ТЕМА 9. СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 9. СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУЗавдання 1. Дати обґрунтовану відповідь на питання:

1. Які особливості інвестування капіталу?

2. Стратегія формування бюджету інвестиційного проекту

3. Фінансове планування інвестицій

4. Проведення проектного контролю та постаудиту.

5. Характеристика процесу інвестування капіталу підприємств, їхні особливості в Україні на сучасному етапі.

 

Завдання 2. Розв’язати задачі:

Приклад 29. Інвестор придбав будівлю за 385 000 дол. Здає її в оренду за 30 800 дол. в рік. Орендар переводить кошти на рахунок орендодавця. Банк нараховує відсотки по цьому депозиту у розмірі 11% річних в кінці року. Через 2 роки ціна будівлі зросла до 420 000 дол. Інвестор продав будівлю.

Знайти: поточний, курсовий та сукупний дохід, дохідність інвестиції та чистий прибуток.

Приклад 30.Інвестор купив пакет акцій 100 штук з номінальною вартістю 10 у.о. за акцію по ринковій ціні 12,5 у.о. за акцію. Через півроку інвестор продав пакет акцій за ціною 15 у.о. за акцію після втрати по них дивідендів 0,75 у.о. за акцію.

Знайти: дохідність, поточний, курсовий та сукупний дохід.

 

Приклад 31. Пiдприємством "Альта" було придбано пакет акцiй (100 шт.) хлiбопекарного комбiнату i через пiвроку продав його за 21 у.о за акцiю. Знайти дохіднiсть акцiй, поточний, сукупний та курсовий дохiд, якщо:

1. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї 15 у.о.

2. Ринкова цiна 19 у.о.

З. Дивiденди 0,75 у.о.

 

Приклад 32.Iнвестор придбав 250 акцiй номiнальною вартiстю 20 грн., заплативши за кожну 25грн. А через пiвроку пiсля сплати дивiдендiв у розмiрi 5,5грн. за акцiю, продав їх за цiною 30 грн. за акцiю. Визначити дохiднiсть операцiї, а також поточний дохiд, курсовий дохiд та сукупний дохiд.

Завдання 3. Тестові завдання:

1. Інвестиційний проект — це…

а) визначений перелік документів і рекомендацій, необхідних для реалізації інвестиційної пропозиції.

б) сукупність заходів, що передбачають певні вкладення капіталу з метою отримання прибутку або соціального ефекту в майбутньому.

в) сукупність різних видів діяльності, спрямованих на реалізацію інвестиційної стратегії.

г) немає вірної відповіді.

2. Фінансування без права регресу на позичальника означає, що:

а) ризики проекту падають на позичальника, але „ціна” позички відносно низька;

б) кредитор приймає на себе всі ризики, пов’язані з реалізацією проекту;

в) всі ризики проекту розподіляються між його учасниками, „ціна” фінансування помірна.

г) немає вірної відповіді

3. Життєвий цикл проекту — це…

а) період між вкладанням коштів у виробництво та реалізацією товару.

б) час, за який кошти, інвестовані у проект, здійснюють оборот за формулою «Г – Т – Г».

в) проміжок часу від моменту народження ідеї до закінчення її експлуатації.

г) період від моменту отримання позики до моменту її погашення.

4. Бюджетування капіталу — це…

а) складання бюджету капіталу.

б) складання бюджету інвестиційного проекту.

в) вкладання капіталу в активи, вартість яких перевищує їх ціну.

г) немає вірної відповіді.

5. Для визначення типу проекту необхідно виділити наступні фактори:

а) вид діяльності;

б) термін реалізації;

в) джерела інвестицій;

г) немає вірної відповіді.

6. До принципів розробки цільових комплексних програм належать:

а)пропорційність;

б) своєчасність;

в) необхідність;

г) немає вірної відповіді.

7. Система фінансування проектів включає:

а) способи фінансування;

б) стадії фінансування;

в) джерела фінансування;

г) немає вірної відповіді.

8. Постаудит - …

а) показує якість існуючих інвестиційних рішень.

б) показує якість майбутніх інвестиційних рішень.

в) виявляє підстави для ініціювання діяльності з унесення коректив у вже існуючі проекти.

г)усі відповіді вірні.

9. Порівняння варіантів проекту та вибір найкращого з них проводять з використанням наступних показників:

а) цінність проекту;

б) інтегральний ефект;

в) постійна норма дисконту;

г) немає вірної відповіді.

Що таке NPV?

а) нетто-результат економічної діяльності підприємства;

б) норма рентабельності (внутрішня) проекту;

в) чиста сучасна цінність проекту;

г) період окупності інвестицій.

Рекомендована література:

Основна: 2, 4, 10, 11, 18, 19.

Додаткова: 1, 2, 4, 7, 14, 17.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.008 с.)