Аналоговий метод оцінювання рівня інвестиційного ризикуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналоговий метод оцінювання рівня інвестиційного ризикуАналогові методи дозволяють визначити рівень ризиків за окремими наймасовішими фінансовими операціями підприємства. При цьому для порівняння можна використати як власний, так і зовнішній досвід інших організацій щодо таких фінансових операцій.

 

Завдання 3. Тестові завдання:

1. Ризик – це насамперед дія…

а) «без вірного розрахунку, котра підлягає випадковостям»

б) «вірного розрахунку, котра не підлягає випадковостям»

в) «з вірним розрахунком, котра підлягає випадковостям»

г) «з вірним розрахунком, котра не підлягає випадковостям»

Якими методами оцінюється співвідношення ступеня ризику і дохідності?

а) математичними

б) статистичними

в) емпіричними

г) економічними

Яку характеристику ризику дозволяють дати ймовірності?

а) кількісну та якісну

б) кількісну

в) якісну

г) ніякої

Як називається метод вимірювання ризиків, що складається з вивчення досвіду інвестування, оцінки результатів реалізованих проектів та екстраполяції їх на перспективу?

а) демонстраційний метод

б) метод моделювання

в) метод аналогій

г) метод математичної статистики

Як називається метод вимірювання ризиків, що ґрунтується на теорії ігор?

а) демонстраційний метод

б) метод моделювання

в) метод аналогій

г) метод математичної статистики

Як називається метод вимірювання ризиків, що дозволяє визначити громадську думку стосовно інвестиційного проекту та з’ясувати коло потенційних інвесторів?

а) демонстраційний метод

б) метод моделювання

в) метод аналогій

г) метод математичної статистики

7. Ризик, спричинений невпевненістю у майбутній швидкій реалізації того чи іншого активу за передбачену ціну, називається…

а) ризик ліквідності

б) фінансовий

в) проектний

г) відсотковий

Ризик, пов’язаний з виникненням подій об’єктивного характеру, які можуть призвести до часткової чи повної втрати майна?

а) експлуатаційний

б) форс-мажорний

в) менеджменту

г) будівельний

9. Ризик перевищення кошторису означає, що…

а) проектно-кошторисна вартість може бути занижена

б) проектно-кошторисна вартість може бути завищена

в) проектно-кошторисна вартість незмінна

г) проектно-кошторисна вартість не залежить від перевищення кошторису

Що не відноситься до системи заходів протидії ризикам?

а) диверсифікація

б) страхування

в) калькуляція

г) лімітування

 

Рекомендована література:

Основна: 4, 5, 8, 9, 10, 14.

Додаткова: 1, 4, 5, 6, 10.


ТЕМА 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Завдання 1. Дати обґрунтовану відповідь на питання:

 

1. Які особливості процесу формування інвестиційних ресурсів?

2. Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства

3. Принципи формування інвестиційних ресурсів.

4. Які основні способи залучення капіталу?

5. Назвіть основні джерела формування інвестиційних ресурсів.

6. Методи розрахунку обсягів інвестиційних ресурсів.

7. Схеми фінансування реальних інвестиційних проектів.

8. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів підприємства.

 

 

Завдання 2.

2.1. Сформувати необхідний рівень дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ризику:

Для визначення необхідного рівня премії за ризиквикористовується формула

, (32)

де – рівень премії за ризик для конкретного інвестиційного (фондового) інструменту; – середня норма дохідності на інвестиційному ринку; – безризикова норма дохідності на інвестиційному ринку; бета-коефіцієнт, що характеризує рівень систематичного ризику для конкретного інвестиційного (фондового) інструменту.

Приклад 20. Необхідно розрахувати рівень премії за ризик для трьох видів акцій при наступних вихідних даних (табл. 4).

Таблиця 4Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.122.117 (0.007 с.)