Додаткова інформація до завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаткова інформація до завдання№ варіанта вартість лабораторії, тис. дол. (А) річні витрати на рекламу, тис. дол. (В) річні витрати на ремонт, тис. дол. витрати на торговельне обладнання, касовий апарат, тис. дол. (Д) кількість працюючих (Е)
2,5
2,5
1,5
4,5
3,5 1,5
2,5 2,5
3,5
4,5
5,5
4,5
6,5

 

Завдання 3. Тестові завдання:

1. Реальна відсоткова ставка характеризує:

а) нормальний приріст добробуту суспільства;

б) відшкодування інвестору можливих витрат від знецінення вкладених капіталів внаслідок зростання цін на товари і послуги у вигляді інфляційної премії;

в) ставка дивідендів, або відсотків, які обіцяють сплатити власникам державних цінних паперів;

г) найнижча ставка комерційних банків, яку вони призначають для своїх найнадійніших клієнтів.

2. Базовою відсотковою ставкою вважається:

а) нормальний приріст добробуту суспільства;

б) відшкодування інвестору можливих витрат від знецінення вкладених капіталів внаслідок зростання цін на товари і послуги у вигляді інфляційної премії;

в) ставка дивідендів, або відсотків, які обіцяють сплатити власникам державних цінних паперів;

г) найнижча ставка комерційних банків, яку вони призначають для своїх найнадійніших клієнтів.

3.Внутрішня норма дохідності – це:

а) нормальний приріст добробуту суспільства;

б) мінімальна норма доходу, яку він прагне одержати від усіх своїх нових інвестицій;

в) ставка дивідендів, або відсотків, які обіцяють сплатити власникам державних цінних паперів;

г) норма прибутку від нових інвестицій, за якої річні інвестиції і майбутні позитивні грошові потоки дорівнюють один одному.

4. За ступенем розробки інвестиційні проекти мають такі види:

а) ідея «зародження»;

б) нове підприємство;

в) функціонуюче підприємство;

г) всі відповіді правильні.

5. Експрес-оцінка проекту здійснюється з метою:

а) попереднього виявлення умов і передумов реалізації і визначення його рента­бельності на основі укрупнених оцінок;

б) дослідження різних економічних чинників;

в) дослідження ринків і потужності під­приємства;

г) визначення матері­альних витрат технологічної частини проекту.

6. На етапі попереднього техніко-економічного обґрунтування не досліджуються:

а) попереднього виявлення умов і передумов реалізації і визначення його рента­бельності на основі укрупнених оцінок;

б) дослідження різних економічних чинників;

в) дослідження ринків і потужності під­приємства;

г) визначення матері­альних витрат технологічної частини проекту.

7. Основним передпроектним документом є:

а) бізнес-план інвестиційного проекту;

б) програма інвестицій;

в) завдання на нововведення;

г) завдання на проек­тування.

8. Коефіцієнт оборотності капіталу характеризує:

а) співвідношення чистого дисконтованого доходу і дисконтованої вартості інвестицій (дисконтована норма прибутку);

б) співвідношення між початковим обсягом інвестицій і кількістю працюючих;

в) кількість оборотів оборотного капіталу за певний період;

г) рівновага обсягів продаж і відповідних витрат.

9. Визначення беззбитковості проекту характеризується:

а) співвідношення чистого дисконтованого доходу і дисконтованої вартості інвестицій (дисконтована норма прибутку);

б) співвідношення між початковим обсягом інвестицій і кількістю працюючих;

в) кількість оборотів оборотного капіталу за певний період;

г) рівновагою обсягів продаж і відповідних витрат.

10. За допомогою аналізу чутливості визначаються:

а) домінуючі статті витрат в інвестиційних, виробничих і реалізаційних витратах;

б) домінуючі статті витрат в інвестиційних і виробничих витратах;

в) домінуючі статті витрат в інвестиційних і реалізаційних витратах;

г) немає правильної відповіді.

Рекомендована література:

Основна: 4, 6, 8, 15, 17, 18.

Додаткова: 1, 4, 7, 9, 10, 11.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.008 с.)