ТЕМА 3. СУБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 3. СУБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Завдання 1. Дати обґрунтовану відповідь на питання:

1. Хто належить до суб’єктів інвестиційної діяльності?

2. Визначте роль функціональних учасників інвестиційної діяльності?

3. Поняття індивідуальних та інституційних інвесторів.

4. Поняття про сферу інвестиційної діяльності.

5. Моделі поведінки підприємств на ринку інвестицій.

6. Побудувати систему інформаційного забезпечення і вихідних умов розробки середньострокового прогнозу розвитку інвестиційного ринку України.

 

Завдання 2. Оцінити вартість грошей при ануїтеті:

2.1. Для визначення майбутньої вартості ануїтету на умовах попередніх платежів (пренумерандо)використовується формула

, (12)

де – майбутня вартість ануїтету, що здійснюється на умовах попередніх платежів (пренумерандо); R – частка ануїтету, який характеризує розмір окремого платежу; i – відсоткова ставка, що використовується; n – кількість інтервалів, за якими виконуються платежі.

Приклад 8.Необхідно визначити майбутню вартість ануїтету, що здійснюється на умовах попередніх платежів (пренумерандо), при таких вихідних даних: загальний період платежів = 5 років; інтервал платежів запланований 1 раз на рік ( = 1 рік), тобто платежі вносяться на початку кожного року; сума кожного платежу (частка ануїтету) – R = 1000 у.о.; використана для розрахунків зростання вартості відсоткова ставка становить i = 10% = 0,1 на рік; кількість інтервалів шт.

2.2. Для розрахунку майбутньої вартості ануїтету, що здійснюється на умовах наступних платежів (постнумерандо),використовується формула

, (13)

де – майбутня вартість ануїтету, що здійснюється на умовах наступних платежів (постнумерандо); – частка ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу; i – відсоткова ставка, що використовується; n – кількість інтервалів, за якими виконуються платежі.

Приклад 9. Необхідно розрахувати майбутню вартість ануїтету, що здійснюється на умовах наступних платежів (постнумерандо), для вихідних даних, які викладені у попередньому прикладі 8.

 

2.3. Для розрахунку поточної вартості ануїтету, що реалізується на умовах попередніх платежів (пренумерандо),використовується формула

, (14)

де – поточна вартість ануїтету, що здійснюється на умовах попередніх платежів (пренумерандо); – частка ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу; i – використана відсоткова (дисконтна) ставка.

Приклад 10.Необхідно визначити поточну вартість ануїтету, здійсненого на умовах попередніх платежів (пренумерандо), для наступних вихідних даних: період платежів за ануїтетом визначений у кількості = 5 років; інтервал платежів становить = 1 рік (при внесенні платежу на початок року); сума кожного окремого платежу (частка ануїтету) – R = 1000 у.о.; ставка відсотка (дисконту), що використовується, дорівнює i = 10% = 0,1 на рік; кількість інтервалів – шт.

2.4. При розрахунках поточної вартості ануїтету, що здійснюється на умовах наступних платежів (постнумерандо),використовується формула

, (15)

де – поточна вартість ануїтету, що здійснюється на умовах наступних платежів.

Приклад 11. Необхідно розрахувати поточну вартість ануїтету, що здійснюється на умовах наступних платежів (постнумерандо), за даними, що подані у попередньому прикладі 10.

 

2.5. Для розрахунку розміру окремого платежу при відомій (заданій) майбутній вартості ануїтетувикористовується формула

. (16)

2.6. Для розрахунку розміру окремого платежу при заданій поточній вартості ануїтетувикористовуємо формулу

. (17)

2.7. У процесі розрахунку ануїтету можна використовувати такі спрощені формули (18) і (19):

а) майбутня вартість ануїтету, що здійснюється на умовах наступних платежів ,розраховується за формулою

,(18)

де R – частка ануїтету, що характеризує розмір одного платежу; – коефіцієнт зростання вартості ануїтету, що визначається за спеціальними таблицями, з урахуванням прийнятої відсоткової ставки та кількості інтервалів n у загальному періоді платежів;

б) поточна вартість ануїтетувизначається за формулою

,(19)

де – коефіцієнт дисконтування ануїтету, який визначається аналогічно попередньому випадку за таблицями.

Використання формул (18) і (19), а також таблиць для визначення та суттєво спрощує розрахунки.

 

Завдання 3. Тестові завдання:

1. До форми податкового стимулювання інвестиційної діяльності належать:

а) зменшення ставки податку; інвестиційна податкова знишка; відміна податків на реінвестування; податкові угоди з іншими країнами; податкові кредити;

б) інфраструктурне забезпечення; надання земельних ділянок у безоплатне;

в) правове стимулювання конкретних інвестиційних проектів;

г) Цільове фінансування проектів, зорієнтованих на підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів, поліпшення умов праці; пільгові кредити.

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою:

а) реалізації економічної, науково технічної та соціальної політики;

б) управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності;

в) застосування системи податків з диференціацією суб’єктів та об’єктів оподаткування податкових ставок та пільг;

г) проведення політики ціноутворення.

3. Фінансова група – це:

а) корпорація, що фінансує обране за критерієм, визначене, але досить вузьке коло інших корпорацій і не здійснює диверсифікацію вкладень, яка властива інвестиційній компанії та іншим подібним структурам;

б) фірми, що реалізуються на створені нових чи радикально змінених старих сегментів ринку;

в) фірми, що використовують інвестиції створенні іншими;

г) об’єднання підприємств, пов’язаних в єдине ціле системою взаємної участі.

4. Інвестиційний фонд компанії може бути таких типів:

а) фінансовий та холдинговий;

б) відкритий та фінансовий;

в) відкритий та закритий;

г) немає правильної відповіді.

5. Фірма-девелопер – це:

а) юридична особа, що бере на себе функції з повної реалізації капіталу, що інвестується;

б) фірма-посередник в торгівлі нерухомістю;

в) фірма, що використовує переваги стандартного масового виробництва, орієнтуючись на інвестиції, що здешевлюють виготовлення продукції, водночас забезпечують рівень її якості, прийнятий для більшості споживачів;

г) фірми, що створюють інвестиції для потреб вузького сегмента ринку.

6. Інжініринго-консалтингова фірма – це:

а) фірма, що надає послуги з консультування;

б) фірма, яка займається розробкою на договірних засадах різного роду документації - інформаційної, науково-технічної, проектно-кошторисної та іншої;

в) фірма – посередник у торгівлі нерухомістю;

г) фірма, що виконує перевірку фінансового господарської діяльності як самого інвестора, так і інших його партнерів.

7. Інвестиційні компанії можна класифікувати за такими ознаками:

а) великі, середні, малі;

б) фінансові інвестиційні, аудиторські фірми;

в) юридичною формою, спеціалізацією вкладень, ступені свободи менеджерів у прийняті рішень;

г) безризикові, низькоризокові, середньоризикові, високоризикові, надризикові.

8. Інвестиційна компанія – це:

а) компанія, що формує свій капітал за рахунок внесків дрібних інвесторів на загальних засадах і не займається страховою чи будь-якою іншою діяльністю.

б) комплексне утворення з визначеними границями, яке свідомо координується та функціонує на відносно постійні основі для досягнення загальної мети діяльності, тобто використання інвестицій;

в) інвестиційна фірма, що управляє капіталом вкладників за їх довіреністю;

г) юридична особа, яка бере на себе функції повної реалізації капіталу, що інвестується.

9. До інвестиційних дилерів належать:

а) технополіси, технопарки, холдинги, корпорації;

б) торгові компанії, інвестиційні банки, фондові доми, інвестиційні пули;

в) фінансові групи, фінансові компанії, асоціації, інвестори;

г) юридичні особи, фізичні особи, фондові доми, дистриб’ютори, дивелопери.

10. Інвестор – це:

а) особа, що ініціює процес упровадження інвестицій та бере на себе відповідальність за їх реалізацію;

б) суб’єкт інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування;

в) сторона, що яка є власником певного нематеріального ресурсу;

г) фізична особа результатом праці, якої є винахід.

 

Рекомендована література:

Основна: 6, 9, 10, 11, 18, 19.

Додаткова: 1, 2, 14, 17.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.007 с.)