Економічна ефективність капітальних вкладень на придбання нової або модернізацію існуючої технікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічна ефективність капітальних вкладень на придбання нової або модернізацію існуючої техніки 

Ефективність капітальних вкладень на придбання нової техніки або на модернізацію існуючої визначається за допомогою показників терміна окупності додаткових капітальних вкладень (Т) та коефіцієнту ефективності капітальних вкладень (Е):

 

де ∆К – додаткові капітальні вкладення, тис. грн.;

Ре – річний економічний ефект, або річна економія приведених витрат, тис. грн.

Річний економічний ефект розраховують за формулою:

 

Ре = [(Впб + Ен · Кпб) – (Впп + Ен · Кпп)] х Qn

де Впб, Впп – питомі експлуатаційні витрати по базовому та проектному варіантам, тис. грн.;

Кпб, Кпп - питомі капітальні вкладення по базовому та проектному варіантам, тис. грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

Qn – річний обсяг робіт по проектному варіанту.

 

 


Таблиця 6

Вихідні дані для вивчення ефективності капітальних вкладень на придбання нової техніки

Показники Варіанти
Базовий
1. Вартість трактора, грн.
2. Продуктивність трактора:                      
2а. за годину 0,95 1,00 1,1 1,2 1,25 1,05 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8
2б. за зміну (2а х 7годин)                      
3. Витрати пального на 1 га, кг 12,5 12,5 12,6 12,7 12,75 12,4 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2
4. Вироблено змін за рік, ет. га
5. Норма амортизаційних відрахувань, % 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1
6. Норма відрахувань на ремонт і технічний огляд, % 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
7. Оплата за норму виробітку, грн.
8. Комплексна ціна 1 кг пального , грн. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
9. Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Ен) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
10. Додаткові капітальні вкладення, грн. (різниця між капіталовкладеннями по базовому та заданому варіантові) -                    
11. Річна продуктивність трактора, ум.ет.га (2б х 4) (Q)                    
12. Капітальні вкладення (питомі), грн. (1/11) 10,34                    
13. Затрати праці на 1 ет.га, люд.-год. (7 годин/2б) 1,05                    
14. Приріст продуктивності праці, % ((2б/13)х100) 633,3                    
15. Річна економія праці, люд.-год. (різниця між базовим та заданим варіантами)*11                      
16. Вартість 1 ум.ет.га, грн.                      
в т.ч.: оплата праці (7/2б)                      
поливно-мастильні матеріали (3 х 8)                      
амортизація ((1 х 5)/100)/11                      
поточні ремонти і ТО (1 х 6)/100)/11                      
17. Питомі приведені витрати, грн.                      
18. Річна економія приведених витрат, грн. (Ре)                      
19. Строк окупності додаткових капітальних вкладень, рік (10/18)                      

Тема 6. Поточні витрати виробництва і собівартість

Мета завдання:

- ознайомитись і витратами виробництва і їх класифікацією;

- основами методики обчислення собівартості і виявлення резервів її зниження.

 

Методика виконання завдання

Собівартість продукції – це витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, які виражені в грошовій формі. Собівартість продукції як економічна категорія включає усі поточні затрати, які необхідні для здійснення простого відтворення.

Планова (нормативна) собівартість розраховується на базі використання нормативів прямих витрат праці та її оплата, кількісного та грошового виразу матеріальних витрат, амортизації та інших витрат, безпосередньо повязаних з виробництвом та таких, що включаються до собівартості. Для цього використовуються технологічні карти.

Фактична собівартість розраховується за тією ж структурою і схемою на підставі фактичних витрат, відображених в обліково-звітній документації.

Елементи витрат –це витрати однорідні за своїм економічним змістом. Статті витрат показують на що були витрачені кошти.

До постійних витрат відносяться такі витрати, розмір яких не залежить від обсягів виробництва продукції (погодинну оплату робітників, відрахування на соціальні заходи від погодинної оплати робітників, амортизаційні відрахування, витрати на утримання будівель та споруд, загально виробничі і загальногосподарські витрати, податки, які включаються у собівартість продукції, страхові внески, плата за оренду земельних і майнових паїв).

Для визначення змінних витрат необхідно із суми виробничих витрат відняти постійні витрати.

 

Таблиця 1

Змінні та постійні витрати сільськогосподарського підприємства

Види, елементи та статті витрат Рослинництво Тваринництво У допоміжних виробництвах У підсобних промислових виробництвах
А
Змінні витрати        
1. Витрати на оплату праці найманих працівників + + + +
2. Насіння та посадковий матеріал + х х Х
3. Мінеральні добрива та отрутохімікати + х х Х
4. Органічні добрива + х х Х
5. Корми (продуктивні) х + х Х
6. Сировина та матеріали (без зворотних відходів) х х + +
7. Ветобслуговування х + х Х
8. Електроенергія + + + +
9. Паливо та мастильні матеріали + + + +
10. Техогляд і ремонт техніки + + + +
11. Транспортні витрати + + + +
Постійні витрати        
1. Заробітна плата постійних працівників + + + +
2. Корми (підтримуючі) х + х Х
3. Амортизація техніки та приміщень + + + +
4. Амортизація робочої худоби + + х Х
5. Орендна плата за землю або інші ресурси + + + +
6. Земельний податок + + + +
7. Страхові платежі + + + +
8. Загальновиробничі витрати (бригадні, фермські, цехові та інші загальновиробничі витрати) + + + +

 


 

Таблиця 2

Склад і структура витрат на виробництво продукції рослинництва

Статті витрат Варіанти
Базовий
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
А
1. Витрати на оплату праці 25,35 12,7 20,10   18,50   19,30   17,50   19,80   15,20   14,30   13,50   13,10   12,80  
2. Насіння та посадковий матеріал 29,07 14,5 25,40   24,20   23,50   22,80   22,50   21,80   21,50   20,50   17,50   16,20  
3. Добрива 15,95 8,0 12,90   18,00   17,00   16,00   15,00   14,00   13,00   12,00   11,00   10,00  
4. Засоби захисту рослин 2,74 1,5 2,50   3,00   3,50   2,90   2,20   2,70   2,60   2,30   2,40   2,10  
5. Роботи та послуги 15,46 7,8 12,00   14,90   14,30   13,40   12,50   12,00   16,30   15,20   10,30   11,80  
6. Витрати на утримання основних засобів 71,74 35,9 68,60   66,40   67,80   73,10   72,10   70,00   63,30   58,00   54,50   45,20  
у т.ч.: а) пальне та мастильні матеріали 31,58 15,8 28,50   32,80   33,50   34,80   32,55   36,05   32,50   28,90   27,50   25,60  
б) амортизація основних засобів 23,89 12,0 24,90   19,30   20,20   24,80   26,80   22,30   20,50   18,30   17,50   10,30  
в) поточний ремонт 16,27 8,1 15,20   14,30   14,10   13,50   12,80   11,20   10,30   10,80   9,50   9,30  
7. Інші витрати 23,30 11,1 16,30   20,00   18,20   17,30   18,20   16,80   14,60   13,20   12,10   11,50  
8. Загально- виробничі витрати 16,85 8,5 15,80   12,3   13,50   10,30   14,80   10,50   9,30   9,80   8,60   7,00  
9. Виробнича собівартість 200,1 173,6 177,3 177,1 173,3 177,7 163,0 154,9 144,5 129,5 116,6
10. Адміністративні збутові витрати 40,2   35,4   28,9   35,0   40,0   36,0   25,7   28,9   19,5   10,8   9,9  
11. Повна собівартість 240,3   209,0   206,2   212,1   213,3   213,7   188,7   183,8   164,0   140,3   126,5  

Примітка:Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.139.152 (0.007 с.)