Розрахунок поточної (теперішньої) вартості чистих грошових потоків для інвестиційних проектівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок поточної (теперішньої) вартості чистих грошових потоків для інвестиційних проектів 

Роки Інвестиційні проекти
„А” „Б”
майбутня вартість ЧГПt дисконтний коефіцієнт при i=10% поточна вартість (гр2*гр3), грн. майбутня вартість ЧГПt дисконтний коефіцієнт поточна вартість (гр5*гр6)
1-ий рік 2-ий рік 3-ій рік 4-ий рік            
Разом            

Якщо інвестиційні затрати (ІЗt), що пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту, виконуються в декілька етапів, розрахунок поточного чистого приведеного доходу відбувається за формулою

(45)

де ЧПДб – сума чистого приведеного доходу для інвестиційного проекту при багаторазовому здійсненні інвестиційних затрат (ІЗt);ЧПГt – сума чистого грошового потоку для окремих інтервалів загального періоду експлуатації інвестиційного проекту; i – дисконтна ставка, що використовується; n – кількість інтервалів у загальному розрахунковому періоді t.

Індекс (коефіцієнт) дохідності

Для одночасно здійснюваних інвестиційних затрат (ІЗО) цей індекс (ІДО) визначається за формулою

(46)

де ІДо – індекс (коефіцієнт) дохідності для одночасно здійснюваних інвестиційних затрат; ЧПГt – сума чистого грошового потоку для окремих інтервалів загального періоду експлуатації інвестиційного проекту; ІЗо – сума одночасних інвестиційних затрат на реалізацію інвестиційного проекту.

Приклад 37.Використовуючи результати прикладу 36 для 2-ох інвестиційних проектів „А” і „Б”, необхідно визначити індекс дохідності для кожного з них.

 

Якщо інвестиційні затрати, що пов’язані з майбутньою реалізацією інвестиційного проекту, здійснюються в декілька етапів (ІЗt), розрахунок індексу (коефіцієнта) дохідності (ІДi) виконують за формулою

(47)

 

Індекс (коефіцієнт) рентабельності

Індекс (коефіцієнт) рентабельності (ІРi) інвестиційного проекту можна використовувати як допоміжний параметр оцінювання, тому що він не дозволяє оцінити весь зворотний потік для проекту. Цей індекс розраховується за формулою

(48)

де ЧПi – середньорічна сума чистого інвестиційного прибутку за період експлуатації проекту; ІЗ – сума інвестиційних затрат на реалізацію інвестиційного проекту.

Період окупності

Період окупностіє одним із найбільш розповсюджених і зрозумілих показників оцінки інвестиційного проекту. Розрахунок цього показника можна виконувати двома методами: - статистичним (бухгалтерським); - дисконтним.

Недисконтований (статистичний) період окупності (ПОн), що визначається статистичним методом, розраховується за формулою

(49)

де ІЗ – сума інвестиційних затрат на реалізацію проекту; ЧГПР – середньорічна сума чистого грошового потоку за період експлуатації проекту (для короткострокових реальних вкладень (до 1 року) цей показник розраховується як середньомісячний).

Дисконтований період окупності (ПОд) визначається за формулою

(50)

де ПОд – дисконтований період окупності одночасних інвестиційних затрат по проекту; ІЗо – сума одночасних інвестиційних затрат на реалізацію проекту; ЧГПt – сума чистого грошового потоку за окремими інтервалами загального періоду експлуатації інвестиційного проекту; i – дисконтна ставка, що використовується; n – кількість інтервалів (років, місяців) у загальному розрахунковому періоді t; t – загальний розрахований період експлуатації проекту (років, місяців).

Приклад 38.Використовуючи результати прикладу 36 для інвестиційних проектів „А” і „Б”, необхідно визначити їх період окупності.

 

Рис. 4. Графік формування чистого грошового потоку для реального інвестиційного проекту протягом його життєвого циклу

2.5. Внутрішня ставка (норма) дохідності

Внутрішня ставка (норма) дохідностіє найбільш складним (щодо розрахунку) показником ефективності реальних інвестиційних проектів. Вона характеризує рівень дохідності конкретного інвестиційного проекту, що виражається дисконтною ставкою грошового потоку, і приводиться до поточної вартості грошових інвестиційних затрат.

Внутрішня ставка дохідності (ВСД) = дисконтній ставці (i), при якій ЧПД = О. Тобто розрахунки ВСД здійснюються із формули

(51)

де ЧГПt – сума чистого грошового потоку окремими інтервалами загального періоду експлуатації інвестиційного проекту; n – кількість інтервалів у загальному розрахованому періоді t.

При визначенні ВСД припускається повна капіталізація всієї суми, чистого грошового потоку з майбутнім рівнем дохідності, який дорівнює ВСД.

Приклад 39.Використовуючи результати й умови прикладу 36 (37 і 38), необхідно визначити внутрішню ставку дохідності проектів „А” та „Б”.

Розв’язок:

1. Для проекту „А” треба розрахувати розмір необхідної ставки дис-контування (iHA), для якої поточна вартість грошового потоку (8758 у.о) за 2 роки буде приведена до суми інвестованих коштів (7000 у.о) в проект „А”

.

Тобто розмір необхідної ставки дисконтування (iна) = ВСДа = 11,9%.

2. Для проекту „Б” треба відповідно визначити розмір необхідної ставки дисконтування (iнб) ), для якої поточна вартість грошового потоку (8221 у.о) за 4 роки буде приведена до суми інвестованих у проект „Б” грошей (6700 у.о)

3. Із порівняння внутрішньої ставки дохідності (ВСД) для проектів „А” (ВСДА) = 11,9% і „Б” (ВСДБ) = 5,6% бачимо, що для проекту „А” вона в разу більша, ніж для „Б”. Це вказує на суттєві переваги проекту „А” при його оцінюванні за цим показником.

Якщо підприємство володіє декількома альтернативними реальними проектами (А, Б, В), розробляється таблиця порівняння (табл. 11).

При складанні цієї таблиці окремі показники ефективності приводяться в одиниці вимірювання, що можна зіставити, а ранжування (гр. 3, 5, 7, 9, 11 табл. 11) формується за регресією, тобто для найкращого проекту надається ранг „1”, для другого – „2” і т.д.). Тоді узагальнена оцінка альтернативних проектів за критерієм ефективності виконується 2-ма способами:

1) на основі сумування рангів усіх показників;

2) на основі окремих показників, які для підприємства є пріоритетними.

Таблиця 11

Таблиця порівняння основних показників ефективності альтернативних варіантів інвестиційних проектів

Перелік альтернативних варіантів інвестиційних проектів, що розглядаються Показники ефективності інвестиційних проектів
чистий приведений дохід індекс дохідності індекс рентабель-ності період окупності внутрішня ставка дохідності
кількісне значення показника рангова значимість серед проектів, що розглядаються кількісне значення показника рангова значимість серед проектів, що розглядаються кількісне значення показника рангова значимість серед проектів, що розглядаються кількісне значення показника рангова значимість серед проектів, що розглядаються кількісне значення показника рангова значимість серед проектів, що розглядаються
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А                    
Б                    
В                    
і т.д.                    

 

 

Завдання 3. Тестові завдання:

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.187.177 (0.015 с.)