2. Розв’язати задачі:

Приклад 49.Визначити, яке із рішень інвестиційного менеджера буде найбільш вигідним для підприємства.

Взяти у лізинг на 8 років основні фонди, вартість яких становить 10 тис. грн. При цьому слід зважати на те, що ставка лізингодавця із урахуванням ціни кредиту, комісійних та страхування - 10%. Виплата лізингових платежів відбувається рівними сумами двічі на рік. При експлуатації устаткування підприємство може отримати 270 тис. грн. за весь термін оренди.

Покласти гроші у банк на тих самих умовах, тобто нарахування двічі на рік під 10% річних за складним процентом. Зробити відповідні висновки і внести пропозиції.

 

Розв’язок:

1) Визначимо суму лізингових платежів, використовуючи формулу теперішньої вартості ануїтетних платежів:

A=10000/10,838=922,7 (грн.)

За вісім років сума лізингових платежів становитиме:

922,7-16 =14763,2 (грн.).

Тобто за період експлуатації устаткування підприємство може отримати:

270000 - 14763,2 = 255236,8 (грн.).

2) Якщо покласти гроші у банк на тих самих умовах, то майбутня вартість такого вкладу становитиме:

Отже, доцільно прийняти рішення про лізинг, оскільки у цьому разі чистий прибуток від експлуатації основних фондів є більшим.

 

Приклад 50.Технологічну лінію вартістю 1 млн. грн. можна придбати або орендувати на 4 роки. За умовами оренди щорічні платежі повинні вноситися на початку року в розмірі 252 тис. грн. Умовами продажу є: виплата авансу на момент укладання угоди в розмірі 200 тис. грн., відкриття кредиту на решту суми під 6% річних на 5 років за умов пога­шення заборгованості наприкінці кожного року. Залишкова вартість обладнання на кінець періоду погашення заборгованості - 400 тис. грн.

Обґрунтувати доцільність вибору того або іншого варіанта придбання обладнання. У розрахунках дисконтну ставку прийняти на рівні ринкової вартості кредиту - 8%.

 

Розв’язок:

Річна сума витрат при купівлі технологічної лінії складається із витрат на погашення заборгованості з урахуванням авансу та залиш­кової вартості лінії.

Теперішня вартість суми заборгованості становить:

Теперішня вартість суми всього грошового потоку платежів при покупці (q=8%):

За умовами оренди теперішня вартість суми всього грошового потоку платежів становитиме:

Оскільки теперішня вартість суми придбання обладнання за умови покупки менша, ніж за умови оренди, то варто обрати варіант покупки технологічного обладнання.

 

Приклад 51.Втілюючи стратегію економічного розвитку, торгова фірма розглядає можливі варіанти розширення своєї матеріально-технічної бази та інтенсифікації використання наявних технічних засобів через їх модернізацію, а саме:

• для збільшення обсягів діяльності фірми, яка має практично монопольний статус у сфері діяльності і не відчуває істотного тиску з боку конкурентів, пропонується:

викупити та перебудувати сусіднє приміщення перукарні, де створити у подальшому відділ господарських дрібниць (проект А), або збудувати окрему будівлю-філію фірми "1000 дрібниць" (Проект В);

• для впровадження прогресивних технологій вантажно-розвантажу­вальних робіт, внутрішньомагазинного просування товарів, автома­тизації розрахунково-облікових операцій, пропонується:

а) створити після заміни існуючих контрольно-касових апаратів розрахунково-облікові центри на базі сучасного контрольно-касового обладнання зі скануючими пристроями зчитування цін товарів, які реалізуються методом самообслуговування, що передбачає одночасне здійснення розрахунків із покупцями та ведення облікових операцій щодо руху залишків товарів (проект С);

б) застосовувати малогабаритні електронавантажувачі для внутрішньомагазинного переміщення товарів (проект D);

в) встановити механізовані вішала для продажу верхнього одягу (проект Е);

• пропонується встановити сучасну систему кондиціонування, яка забезпечує стабілізацію в торгових приміщеннях рівня вологості повітря, замінивши застарілі пристрої (проект F);

• для більш ефективної рекламної діяльності встановити в централь­ному місці району новий рекламний щит з інформацією про товари та послуги (проект G).

На основі визначення економічної природи одержання чистого грошового потоку від інвестицій класифікувати запропоновані інвес­тиційні проекти, а також за вихідною інформацією про економічні характеристики цих проектів (табл. 12) та фінансові можливості фірми (табл. 13) скласти оптимальну інвестиційну програму і, якщо можливо, здійснити її постоптимізацію.

Статистичний параметр, що характеризує ставлення банку до ризику неплатоспроможності клієнта - a = 0,017.

Таблиця 12, тис. грн.

Період жит­тєвого циклу інвестицій Інвестиційні витрати та чисті грошові потоки проектів
А В С Д Е Р С
(150) (150) (210) з урахуванням виручки від продажу старих контрольно-касових апаратів (90) (80) (70) (127)
12,0 21,0 46,0 19,0 17,0 15,0 16,0
17,0 23,0 46,0 19,0 17,0 15,0 21,0
26,0 29,0 46,0 19,0 17,0 15,0 27,0
38,0 33,0 42,0 19,0 17,0 15,0 29,0
41,0 37,0 38,0 19,0 17,0 15,0 31,0
б 55,0 40,0 36,0 19,0 17,0 15,0 23,0
64,0 44,0 36,0 19,0 17,0 - 21,0

Таблиця 13, тис. грн.

Загальний обсяг фінан­сових ресурсів Обсяг реінвестованого прибутку фірми (вартість залучен­ня - 10,64%) Обсяг накопичених амортизаційних відрахувань фірми (вартість залучення - 8,64%) Обсяг позикових коштів, що залу­чені фірмою (но­мінальна вартість залучення - 6%)
460,0 110,0 200,0 150,0
800,0 110,0 200,0 490,0

 

За проведеними розрахунками скласти пояснювальну записку.

 

Завдання 3. Тестові завдання:

1. Механізм проведення постійного нагляду і контролю за процесом освоєння інвестицій називається:

а) моніторингом інвестиційних проектів.

б) аудитуванням інвестиційних проектів.

в) аналізом інвестиційних проектів.

г) обліком інвестиційних проектів.

2. Фінансовий моніторинг здійснюється:

а) виключно фірмою-девелопером і лише за дорученням замовника.

б) інвесторами та їх представниками, генпроектувальниками, іншими проектувальниками (у рамках авторського нагляду).

в) тими учасниками, на яких покладено обов’яз­ки у контрактах з матеріально-технічного забезпечення будов.

г) інвестором, замовником, фірмою-девелопером за дорученням замовника, а також іншими учасниками проекту на першому етапі освоєння інвестицій.

3. До видів моніторингу суб’єктів інвестиційного процесу можна віднести:

а) маркетинговий моніторинг.

б) фінансовий моніторинг.

в) технічний моніторинг.

г) всі відповіді вірні.

4. На етапі освоєння інвестицій (проектування і будівництво) фінансовий моніторинг здійснюється з поміж інших показників ще й за таким як:

а) джерела фінансування проекту.

б) заплановані витрати часу за проектом.

в) автоматизація будівельних засобів та обладнання.

г) немає правильної відповіді.

5. Після введення в експлуатацію об’єкта або його черги (пускового комплексу) моніторинг інвестиційного проекту не здійснюється за таким показником як:

а) загальний обсяг інвестицій за проектом.

б) введено в експлуатацію виробничих фондів.

в) мобілізація внутрішніх ресурсів.

г) всі перераховані показники використовуються у моніторингу інвестиційного проекту на даному етапі.

6. Моніторинг державного будівництва здійснюють:

а) фінансуючі банки.

б) спеціалізовані фірми.

в) місцеві органи влади.

г) наймані будівельні компанії.

7. У разі порушення планового строку будівництва, фінансуючі банки застосовують до позичальників санкції у формі:

а) припинення кредитування.

б) продовження кредитування до фактичного введення в дію об’єкта зі стягненням подвійної відсоткової ставки.

в) стягнення плати в розмірі 0,07 % від суми заборгованості за кожний день.

г) немає правильної відповіді.

8. Пусконалаго­джувальним роботам передують:

а) роботи з комплексного випробування обладнання.

б) роботи з монта­жу обладнання.

в) роботи налагоджувального періоду.

г) правильні відповіді «Б» і «В».

9. Закінчені об'єкти підлягають прийняттю в експлуатацію в поряд­ку, встановленому:

а) міністерством фінансів.

б) міністерством економіки.

в) міністерством юстиції.

г) кабінетом міністрів.

10. Призначення робочих комісій це:

а) це завчасна підготовка об’єк­тів, що призначаються до введення в експлуатацію.

б) приймання робіт, що приховуються наступними роботами, зі складанням відповідних актів.

в) підготовка окремих видів робіт, конструктивних елементів та етапів.

г) попередня прийомка конструктивних етапів для підтвердження технічної готовності для виконання наступних робіт.

 

Рекомендована література:

Основна: 4, 6, 9, 10, 11, 14, 17.

Додаткова: 7, 10, 14, 15.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.011 с.)