Структура оборотних засобів на кінець звітного рокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура оборотних засобів на кінець звітного рокуПоказники Варіанти Відхилення, % зад./баз. х 100-100
базовий Заданий
тис. грн. структура, % тис. грн. структура, %
1. Виробничі запаси 60,53      
2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі 15,83      
3. Малоцінні та швидкозношувальні предмети 1,79      
4. Незавершене виробництво 15,54      
5. Витрати майбутніх періодів 1,0      
6. Разом оборотних виробничих фондів (1+2+3+4+5) 94,7      
7. Готова продукція 1,15      
8. Товари в запасах - -      
9. Товари відвантажені, не сплачені в строк - -      
10. Дебіторська заборгованість - -      
11. Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) - -      
12. Грошові кошти - всього 0,93      
в т. ч. каса 0,72      
розрахункові рахунки 0,21      
13. Використання позикових коштів 3,22      
14. Інші оборотні засоби - -      
15. Разом фондів обігу (7+8+9+10+11+12+13+14) 5,3      
16. Всього оборотних засобів (6+15)    

Вихідні дані для розрахунку цієї таблиці беруть з таблиці 2 завдання 3.1.

Короткі висновки:

 

 


Таблиця 2

Вихідні дані для визначення структури оборотних засобів господарства на кінець звітного року до таблиці 1

Показники Варіанти
базовий
1. Виробничі запаси, тис. грн.
2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі. тис. грн.
3. Малоцінні і швидкозношувальні предмети, тис. грн.
4. Незавершене виробництво, тис. грн.
5 .Витрати майбутніх періодів, тис. грн.
6. Разом оборотних виробничих фондів (1+2+3+4+5)
7. Готова продукція, тис. грн. - -
8. Товари в запасах, тис. грн. - - - - - -
9. Товари відвантажені, несплачені в строк, тис. грн. - - - - - - - -
10. Дебіторська заборгованість, тис. грн. - - -
11. Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції), тис. грн. - - - - - - - - - - -
12. Грошові кошти - всього, тис. грн. - - - - - -
в т.ч. каса - - - - - - - -
розрахункові рахунки - - - - - -
13. Використано позикових коштів, тис. грн. -
14. Інші оборотні активи, тис. грн. - - - - - -
15. Разом фондів обігу (7+8+9+10+11+12+13+14)
16. Всього оборотних засобів (6+15), тис. грн.

Завдання 3.2.

Визначити показники оборотності та ефективність використання оборотних засобів (таблиця 3 та 4)

Таблиця 3

Показники оборотності оборотних засобів

Показники Варіанти Відхилення, %
базовий заданий
1. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.    
2. Виручка від реалізації, тис. грн. (ТП)    
3. Середній залишок оборотних засобів, тис. грн.. (ОбЗср)    
4. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (2/3) (Коб) 6,3    
5. Коефіцієнт закріплення засобів у обороті (3/2) (Кз) 0,16    
6. Тривалість обороту, дні (365/4) (Т)    
7. Запаси та витрати, тис. грн.    
8. Готова продукція, тис. грн.    
9. Коефіцієнт обігу виробничих засобів (2/7) 11,5    
10 .Коефіцієнт обігу готової продукції (2/8)    

Вихідні дані в таблиці 5 завдання 3.2

Якщо зіставити формулу коефіцієнта оборотності (Коб = ТП/Зос) з формулою тривалості одного обороту (Т= 365/Коб) можна прийти до співстановлення правих частин в обох формулах, для чого формулу Т= 365/ Коб необхідно представити в виді Коб= 365/ Т після чого отримаємо рівняння:

ТП/Зос= 365/Т, що відповідає принципові “Гроші - час”. Наведення рівності дозволяє визначити різні параметри, які характеризують період обороту оборотних засобів.

Таблиця 4

Показники ефективності використання оборотних засобів

Показники Варіанти Відхилення, %
базовий заданий
Вихідні данні:      
1. Товарна продукція, тис. грн.    
2. Валовий прибуток, тис. грн.    
3. Середній залишок оборотних засобів, тис. грн.    
4. Матеріальні витрати, тис. грн.    
Рішення:      
1. Отримано товарної продукції на 1 грн. оборотних засобів, грн.(1/3) 6,3    
2. Отримано прибутку на 1 грн. оборотних засобів, грн. (2/3) 1,67    
3. Матеріаловіддача (1/4) 4,5    

Вихідні дані в таблиці 5 завдання 3.2

 


 

Таблиця 5

Вихідні данні до таблиць 3 і 4, тис. грн.

Показники Варіанти
базовий
1. Собівартість реалізованої продукції
2. Виручка від реалізації (товарна продукція)
3. Середньорічний залишок оборотних засобів
4. Запаси та витрати
5. Готова продукція
6. Матеріальні витрати

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.234.102 (0.007 с.)