Схема 1. Показники визначення інтенсифікаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема 1. Показники визначення інтенсифікаціїНайважливішим узагальнюючим показником рівня інтенсивності, який відображує сукупні затрати уречевленої і живої праці, є сума вартості основних засобів сільськогосподарського призначення і поточних виробничих витрат (без амортизації) у розрахунку на гектар сільгоспугідь.

Таблиця 3

Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва в цілому по господарству і в розрахунку на 100 га сільгоспугідь

Показники Варіанти Відхилення, %
базовий заданий
всього на 100 га с.-г. угідь всього на 100 га с.-г. угідь
1. Авансований капітал, тис. грн. 354,5      
2. Середньорічна вартість основних засобів с.-г. призначення, тис. грн.          
3. Машини і устаткування, тис. грн. 46,0      
4. Витрати на виробництво, всього, тис. грн. 134,1      
5. Матеріальні затрати, тис. грн. 67,0      
6. Затрати праці, тис. люд.-год. 20,2      
7. Енергетичні потужності, к.с. 133,1      
8. Спожито електроенергії, тис. кВт /г 1,1      
9. Площа с-г. угідь, га -   -  

 

Вихідні дані для розрахунку таблиці 3 беруть з таблиці 4 завдання 8.2.


 

 

Таблиця 4

Вихідні дані до таблиці 3 завдання 8.2

Показники Варіанти
базовий
1. Авансований капітал, тис. грн.
2. Витрати на виробництво, тис. грн.
3. Амортизаційні відрахування, тис. грн.
4. Машини і устаткування, тис. грн.
5. Матеріальні витрати, тис. грн.
6. Затрати праці, тис. люд.-год.
7. Енергетичні потужності, к.с.
8. Спожито електроенергії, тис. кВт/г
9. Площа сільгоспугідь, га
10. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

 


Таблиця 5

Результати та ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в цілому по підприємству

Показники Варіанти Відхилення, %  
базовий заданий
І. Отримано результати інтенсифікації      
1. В розрахунку на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.:      
а) валової продукції 192,0    
б) новоствореної вартості 42,0    
в) валового прибутку 4,3    
ІІ. Ефективність інтенсифікації      
1. В розрахунку на 100 грн. авансованого капіталу, тис. грн.:      
а) валової продукції 85,09    
б) новоствореної вартості 18,61    
в) чистого прибутку 0,65    
2. В розрахунку на 100 грн. поточних витрат:      
а) валової продукції 67,5    
б) новоствореної вартості 14,8    
в) валового прибутку 1,5    
3. В розрахунку на 100 грн. основних виробничих фондів с.-г. призначення:      
а) валової продукції 54,2    
б) новоствореної вартості 11,8    
в) валового прибутку 1,2    
4. В розрахунку на 1 середньорічного робітника, тис. грн.:      
а) валової продукції 18,6    
б) новоствореної вартості 4,1    
в) валового прибутку 0,4    
5. Рівень рентабельності товарної продукції, %      
а) всього 1,5    
б) тваринництва 1,3    
в) рослинництва 2,3    

Вихідні дані для розрахунку таблиці 5 та 6 беруть з таблиці 8 завдання 8.2.

 

Короткі висновки:

 

 

Таблиця 6

Показники, що характеризують процес інтенсифікації тваринництва

Показники Варіанти Відхилення (+,-)
базовий заданий
І. Показники рівня інтенсивності      
Припадає на 1 умовну голову:      
а) виробничих основних фондів основної діяльності, грн. 1,52    
б) поточних виробничих затрат, грн. 3,7    
в) затрат кормів, ц корм.од. 33,1    
2. Щільність поголів’я (на 100 га с.-г. угідь), ум. гол. 76,8    
3. Щільність поголів’я ВРХ, гол. 67,9    
в т.ч. корів 21,2    
ІІ. Показники результату інтенсифікації      
1. Виробництво на 100 га с.-г. угідь, ц:      
а) молока 262,8    
б) живої маси ВРХ 32,0    
2. Одержано на 1 умовну голову, грн.:      
а) валової продукції тваринництва 512,2    
б) новоствореної вартості 560,0    
в) валового прибутку 57,6    
3. Річний надій молока на 1 корову, кг 1238,6    
ІІІ. Показники економічну ефективність інтенсифікації      
1. Виробництво валової продукції тваринництва на 1 люд.-год. витрат праці в тваринництві , грн. 1,9    
2. Сума затрат виробництва на одиницю вартості валової продукції, грн. 1,48    
3. Затрати праці на виробництво одиниці валової продукції тваринництва, люд.-год. 0,1    
4. Виробництво валової продукції на 1 грн. виробничих затрат, грн. 0,67    
5. Фондовіддача в тваринництві, грн. 0,54    
6. Фондомісткість тваринницької продукції, грн. 1,84    
7. Рівень рентабельності, % 1,5    
8. Розмір валового прибутку на 1 грн. затрат виробництва, грн. 0,015    

 

 

Короткі висновки:

 

Таблиця 7

Таблиця для розрахунку умовного поголів’я худоби

Види тварин Коефіцієнт переводу тварин в умовні Фізичне поголів’я, гол.   Умовне поголів’я, гол.
базовий заданий базовий заданий
Корови 1,00    
Інше поголів’я ВРХ 0,60   556,8  
Свині 0,30   203,1  
Вівці 0,10 -   -  
Птиця доросла 0,02 3,6   0,07  
Коні 1,00 -   -  
Всього - - -  

 

Таблиця 8

Вихідні дані для визначення показників, що характеризують процес інтенсифікації по господарству

Показники Варіанти
базовий
1. Площа с.-г. угідь, га
2. Площа ріллі, га
3 Середньорічне поголів’я, гол.:                      
в т.ч. корови
відгодоване поголів’я ВРХ
свині
птиця, тис. гол. 3,6 - - - - 0.3 0,5 1,5 2,3 0,6 0,8
4. Виробничі витрати—всього, тис. грн.
в т.ч. в рослинництві
в тваринництві
5. Прямі затрати праці—всього, тис. люд.-год.
в т.ч. в рослинництві
в тваринництві
6. Середньорічна вартість виробничих основних засобів основної діяльності—всього, тис. грн.
в т.ч. в рослинництві
в тваринництві
7. Валова продукція с.-г. в порівняльних цінах — всього, тис. грн.
в т.ч. в рослинництві
в тваринництві
8. Виробництво продукції:                      
- м’яса ВРХ, ц
- молока, ц

 

 

Продовження таблиці 8

 

- зерна, ц
- насіння соняшнику, ц
9. Урожайність, ц/га                      
- зерна
- насіння соняшнику
10. Енергетичні ресурси, к.с.
11. Новостворена вартість, тис. грн.
в т.ч. в рослинництві
в тваринництві
12. Одержано валового прибутку - всього, тис. грн.
в т.ч. в рослинництві
в тваринництві
13. Повна собівартість - всього, тис. грн.
в т.ч. в рослинництві
в тваринництві
14. Сума затрат на добрива, тис. грн. -
15. Обсяг виконаних механізованих робіт, ет.га
16. Витрати кормів, ц корм.од.
17. Авансований капітал, тис. грн.
18. Середньорічна чисельність робітників, чол.
19. Чистий прибуток, тис. грн.

 


Тема 9. Визначення економічної ефективності

діяльності підприємств

 

Мета завдання:

- визначити зміни показників економічної ефективності роботи підприємств за дослідний період.

 

Методика виконання завдання

Основними показниками економічної ефективності роботи переробних підприємств є продуктивність праці, ефективність праці, фондовіддача, матеріаловіддача, коефіцієнт оборотності оборотних засобів, норма прибутку, рівень рентабельності товарної продукції, рівень сукупної рентабельності підприємства.

Продуктивність праці (Пп)визначають як відношення валової продукції у порівнянних цінах (ВП) до середньорічної чисельності працівників, зайнятих в основному виробництві (Чс) за формулою:

Ефективність праці (Еп) визначають як відношення чистої продукції (ЧП) до середньорічної чисельності працівників, зайнятих у основному виробництві (Чс) за формулою:

Фондовіддачу (Фв) визначають як відношення валової продукції у поточних цінах (ВПп) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОВФ) за формулою:

Матеріаловіддачу (Мв) визначають як відношення валової продукції у поточних цінах (ВПп) до матеріальних витрат (Мв) за формулою:

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (Ко) визначають як відношення виручки від реалізації продукції (Вр) до середньорічної вартості оборотних засобів (ОбЗ) за формулою:

Норму прибутку (Нп) визначають як відношення чистого прибутку (Чп) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОЗ) оборотних засобів (ОбЗ) і множенням на 100% за формулою:

Рівень рентабельності товарної продукції (Ртп) визначають як відношення валового прибутку (Вп) до собівартості реалізованої продукції (Сп) і множенням на 100 за формулою:

Рівень сукупності рентабельності підприємства (Рс) визначають як відношення чистого прибутку (Чп) до собівартості продукції, робіт та послуг (Сп) і множенням на 100% за формулою:

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.011 с.)