Визначити кількісний вплив факторів на обсяг виробництва продукції тваринництва в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначити кількісний вплив факторів на обсяг виробництва продукції тваринництва в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідьТаблиця 5

Вихідні дані до завдання 7.2

№ вар Річний приріст живої маси на одну середньорічну голову ВРХ на відгодівлі, ц Середньорічне поголів'я тварин, гол. Площа с.-г. угідь, га
періоди періоди періоди
Базовий Про Звітний Пр1 Базовий По Звітний П1 Базовий S0 Звітний S1
0,73 0,91 1,09 1,28 1,46 1,64 1,83 2,01 2,19 2,37 0,84 1,02 1,20 1,35 1,61 1,75 2,01 2,3 2,41 2,66

Короткі висновки:

Методика виконання: Кількісний вплив факторів на обсяг виробництва м'яса КРС у розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь визначається по формулі:

р1 · П1 / S1) / (Пр0 · П0 / S0) = ((Пр1 · П0 / S0) / (Пр0 · П0 / S0)) · ((Пр1 · П1 / S0) / (Пр1 · П0 / S0)) · ((Пр1 · П1 / S1) / (Пр1 · П1 / S0)) (1)

де Пр1, Пр0 – річний приріст живої маси на одну середньорічну голову ВРХ у звітному і базовому періодах, ц;

П1, П0 - середньорічне поголів'я тварин у звітному і базовому періодах, гол.;

S1, S0 – площа с.-г. угідь, га.

Приклад розрахунку і розрахунки по заданому варіанту зведемо в нижченаведену таблицю 6.

Вихідні дані:Пр1 – 0,84 ц, Пр0 – 0,73 ц, П0 – 150 гол, П1 – 155 гол, S0 – 1000 га, S1 – 1010 га.

Тоді: (Пр1 · П1 / S1) / (Пр0 · П0 / S0) = (0,84 * 155 / 1010) / (0,73 * 150 / 1000) = 0,129 / 0,109 = 1,18.

Виходячи з того, що у формулі: (Пр1 · П1 / S1) / (Пр0 · П0 / S0) = ((Пр1 · П0 / S0) / (Пр0 · П0 / S0)) · ((Пр1 · П1 / S0) / (Пр1 · П0 / S0)) · ((Пр1 · П1 / S1) / (Пр1 · П1 / S0)) перший множник ((Пр1 · П0 / S0) / (Пр0 · П0 / S0) відображає вплив на обсяг виробництва тваринницької продукції в розрахунку на гектар с.-г. угідь зміни поголів'я тварин, другий (Пр1 · П1 / S0) / (Пр1 · П0 / S0) - річної продуктивності тварин, третій (Пр1 · П1 / S1) / (Пр1 · П1 / S0) – зміни в площі землекористування підприємства визначаємо величину цих індексів:

р1 · П0 / S0) / (Пр0 · П0 / S0) = (0,84 * 150 / 1000) / (0,73 * 150 / 1000) = 0,126 / 0,109 = 1,15, тобто індекс впливу на обсяг виробництва м'яса ВРХ в розрахунку на гектар сільгоспугідь зміни поголів'я тварин дорівнює 1,16.

Різниця між чисельником і знаменником 0,126 – 0,109 = 0,02 показує, що за рахунок росту поголів'я худоби від 200 до 230 обсяг виробництва продукції в розрахунку на 1 га збільшився на 0,02 ц.

Індекс впливу на обсяг виробництва тваринницької продукції річної продуктивності в розрахунку на 1 гектар с.-г. угідь:

р1 · П1 / S0) / (Пр1 · П0 / S0) = (0,84 * 155 / 1000) / (0,84 * 150 / 1000) = 0,130 / 0,125 = 1,03. Індекс показує, що ріст продуктивності впливає на ріст обсягу виробництва продукції в розрахунку на 1 га с.-г. угідь (0,130 – 0,126) = 0,004 ц.

Третій індекс показує вплив на обсяг виробництва продукції зміни в площі землекористування підприємства:

р1 · П1 / S1) / (Пр1 · П1 / S0) = (0,84 * 155 / 1010) / (0,84 * 155 / 1000) = 0,129 / 0,130 = 0,99.

Абсолютна величина дорівнює 0,129 – 0,130 = 0,001

Перевірка розрахунку:

1 спосіб – абсолютна величина факторів росту дорівнює (0,02 – 0,004) = 0,02, що відповідає різниці обсягу виробництва продукції в звітному і базовому роках (0,129 – 0,109 = 0,02).

2 спосіб – добуток індексів факторів росту повинний бути рівним 1,18 (1,16 * 1,03 * 0,99), (0,129 / 0,109).

Обидві частини формули рівні одна одній.

 

 

Завдання 7.3.

Визначити розмір чистої продукції підприємства

Таблиця 7

Визначення чистої продукції (для не с.-г. підприємств)

 

Показники Варіанти Відхилення, %
базовий заданий
1. Чистий доход (виручка) від реалізації, тис. грн.    
2. Затрати на основне виробництво, крім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи, тис. грн.    
3. Оплата праці, тис. грн.    
4. Відрахування на соціальні заходи, тис. грн.    
5. Чиста продукція, тис. грн.    
6. Валовий прибуток, тис. грн. (5-3-4)    

Вихідні дані беруть з таблиці 8 завдання 7.3.

Короткі висновки:


 

 

Таблиця 6

Визначення кількісного впливу факторів на обсяг виробництва продукції тваринництва (м'ясо ВРХ) у розрахунку на 1 гектар с.-г. угідь

Номер варіан-ту Види продукції Річний приріст живої маси на одну середньорічну голову ВРХ, ц Середньорічне поголів'я тварин, гол. Площа с.-г. угідь, га Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва в т.ч. за рахунок
Базовий Про Звітний Пр1 Баз. По Звіт. П1 Баз. S0 Звіт. S1 поголів’я продук- тивності Площа с.-г. угідь
  М'ясо ВРХ 0,73 0,84 1,18 1,16 1,03 0,99
                       

Таблиця 8

Вихідні дані для розрахунку чистої продукції від реалізації

Показники Варіанти
баз.
Чистий доход (виручка) від реалізації, тис. грн.
Затрати на основні виробництво, крім оплати праці та відрахування на соціальні заходи, тис. грн.
Оплата праці,* тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи, тис. грн.

 

* Затрати на основне виробництво, крім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи включають в себе матеріальні затрати, амортизацію та інші витрати (включаючи плату за оренду).


Таблиця 9

Визначення чистої продукції(для с.-г. підприємств)

 

Показники Варіанти Відхилення, %
базовий заданий
1. Валова продукція по собівартості, тис. грн.    
2. Сума перевищення виторгу від реалізації продукції над собівартістю цієї продукції (прибуток), тис. грн.    
3. Збиток від реалізації продукції, по якій виторг менше її собівартості, тис. грн.    
4. Валова продукція у поточних цінах, тис. грн. (1+2-3)    
5. Затрати на основне виробництво, крім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи, тис. грн.    
6. Оплата праці, тис. грн.    
7. Чиста продукція від реалізації (4-5), тис. грн.    
8. Валовий прибуток (7-6), тис. грн.    

Вихідні дані для розрахунку цієї таблиці беруть з таблиці 10 завдання 7.3.

 

Короткі висновки:


 

Таблиця 10Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.006 с.)