Адміністративно-збутові витрати включають в себе адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати (код 070,080, 090, ф. № 2 с.-г.).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адміністративно-збутові витрати включають в себе адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати (код 070,080, 090, ф. № 2 с.-г.).Адміністративні витрати і інші операційні витрати включають у собівартість прямо пропорційно їх питомій вазі у розмірі виробничої собівартості (код 0270 ф. № 50 с.-г.).

Витрати на збут включають у собівартість прямо пропорційно їх питомій вазі у собівартість реалізованої продукції (код 040 ф. № 2 с.-г.).

Приклад :

Собівартість реалізованої продукції (к. 040) – 1680 тис. грн.

Виробнича собівартість (к. 0270) - 1665 тис. грн.

Адміністративні витрати (к. 070) – 248 тис. грн.

Витрати на збут (к. 080) –67 тис. грн.

Інші операційні витрати (к. 090) – 45 тис. грн.

Виробнича собівартість соняшнику (к. 0040) – 64 тис. грн.

Собівартість реалізованого насіння соняшнику (к. 0040) – 33 тис. грн.

 

Питома вага адміністративних витрат і інших операційних витрат у собівартості, розраховується таким чином:

Питома вага витрат на збут у собівартість реалізованої продукції:

Таким чином, собівартість реалізованої продукції і виробнича собівартість повинні бути збільшені на розрахований вище коефіцієнт, щоб визначити розмір повної собівартості продукції.

Виробнича собівартість соняшнику =

64тис.грн. + 64 тис. грн. х (17,6%+4,2%) = 77,95 тис. грн.

Собівартість реалізованого насіння соняшнику =

33 тис. грн. + 33 тис. грн. х (17,6%+4,2%) = 40,19 тис. грн.

 

 

Таблиця 3

Склад і структура витрат на виробництво продукції тваринництва

Статті витрат Базисний рік Звітний рік 1 Звітний рік 2 Звітний рік 3 Звітний рік 4 Звітний рік 5
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Витрати на оплату праці 31,35 14,7 34,2   30,8 14,21 29,4   33,1   32,3  
2. Відрахування на соціальне страхування 14,10 6,6 15,1   12,2 5,6 13,0   13,5   10,8  
3. Матеріальні витрати:                        
3.1. Корми 104,8 49,2 110,8   105,3 48,6 102,4   110,8   108,4  
3.2. Засоби захисту тварин 6,78 3,2 8,7   3,5 1,62 4,5   6,8   6,8  
3.3. Роботи та послуги 3,67 1,7 5,0   4,5 2,1 8,3   4,3   7,8  
3.4. Пальне та мастильні матеріали 11,46 5,4 10,5   12,4 5,72 13,4   11,2   13,2  
3.5. Поточний ремонт 9,48 4,5 10,0   11,0 5,1 12,4   9,5   10,3  
3.6. Непродуктивні витрати 2,15 1,0 3,0   2,1 0,97 3,8   4,2   4,2  
4. Амортизація 23,37 11,0 20,4   22,4 10,34 24,4   2,4   23,7  
5. Інші витрати 2,09 1,0 12,0   3,8 1,8 4,5   7,3   9,5  
6. Витрати на управління та обслуговування виробництва 3,72 1,7 5,8   8,7 4,0 9,3   8,2   9,4  
7. Виробнича собівартість 212,97 235,5 216,7 225,4 236,4 236,4
8. Адміністра-тивно-збутові витрати 39,02 - 25,4 - 20,8 - 21,0 - 38,5 - 35,4 -
9. Повна собівартість 251,99 - 260,9 - 237,5 - 246,4 - 274,9 - 271,8  

Короткі висновки:

Продовження таблиці 3

Статті витрат Звітний рік 6 Звітний рік 7 Звітний рік 8 Звітний рік 9 Звітний рік 10
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Витрати на оплату праці 31,5   30,4   32,2   28,8   30,9  
2. Відрахування на соціальне страхування 12,3   12,8   11,0   12,2   13,3  
3. Матеріальні витрати:                    
3.1. Корми 106,8   108,7   106,3   102,4   110,3  
3.2. Засоби захисту тварин 6,5   7,8   5,4   3,8   5,3  
3.3. Роботи та послуги 6,5   4,5       4,2   4,5  
3.4. Пальне та мастильні матеріали 13,5   12,4   13,4   10,6   12,0  
3.5. Поточний ремонт 9,8   9,4   9,2   10,3   9,5  
3.6. Непродуктивні витрати 3,5   4,2   3,5   2,3   3,5  
4. Амортизація 22,8   24,3   25,8   22,8   24,5  
5. Інші витрати 8,3   7,8   7,3   9,5   10,3  
6. Витрати на управління та обслуговування виробництва 11,0   8,6   7,8   4,5   5,6  
7. Виробнича собівартість 232,5 230,9 230,6 211,4 229,7
8. Адміністра-тивно-збутові витрати 40,8   39,5   40,5   22,4   20,2  
9. Повна собівартість 273,3   270,4   271,1   233,8   249,9  

Короткі висновки:


 

Таблиця 4

Розрахунок собівартості 1 ц продукції озимої пшениці

Показники Варіанти
Базовий
А
1. Площа посіву, га
2. Урожайність, ц/га: а) бункерна маса зерна 31,5
б) зернові відходи – 12% 3,78                    
в) повноцінне зерно – 88% 27,72                    
г) солома
3. Валовий збір, ц: а) бункерна маса                    
б) зерновідходів, в яких чистого зерна міститься 40% 4498,2                    
в) зерна (повноцінного) 32986,8                    
г) соломи                    
4. Зернові відходи в перерахунку на повноцінне зерно, ц (3б*0,4) 1799,28                    
5. Норматив витрат, згідно з технологічною картою, на стягування, скиртування, транспортування соломи в розрахунку на 1 га, грн.

 

Короткі висновки:

Продовження таблиці 4

 

Показники Варіанти
Базовий
А
6. Нормативна вартість 1 ц соломи, грн. (5 : 2г) 2,32                    
7. Витрати на вирощування озимих зернових – всього, тис. грн.
8. Нормативна вартість всієї соломи, тис. грн. (5*1)/1000 77,35                    
9. Витрати, віднесені на основну продукцію, тис. грн. (7-8) 820,65                    
10. Загальна кількість умовного зерна, ц (4 + 3в) 34786,08                    
11. Собівартість 1 ц зерна (умовного), грн. (9 : 10)х1000 23,59                    
12. Собівартість всього зерна (повноцінного), тис. грн. (11*3в) 778,16                    
13. Сума витрат, які відносяться на зернові відходи, тис. грн. (9 – 12) 42,49                    
14. Собівартість 1 ц зернових відходів, грн. (13 : 3б)*1000 9,45                    

Короткі висновки:

 

Таблиця 5

Розрахунок собівартості 1 ц овочів

Показники Варіанти
Базовий
А
1. Площа посіву, га
2. Урожайність а) всього, ц/га:
б) нестандартні овочі, які не можуть бути використані за основним призначенням, %
в) стандартні                    
4. Валовий збір, ц: а) всього                    
б) овочів на корм худобі                    
в) овочів основного призначення                    
5. Загальна сума витрат на вирощування овочів, тис. грн.
6. Собівартість 1 ц кормового буряка для оцінки нестандартних овочів, грн. 5,66 5,60 5,68 5,69 5,70 5,75 5,76 5,80 5,86 5,90 5,95
7. Сума витрат на овочі основного призначення, тис. грн. (5-(6*4б)/1000) 1781,76                    
8. Собівартість 1 ц овочів, грн. (7 : 4в)*1000 26,47                    

Короткі висновки:


 

Таблиця 6

Визначення собівартості одиниці тваринницької продукції, розподілити по об’єктах калькуляції витрати по управлінню

і обслуговуванню виробництва, визначити собівартість одиниці продукції скотарства і свинарства

Показники Одиниця виміру Базисний рік Варіанти
А
1 .Поголів’я худоби:                        
а) корів Гол.              
б)молодняку і дорослої ВРХ на відгодівлі Гол.              
в) свиней на відгодівлі Гол.                
2. Продуктивність 1 гол. худоби:                        
а)річний надій молока на 1 корову Кг              
б)вихід телят на 100 корів Гол.              
середньодобовий приріст                        
в) ВРХ г              
г) свиней г                
3. Валове виробництво продукції:                        
а) молока 1а х 2а Ц                    
б) приплоду (1а х 2б) / 100 Гол.                    
в) приросту ВРХ 2в х 1б х 365 / 100000 Ц                      
г) приросту свиней 2г х 1в х 365 / 100000 Ц                      

 

 

Продовження таблиці 6

А
4. Витрати на утримання протягом року становили:                  
а) оплата праці з відрахуваннями на соціальні заходи Тис. грн. 268,7 254,2 301,0 268,7 254,2 301,0 268.7 254,2 301,0 268,7 254,2
б) корми Тис. грн. 360,5 312,0 406,0 430,5 310.0 380.0 460,0 370,0 446.0 480.0 380,0
в) засоби захисту тварин Тис. грн. 16,4 24,3 37,3 16,4 24,3 37,3 16.4 24,3 37,3 16,4 24,3
г) роботи та послуги Тис. грн. 87,8 97.1 47,2 87,8 97,1 47,2 87,8 97,1 47,2 87,8 97,1
д) витрати на утримання основних засобів Тис. грн. 169,4 145,7 194,6 169,4 145.7 194,6 169,4 145,7 194,6 169,4 145,7
є) інші основні витрати Тис. грн. 127,5 113,7 147,2 127,5 113.7 147,2 127,5 113,7 147,2 127,5 113,7
і) витрати по управлінню і обслуговуванню виробництва в сумі Тис. грн.
5. Всього витрат 4а+4б+4в+4г+4д+4є+4і Тис. грн. 1370,3                    
6. Основні витрати, крім вартості кормів 5-4б Тис. грн. 1009,8                    
7. Вихід гною Т
8. Нормативна вартість 1 т гною Тис. грн.
9. Вартість побічною продукції (8 х 7)/ 1000 Тис. грн. 49,980                    
10. Кількість кормо-днів утримання основного стада ВРХ Кормо-дн. Х Х Х Х Х Х
11. Собівартість 1 кормо-дня (5 х 1000)/ 10 Грн. 3,68                    

 

Продовження таблиці 6

А
12. Собівартість 1 голови приплоду (11*60 корм.дн) Грн. 220,8 Х Х                
13. Вартість всього приплоду (12 х 3б)/1000 Тис. грн. 216,2                    
14. Витрати на вирощування худоби, що відносяться на основну продукцію (5-9-13) Тис. грн. 1104,12                    
15. Собівартість одиниці продукції:                      
а) 1 ц молока (14/3а) Грн. 34,918 Х Х                
б) 1 ц приросту ВРХ (14/3в) Грн. Х   Х                
в) 1 ц приросту свиней (14/3г) Грн. Х Х                  

 

Короткі висновки:Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.103 (0.009 с.)