Завдання 2. Оцінити вартість акційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 2. Оцінити вартість акційРеальна вартість привілейованих акцій (ВАп)визначається за формулою

(56)

де Дп – сума дивідендів, що передбачені до виплати за привілейованою акцією у наступний період; НП – очікувана норма валового інвестиційного прибутку (дохідності) для привілейованих акцій.

Приклад 44.Визначити реальну вартість привілейованої акції для таких даних. Передбачена сума дивідендів – Дп = 20 у.о. на рік; очікувана інвестором річна норма валового інвестиційного прибутку – НП = 10% = 0,1.

Реальна вартість акції, яка використовується протягом невизначеного періоду часу (ВАн),розраховується за формулою

(57)

де Дадивіденди, що передбачаються до виплати в кожному п-му періоді; НП – очікувана норма валового інвестиційного прибутку (дохідності) за акціями; п – кількість періодів, що включені до рахунку.

Приклад 45.Придбана інвестором акція уявляється йому перспективною і планується ним до використання протягом значного періоду. На наступні 5 років (п = 5) інвестором складений прогноз дивідендів, відповідно до якого у перший рік сума дивідендів становитиме ДА1 = 100 у.о., а в наступні роки буде зростати на ∆ДА = 20 у.о. за рік. Норма поточної дохідності акцій даного типу становить НП = 15% = 0,15. Необхідно розрахувати поточну ринкову вартість акції.

 

Реальна вартість акції, що використовується протягом попередньо визначеного періоду часу (ВАв), розраховується за формулою

(58)

де Дасума дивідендів, що передбачена до отримання за кожним п-им періодом; КВаочікувана курсова вартість акції в кінці періоду її реалізації; НП – очікувана норма валового інвестиційного прибутку (дохідності) для акцій; п – кількість періодів, які включені до розрахунку.

Реальна вартість акцій зі стабільним постійним рівнем дивідендів (ВАп) визначається так:

(59)

де Дарічна сума постійного (стабільного) дивіденду; НП – очікувана норма валового інвестиційного прибутку (дохідності).

Приклад 46.Для акції виплачується щорічний постійний дивіденд у сумі Да = 20 у.о. Очікувана норма поточного прибутку акції даного типу становить НП = 5% = 0,5. Тому реальна ринкова вартість акції за формулою (59) буде становити

Реальна вартість акції з постійно зростаючим рівнем дивідендів (ВАзр) визначається за формулою

(60)

де Достсума останнього виплаченого дивіденду; Тдтемп (швидкість) приросту дивіденду; НП – очікувана норма валового інвестиційного прибутку (дохідності) для акцій.

Приклад 47.Останній дивіденд, що виплачений за акцією, дорівнював Дост =150 у.о. Компанія постійно збільшує суму щорічно виплачуваних дивідендів на 10% (Тд = 10% = 0,1). Очікувана норма поточної дохідності акцій даного типу становить НП = 20% = 0,2 на рік.

 

Реальна вартість акції з коливаючим рівнем дивідендів для окремих періодів (ВАзм) визначається так:

(61)

де Д1 ... Д2сума дивідендів, яка прогнозована до отримання в кожному п-му періоді; НП – очікувана норма валового інвестиційного прибутку (дохідності) для акцій.

Приклад 48.Відповідно до визначеної дивідендної політики компанія виплачує у наступні 3 роки обмежену суму дивідендів по 80 у.о. на рік. У наступні 5 років вона зобов’язалася виплачувати постійні дивіденди по 100 у.о. на рік. Норма очікуваної дохідності акцій даного типу – 25% на рік (НП = 0,25). Визначити поточну ринкову вартість акцій.

 

 

Завдання 3. Тестові завдання:

1. Освоєння інвестицій здійснюється наступними шляхами:

а) через придбання капітальних активів, будівництво, реконструкції або технічне переозброєння.

б) шляхами страхування інвестиційних ризиків.

в) за допомогою включення їх до систем управління організаціями.

г) немає правильної відповіді.

2. Положення про фінансування та кредитування державного капітального будівництва обов’язкове до застосування при здійсненні:

а) нового будівництва.

б) виконанні проектних робіт.

в) технічному переозброєнні діючих підприємств.

г) всі відповіді правильні.

3. Фінансування державних централізованих капітальних вкладень проводиться:

а) міністерством економіки.

б) міністерством фінансів.

в) міністерством юстиції.

г) міністерством праці та соціальної політики.

4. Забезпечення будов технологічним обладнанням класифікується за такими ознаками:

а) виробниче призначення та умови надходження.

б) строки експлуатації та умови виведення з виробництва (ліквідація).

в) особливості конструювання та умов виготовлення.

г) всі відповіді вірні.

5. Правила про договори підряду:

а) мають рекомендаційний характер.

б) мають обов’язків характер.

в) мають рекомендаційний характер, але обов’язки постачання тієї чи іншої необхідної продукції на будову закріплюються в підрядних договорах, що укладаються між усіма учасниками інвестиційного про­цесу.

г) в україні поки що не існує правил про договори підряду.

6. Фірми-девелопери це:

а) приватні проектно-архітектурні інститути.

б) фірми з комплектних поставок ділянок, цехів, завершених виробництв або окремих підприємств і крім поставки обладнання вони передбачають також виконання певних етапів інвестиційного процесу.

в) посередницькі фірми якими передбачається шеф-монтаж обладнання та його гарантійне обслуговування.

г) посередницькі фірми які залучаються до комплектних поставок і перебирають на себе, в числі інших, послуги з комплектації, монтажу або технічного нагляду за монтажем обладнання.

7. До етапів інвестиційного процесу можна віднести:

а) передінвестиційне дослідження, проектування.

б) поставка обладнання, будівельно-монтажне виробництво.

в) навчання персоналу, подальше гарантійне обслуговування.

г) все вище перераховане.

8. Приблизно 90% всього обсягу будівельно-монтажних робіт виконуються переважно:

а) змішаним способом.

б) підрядним способом.

в) делегативним способом.

г) господарським способом.

9. В Україні більшу частину загальної площі жилих будинків введено забудовниками:

а) колективної форми власності.

б) державної форми власності.

в) приватної форми власності.

г) комунальної форми власності.

10. Поміж видами лізингу розрізняють і такі як:

а) фінансовий та оперативний лізинг.

б) капітальний та сервісний лізинг.

в) довірчий та завірений лізинг.

г) відповіді «а» і «б» правильні.

 

Рекомендована література:

Основна: 2, 4, 10, 11, 18, 19.

Додаткова: 3, 4, 7, 14, 17.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.009 с.)