Тема 11. Визначення фінансового стану підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Визначення фінансового стану підприємства 

Мета завдання:

- визначити зміни показників фінансової стійкості підприємства за дослідний період.

 

Методика виконання завдання

Для характеристики фінансового стану підприємства застосовується інформація річного звіту підприємства Форма №1 „Баланс”.

Фінансовий стан підприємства визначають за допомогою показників платоспроможності і фінансової стійкості.

Фінансова стійкість підприємства – це можливість підприємства своєчасно поповнювати запаси, вести розрахунки і платежі за розрахунок власних коштів.

Визначається за допомогою коефіцієнтів:

- фінансової незалежності;

- фінансової стабільності;

- маневреності власними коштами.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) розраховують як відношення усієї суми власних коштів до валюти балансу підприємства. Він показує ступінь незалежності від залучених коштів (стр. 18 / стр. 25 таблиці 2).

Оптимальне значення – 0,5 (але чим вище, тим краще – зменшується незалежність від зовнішніх джерел).

Коефіцієнт фінансової стабільності розраховується як відношення суми зобов’язань підприємства по залученим коштам до суми власних коштів ((стр. 20 + стр. 24) / стр. 18 таблиці 2).

Оптимальне значення - < 1. Тобто, якщо власні кошти перевищують залучені, підприємство має достатній рівень фінансової стабільності і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Коефіцієнт маневреності власними коштами розраховують як відношення власних оборотних коштів до суми джерел власних коштів ((стр. 13 – – стр.24 ) / стр.18 таблиці 2). Він характеризує ступінь вкладення у найбільш маневрені активи (оборотні кошти).

Оптимальне значення - > 0,1, тобто більш 10 коп. власних оборотних коштів на 1 грн. джерел власних коштів.

Платоспроможність підприємства – це його можливість своєчасно розплачуватися по зобов’язанням.

Визначається за допомогою коефіцієнтів:

- абсолютної ліквідності;

- проміжного покриття;

- загального покриття.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховують як відношення суми грошових коштів і цінних паперів до короткострокових зобовязань підприємства (стр. 11 / стр. 24 таблиці 2).

Оптимальне значення – 0,2-0,25.

Коефіцієнт проміжного покриття розраховують як відношення суми грошових коштів, цінних паперів і дебіторської заборгованості до короткострокових зобовязань підприємства (стр.9 + стр.10 + стр.11 + стр.12 / стр.24 таблиці 2).

Оптимальне значення – 0,7-0,8.

Коефіцієнт загального покриття розраховують як відношення суми усіх оборотних активів підприємства до короткострокових зобовязань підприємства (стр.13 / стр.24 таблиці 2).

Оптимальне значення – 2,0-2,5.

 

Таблиця 1

Показники фінансового стану підприємства

Показники Варіанти Відхилення, %
базовий заданий
1. Показники фінансової стійкості:      
- коефіцієнт фінансової незалежності 0,72    
- коефіцієнт фінансової стабільності 0,39    
- коефіцієнт маневреності власними коштами 0,33    
2. Показники платоспроможності:      
- коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,44    
- коефіцієнт проміжного покриття 2,4    
- коефіцієнт загального покриття 4,0    

Примітка: Таблицю для розрахунку показників фінансового стану розробити самостійно.

 

Короткі висновки:


Таблиця 2

Вихідні данні до таблиці 1

Актив балансу, тис. грн. Варіанти
Базовий
І. Необоротні активи
1. Нематеріальні активи
2.Основні засоби
3 Інші необоротні активи                      
4. Всього по розділу I
II. Оборотні активи
5. Виробничі запаси
6. Незавершене виробництво
7. Витрати майбутніх періодів
8. Готова продукція
9. Товари відвантажені
10. Розрахунки з дебіторами
11. Грошові кошти
12. Інші оборотні активи
13. Всього по розділу II
БАЛАНС (сума розділів I, II)
                                                     

Продовження таблиці 2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.234.102 (0.004 с.)