Тема 12. Розширене виробництво в сільському господарствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Розширене виробництво в сільському господарстві 

Завдання 12.1.

Визначення коефіцієнта обороту сукупних авансованих ресурсів і показників, що характеризують розподіл знову створеної вартості

 

Мета завдання:

Визначити коефіцієнт обороту сукупних авансованих ресурсів і показники, що характеризують розподіл знову створеної вартості.

 

Показники Варіанти Відхилення, %
базовий заданий
1.Фонд відшкодування, тис. грн.: - матеріальні витрати, тис. грн. - амортизація, тис. грн. 1930,0 1711,0 219,0    
2. Чиста продукція, тис. грн.    
3. Платежі до бюджету, тис. грн.    
4. Госпрозрахункова знову створена вартість, тис. грн.(5+6+7)    
5. Фонд споживання, тис. грн., у т.ч. - фонд оплати праці, тис. грн. - інші виплати, тис. грн.    
6. Фонд нагромадження, тис. грн.    
7. Резервний фонд, тис. грн.    
8. Чистий прибуток, тис. грн. (2-5)    
9. Норма пропорційності 0,57:0,43
10.Частина фонду нагромадження в знову створеній вартості, % (6:2)х100% 40,8    
11. Частина фонду споживання в знову створеній вартості, % (5:2)х100% 56,3    
12. Частина резервного фонду в знову створеній вартості, % (7:2)х100% 1,3    
13. Норма нагромадження (6+7):8х100% 96,4    
14. Коефіцієнт розширення виробничих фондів 0,15    
15. Коефіцієнт обороту сукупних авансованих ресурсів 0,91    
16. Середньорічна вартість основних і оборотних фондів, тис. грн.    

 

Короткі висновки:

 

 

Методика виконання завдання

Розподіл валового продукту впливає на процес виробництва в його наступних циклах. Це обумовлено тим, що в залежності від пропорцій поділу валового продукту на його складові частини залежить можливість простого і розширеного відтворення, його темпи і якісні зміни в факторах виробництва.

 


Рис. 1. Розподіл валового продукту аграрних підприємств

Фонд відшкодування –вартість спожитих у процесі виробництва засобів і предметів праці (амортизація і матеріальні витрати – поточні витрати, що включаються в собівартість продукції).

Фонд відшкодування є джерелом простого відтворення, тобто замість використаних засобів і предметів праці купуються нові.

Чиста продукція -це знову створена вартість, що характеризує економічну ефективність виробництва.

Чиста продукція є джерелом простого відтворення робочої сили і розширеного відтворення цього й іншого ресурсів.

Якщо чисту продукцію зменшити на платежі в бюджет (відрахування на соціальні заходи) одержимо госпрозрахункову чисту продукцію (ГЧП).

Вона розділяється на три фонди:

· Фонд споживання;

· Фонд нагромадження;

· Резервний фонд.

Фонд споживання –формується протягом року в результаті виплати працівникам заробітної плати і доплат, пов'язаних з господарською діяльністю. Виплачену працівникам заробітну плату протягом року можна назвати базовим фондом оплати праці.

Якщо представити, що підприємство крім виплат базового фонду оплати праці, більше не здійснює ні яких доплат за результатами господарської діяльності, не створює дивідендний фонд, то в цьому випадку фонд оплати праці (ФОТ) складає фонд споживання.

Щоб не підривати матеріальні інтереси власників і членів трудового колективу в майбутньому, створювати необхідні умови для нарощування обсягів виробництва, частина чистої продукції використовується на поповнення основних і оборотних фондів, придбання акцій і цінних паперів інших підприємств. Така діяльність спрямована на формування фонду нагромадження.

Величина цього фонду залежить від суми прибутку і потреби в поповненні ресурсів, переозброєності виробництва, і нарешті, від можливостей придбання цих ресурсів на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Частина прибутку може бути спрямована в резервний фонд. Слід зазначити, що підприємства згідно вимогам розширеного виробництва та законодавства зобов'язані створювати резервний фонд у розмірі не менше 25% статутного фонду.

Для кількісного і якісного аналізу й оцінки фактичного стану підприємства, що зв'язані з розподілом чистої продукції використовують ряд показників:

1. Норма пропорційності, що розраховується як процентне співвідношення між фондами нагромадження, споживання і резервним фондом у структурі ГЧП.

2. Норма нагромадження, що розраховується як відношення суми фонду нагромадження і резервного фонду до чистого прибутку підприємства.

3. Коефіцієнт розширення виробничих фондів, що визначається відношенням прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних фондів.

Пропорції поділу ГЧП мають принципове значення для формування інтенсивного типу розвитку і подальшого прискорення темпів розширеного відтворення.

Від пропорцій розподілу валового продукту залежать темпи відтворення і якісні зміни в основних факторах виробництва. На підприємствах валовий продукт розподіляється на фонд відшкодування і чисту продукцію (знову створену вартість), а остання після відрахуванню в бюджет, що передбачені чинним законодавством, створює фонди нагромадження і резервний фонд.

Коефіцієнт обороту сукупних авансованих ресурсіввизначається за формулою:

,

де А – амортизація, тис. грн.,

МЗ – матеріальні витрати, тис. грн.,

ФОТ – фактичний фонд оплати праці, тис. грн.,

Фос і Фоб – середньорічна вартість основних фондів і оборотних коштів, тис. грн.,

АОТ – авансований фонд оплати праці, тис. грн.

,

де Коб - коефіцієнт обороту оборотних фондів.

 


 

Таблиця 2

Вихідні дані до завдання 12.1

Показники Базовий
Собівартість валової продукції, тис. грн. 2667,0 2530,0 2400,3 2024,0 1333,5 1581,3 1333,5 1492,7 889,0 702,8 1440,2
Перевищення виторгу над собівартістю, тис. грн. 193,0 92,0 173,7 73,6 96,5 57,5 96,5 54,3 64,3 25,6 104,2
Збитки від реалізації продукції проданої нижче собівартості, тис. грн. 327,0 24,0 294,3 19,2 163,5 15,0 163,5 14,2 109,0 6,7 176,6
Оплата праці і відрахування на соціальні заходи, тис. грн. 427,0 545,0 384,3 436,0 213,5 340,6 213,5 321,6 142,3 151,4 230,6
Платежі в бюджет, відрахування на соціальні заходи, тис. грн. 12,0 15,0 10,8 12,0 6,0 9,4 6,0 8,9 4,0 4,2 6,5
Фонд відшкодування, тис. грн. 1930,0 1627,0 1737,0 1301,6 965,0 1016,9 965,0 959,9 643,3 451,9 1042,2
Амортизація, тис. грн. 219,0 47,0 197,1 37,6 109,5 29,4 109,5 27,7 73,0 13,1 118,3
Матеріальні витрати, тис. грн. 1711,0 1580,0 1539,9 1264,0 855,5 987,5 855,5 932,2 570,3 438,9 923,9
Фонд споживання, тис. грн. 427,0 545,0 384,3 436,0 213,5 340,6 213,5 321,6 142,3 151,4 230,6
Заробітна плата основна, тис. грн. 400,0 500,0 360,0 400,0 200,0 312,5 200,0 295,0 133,3 138,9 216,0
Заробітна плата додаткова, тис. грн. 27,0 45,0 24,3 36,0 13,5 28,1 13,5 26,6 9,0 12,5 14,6
Фонд нагромадження, тис. грн. 310,0 198,0 279,0 158,4 155,0 123,8 155,0 116,8 103,3 55,0 167,4
Резервний фонд, тис. грн. 10,0 15,0 9,0 12,0 5,0 9,4 5,0 8,9 3,3 4,2 5,4
Чистий прибуток, тис. грн. 198,0 233,1 158,4 129,5 123,8 129,5 116,8 86,3 55,0 139,9
Середньорічна вартість основних і оборотних фондів, тис. грн. 2142,0 2444,0 1927,8 1955,2 1071,0 1527,5 1071,0 1442,0 714,0 678,9 1156,7
Коефіцієнт обороту оборотних фондів 0,95 0,87 0,56 0,71 0,82 0,79 0,92 0,69 0,75 0,9 0,77

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.183.251 (0.007 с.)