ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра економіки підприємства

і управління трудовими ресурсами

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для семінарських і практичних занять

За дисципліною «Економіка підприємства»

для студентів економічного факультету

Луганськ, 2012

 

УДК 658 (076)

 

 

Рецензенти: Кукса І.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедрою

економічної кібернетики ЛНАУ

Шевцова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіко-

правових дисциплін ЛДУВС ім. Е.О. Дидоренка

 

Методичні вказівки для семінарських і практичних занять за дисципліною “Економіці підприємства” для студентів економічного факультету / Бондарчук А.В., Гордієнко Т.М., Столяров В.В., Ружинська І.В., Хуторськой П.О., Ватанська Л.В., Дубравіна Л.І. / За заг. ред. проф. Гончарова В.М. – Луганськ: ЛНАУ, 2012. – 113 с.

 

Розглянуто і схвалено Методичною комісією економічного факультету Луганського національного аграрного університету

протокол № 7 від 25.03.2010 р.

 

 

Зміст

Вступ

Тема 1. Земельні ресурси та ефективність їх використання

Тема 2. Основні засоби (необоротні активи) підприємства

і показники ефективності їх використання

Тема 3. Оборотні засоби підприємства і показники їх використання

Тема 4. Авансований капітал та ефективність його використання.

Тема 5. Капітальні вкладення і показники їх використання.

Тема 6. Поточні витрати виробництва і собівартість продукції.

Тема 7. Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств

Тема 8. Інтенсифікація виробництва і її економічна ефективність.

Тема 9. Визначення економічної ефективності діяльності підприємств

Тема 10. Рентабельність сільськогосподарського виробництва.

Тема 11. Визначення фінансового стану підприємства.

Тема 12. Розширене виробництво в сільському господарстві

Тема 13. Спеціалізація, диверсифікація та формування

цін в умовах агропромислової інтеграції.

Тема 14. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва.

Список літератури

 

Вступ

 

 

Вивчення дисципліни „Економіка підприємств” за спеціальностями економічного факультету відбувається в умовах, коли більше 80% матеріалу, що вивчається, студенти повинні освоїти шляхом позааудиторного самостійного вивчення теоретичного матеріалу, вирішення економічних завдань, виконання практичних занять. Природно в цих умовах важливим моментом у вивченні дисципліни „Економіка підприємств” є повсякденний контроль за освоєнням дисципліни самим студентом, а також оперативний, поточний, підсумковий контроль знань студента викладачами кафедри.

Мета методичних вказівок по дисципліні «Економіка підприємства» - навчитися самостійно використовувати і аналізувати літературні джерела, фактичну і планову інформацію, проявити уміння висловлювати власну думку і робити узагальнювальні висновки, набути навичок всеббічного аналізу економіки підприємств і його галузей в умовах ринкової економіки.

Тема 1. Земельні ресурси та ефективність їх використання

Мета:засвоїти методики визначення:

- структури земельного фонду;

- рівня інтенсивності використання земельних ресурсів;

- економічної ефективності використання землі;

- економічної оцінки структури посівних площ.

Завдання 2.1.

Визначити структуру земельного фонду та землезабезпеченість(таблиця 1)

 

Методика виконання завдання:

Структура земельних угідь (Су) визначається як відношення окремих видів земельних угідь до загальної площі:

де По – площа окремого виду земельних угідь, га

Пз – площа землі загальна, га

 

Структура сільськогосподарських угідь (Сс) визначається як процентне відношення окремих складових цих угідь (рілля, пасовищ, сіножатей, багаторічних насаджень) до їх загальної площі:

де Пс – площа окремих складових сільгоспугідь, га

П – загальна площа сільгоспугідь, га

 

Землезабезпеченість(Зз) визначається як відношення площі сільгоспугідь або рілля до середньорічної чисельності працівників, зайнятих у підприємстві.

 

 

Таблиця 2

Склад і структура посівних площ

Показники Площа, га Структура, % Відхилення (+,-), га
Варіанти
базовий заданий базовий заданий
1. Площа ріллі   х х  
2. Посівна площа (3+4+5+6+7)    
3. Зернові і зернобобові культури (без кукурудзи на зерно)   57,6    
4. Кукурудза на зерно   4,0    
5. Соняшник   15,4    
6. Овочі   1,5    
7. Кормові культури – всього із них :   21,5    
- багаторічні трави   7,1    
- однорічні трави   3,7    
- кукурудза на зелений корм та силос   10,2    
- інші кормові культури   0,5    
8. Пар (1-2)   -    

Дані для розрахунку таблиці 2 беруть з таблиці 4 завдання 2.1.

Короткі висновки:

 

 


Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.01 с.)