кг м’яса основні фонди оборотні фондиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

кг м’яса основні фонди оборотні фондиСобівартість 1 кг м’яса для сільськогосподарського виробництва складає 3,0 грн.

Для визначення прибутку на основні фонди, які задіяні при виробництві м’яса в господарстві, необхідно визначити величину основних фондів, які приходяться на 1 кг м’яса. Для цього необхідно виконати наступні операції:

1) за даними бухгалтерського обліку визначаємо норму амортизації по галузі відгодівлі ВРХ. Вона визначається як відношення нарахованої суми амортизації (на відгодівлі) до балансової вартості основних засобів. В нашому прикладі для яловичини вона складає 8,5%. Величина амортизаційних відрахувань на 1 кг м’яса визначається з структури собівартості 1 кг м’яса. В нашому прикладі вона складає 0,3 грн. (табл. 3.).

2) визначаємо величину основних фондів у розрахунку на 1 кг м’яса (0,3х100%)/ 8,5%) = 3,5 грн.). Вона дорівнює 3,5 грн.

3) визначаємо прибуток в розрахунку на основні фонди за формулою:

 

Прибуток на основні фонди = Вартість основних * виробничих фондів Коефіцієнт норми * прибутку Коефіцієнт оборотності

Коефіцієнт норми прибутку за вихідними даними дорівнює 0,2; вартість основних виробничих фондів в розрахунку на 1 кг м’яса складає 3,5 грн.

Коефіцієнт оборотності розраховується як відношення терміну виробничого циклу на 12 місяців (Коб. = 18/12 = 1,5). Для яловичини він складає 1,5 (табл. 3). Тоді величина прибутку на основні фонди в розрахунку на 1 кг м’яса складає 1,05 грн. (3,5 х 0,20 х 1,5) (табл. 4).

4) визначаємо прибуток на оборотні фондиза формулою (собівартість продукції без амортизації * коефіцієнт норми прибутку * коефіцієнт оборотності).

Собівартість продукції без амортизації дорівнює сумі авансованих оборотних засобів в сільськогосподарському підприємстві на вирощування і відгодівлю худоби (3-0,3 = 2,7 грн.). Величина прибутку на оборотні фонди в розрахунку на 1 кг м’яса дорівнює 0,81 (2,7 * 0,2 * 1,5 = 0,81), (табл.4).

5) сума прибутку на авансовані основні виробничі і оборотні фонди дорівнює сумі прибутку, яку сільськогосподарське підприємство повинно отримати на авансований капітал з виробництва м’яса. В розрахунку на 1 кг м’яса яловичини вона буде складати 1,86 грн. (0,81+1,05 = 1,86).

6) сума прибутків на капітал у розрахунку на 1 кг м’яса, збільшена на величину собівартості 1 кг, буде складати оптову ціну 1 кг м’яса, по якій сільськогосподарський виробник буде реалізувати м’ясо в переробну галузь (2,7+1,86 = 4,56).

 

Таблиця 1

Склад і структура товарної продукції

Види продукції та галузі Сума виручки, тис. грн. Питома вага, % Номер у ранжированому ряду
базовий заданий базовий заданий базовий заданий
Зерно   24,6    
Соняшник   12,6    
Картопля   0,8    
Овочі   3,0    
Плоди, ягоди   0,03    
Інша продукція рослинництва   0,9    
Разом по рослинництву   41,9   -  
Молоко   30,2    
Жива маса м’яса ВРХ   18,8    
Жива маса м’яса свиней   4,5    
Жива маса м’яса овець   0,8    
Жива маса м’яса птиці   1,3    
Вовна   2,0    
Яйця   0,1    
Інша продукція тваринництва   0,05    
Разом по тваринництву   57,7   -  
Промислова продукція – всього   0,4    
Всього по господарству   -  

Примітка: В базовому варіанті Кс баз = 0,21, таким чином на підприємстві існує слабкий рівень спеціалізації.

Короткі висновки:

 

Таблиця 3

Вихідні дані для розрахунку заготівельної, оптової та роздрібної ціни 1 кг м’яса в забійній вазі, грн.

Показники Яловичина
сільське господарство переробна промисловість торгівля
1. Власні витрати галузі в розрахунку на 1 кг м'яса в забійній вазі, грн. 3,0 0,65 0,11
2. Амортизаційні відрахування в розрахунку на 1 кг, грн. 0,3 0,06 0,03
3. Середня норма амортизації по галузі, % 8,5 12,0 16,0
4. Термін виробничого циклу, місяців 1,0 2,0
5. Коефіцієнт норми прибутку 0,2 0,2 0,2
6. Коефіцієнт оборотності 1,5 0,083 0,167

Примітка: При виконанні завдання кожний студент буде використовувати свою величину коефіцієнту норми прибутку згідно варіанту

 

Варіанти коефіцієнту норми прибутку

Номер варіанту базовий
Коефіцієнт норми прибутку 0,22 0,25 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,18 0,15 0,2

 


 

Таблиця 4

Розрахунок формування заготівельної, відпускної і роздрібної ціни 1 кг

м’яса в забійній вазі, грн.

Показники Спосіб розрахунку Сільське господарство Переробна промисловість Торгівля
базовий заданий базовий заданий базовий заданий
1. Витрати галузі на 1 кг м’яса (без сировини) табл.3, ряд 1 3,0   0,65   0,11  
2. Вартість покупної сировини або продукції табл. 4, ряд 10 х   4,86   5,53  
3. Повна собівартість продукції табл. 4 , ряд 1 + ряд 2 3,0   5,51   5,64  
4. в тому числі амортизація табл. 3, ряд 2 0,3   0,06   0,03  
5. Вартість основних фондів на 1 кг м’яса (табл.3, ряд2 х 100%) / ряд 3, табл. 3. 3,5   0,5   0,19  
6. Прибуток на основні фонди на 1 кг м’яса ряд 5, табл. 4 х ряд 5, табл. 3 х ряд 6 табл.3 1,05   0,0083   0,0063  
7. Собівартість 1 кг м’яса без амортизації ряд 1, табл. 4 – ряд 4, табл.4 2,7   0,59   0,08  
8. Прибуток на оборотні фонди на 1 кг м’яса ряд 7, табл. 4 х ряд 5, табл. 3 х ряд 6, табл. 3 0,81   0,0098   0,0027  
9. Прибуток на авансовий капітал на 1 кг м’яса ряд 6, табл. 4 + ряд 8, табл. 4 1,86   0,018   0,009  
10. Оптова ціна табл. 4 (ряд 3 + ряд 9) 4,86   5,53   5,65  
11. ПДВ (20%) табл. 4 ряд 10 х 0,2 0,97   1,106   1,13  
12. Роздрібна ціна табл. 4 (ряд 10 + ряд 11) 5,83   6,64   6,78  
13. Питома вага прибутку в ціні галузі, % (табл. 4 ряд 9: ряд 10) х 100 38,27   0,33   0,16  
14. Рентабельність виробництва, % (табл. 4 ряд 9 : ряд 3) х 100 62,0   0,33   0,16  
15. Норма прибутку, % табл. 4 , ряд 9х100 / (ряд 5 + ряд 7) 30,0   1,65   3,33  

Короткі висновки:

 

Таблиця 2

Вихідні дані до таблиці 1, тис. грн.

Показники Варіанти
базовий
Зерно
Соняшник
Картопля
Овочі
Плоди, ягоди
Інша продукція рослинництва
Разом по рослинництву
Молоко
Жива маса м’яса ВРХ
Жива маса м’яса свиней
Жива маса м’яса овець  
Жива маса м’яса птиці  
Вовна  
Яйця
Інша продукція тваринництва    
Разом по тваринництву
Промислова продукція – всього  
Всього по господарству

 

 


Тема 14. Визначення економічної ефективності

виробництва продукції рослинництва

Мета завдання:

- визначити зміни показників економічної ефективності виробництва продукції рослинництва за дослідний період.

Таблиця 1

Показники економічної ефективності виробництва зерна

Показники Варіанти
Базовий
1. Площа посіву, га
2. Валовий збір, ц
3. Реалізовано зерна, ц
4. Виробничі витрати, тис. грн.
5. Затрати праці, тис. люд.-год.
6. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
7. Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн.
8. Урожайність, ц/га (2:1)                      
9. Товарність зерна, % (3:2*100)                      
10. Реалізовано зерна у розрахунку на 1 га посіву, ц (3:1)                      
11. Продуктивність праці, ц/люд.-год. (2:(5*1000))                      
12. Трудомісткість, люд.-год./ц (5*1000:2)                      
13. Собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн. (6*1000:3)                      
14. Ціна 1 ц зерна, грн. (7*1000:3)                      
15. Прибуток – всього, тис. грн. (7-6)                      
16. Прибуток в розрахунку на 1 га посіву, грн. (15*1000:1)                      
17. Прибуток у розрахунку на 1 люд.-год. витрат праці, грн. (15: 5)                      
18. Рівень рентабельності, % (15:6*100)                      

Короткі висновки:


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Земельній кодекс Україні // Урядовій кур’єр. – 2001. – 15 листопада. - №211-212.

2. Господарський кодекс Україні від16 січня2003 р. // ВВРУ. - 2003. - №18-22.

3. Цивільній кодекс Україні // Голос Україні. — 2003. — 12 березня. — № 45-46.

4. Закон Україні “Про оренду землі” // Урядовій кур’єр. – 1998. – 22 жовтня. - №203-204.

5. Закон Україні "Про фіксований сільськогосподарський податок" // Урядовій кур’єр. - 1999. - 30 березня. - №18.

6. Указ Президента Україні “Про Основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки” // Сільський години – 8 червня 2001 р. - №23.

7. Постанова Кабінету міністрів Україні “Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” від 25.03.1995 р. №231 // Урядовій кур’єр . -1995. – 4 квітня. - №50.

8. Наказ Міністерства аграрної політики Україні “Про затвердження методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств” №132 від 18.05.01 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - 20 серпня - № 77. - С. 2-18.

9. Програма розвитку земельних відносин у Луганській області на 2001-2005 роки. – Луганськ, 2001. – 20 с.

10. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

11. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методічній посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 355 с.

12. Мельник Л.Г., Карінцева А.І. Економіка підприємства: Конспект лекцій. – Суми: ІТД «Університетська книга», 2002. – 400 с.

13. Покропівній с.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

14. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки Україні. Наукова доповідь / За ред. І.І. Лукінова та П.Т.Саблука // Економіка АПК. - 2000. - №8. - С. 3-36.

15. Саблук п.Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. – Т.1. - К.: ІАЕ УААН, 2001. – 430 с.

16. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник завдань та тестів. – До., 2002.

17. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу Україні (1990-2001 рр.) / За ред. О.М. Шпічака. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 499 с.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.01 с.)