Економічна ефективність роботи підприємствМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічна ефективність роботи підприємствПоказники Умовні позначення Варіанти Відхилення, (+,-)
базовий заданий
Вихідні дані        
1. Товарна продукція, тис. грн. ТП    
2. Чиста продукція, тис. грн. ЧП    
3. Валовий прибуток, тис. грн. Вп    
4. Чистий прибуток, тис. грн. Чп    
5. Середньорічна чисельність працівників в основному виробництві, чол. Чс    
6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. ОЗ    
7. Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн. ОбЗ    
8. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Сп    
в т. ч.: - оплата праці      
- відрахування на соціальні заходи      
- матеріальні витрати Мв    
- амортизація      
- інші витрати      
9. Собівартість реалізованої продукції, робіт та послуг, тис. грн.      
Розрахункові данні:        
1. Продуктивність праці, тис. грн. / чол. Пп 9,9    
2. Ефективність праці, тис. грн. / чол. Еп 2,9    
3. Фондовіддача, грн. Фв 0,05    
4. Матеріаловіддача, грн. Мв 1,75    
5. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів Ко 2,17    
6. Норма прибутку, % Нп 0,27    
7. Рівень рентабельності товарної продукції, % Ртп 18,3    
8. Рівень сукупної рентабельності підприємства, % Рс 6,2    

 

Короткі висновки:


 

 

Вихідні данні до таблиці 1

Показники Варіанти
Базовий
1. Товарна продукція, тис. грн.
2. Чиста продукція, тис. грн.
3. Валовий прибуток, тис. грн.
4. Чистий прибуток, тис. грн.
5.Середньорічна чисельність працівників в основному виробництві, чол.
6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн..
7. Середньорічна вартість оборотних виробничих засобів, тис. грн..
8. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
в т. ч.: - оплата праці
- відрахування на соціальні заходи  
- матеріальні витрати
- амортизація
- інші витрати
9. Собівартість реалізованої продукції, робіт та послуг, тис. грн.

Тема 10. Рентабельність сільськогосподарського виробництва

 

Мета. Визначити:

- прибуткову та збиткову продукцію та галузь сільського господарства;

- рівень рентабельності окремих видів продукції;

- величину продукту на 1 га с.-г. угідь, або на 1 голову худоби, на 1 ц реалізованої продукції, або одиницю витраченої праці (на 1 люд.-год.).

 

Таблиця 1

Рівень рентабельності товарної продукції

 

Види продукції та галузі Виручка від реалізації, тис. грн. Собівартість проданої продукції, тис. грн. Валовий прибуток, тис. грн. Рівень рентабельності, % Рівень продажу, %
заданий базовий заданий базовий заданий базовий заданий базовий +; - заданий базовий +;-
Зерно         34,1     25,4  
Соняшник         357,7     78,1  
Картопля         12,2     10,8  
Овочі         16,5     14,1  
Плоди, ягоди         10,0     9,0  
Інша продукція рослинництва       -8   -27,5     -38  
Разом по рослинництву         78,2     43,9  
Молоко       -12   -1,9     -1,9  
Жива маса ВРХ         72,3     41,9  
Жива маса свиней         258,3      
Жива маса овець         125,0     55,5  
Жива маса птиці         35,7     26,3  
Вовна         94,2     48,5  
Яйця           88,9      
Разом по тваринництву       45,0   45,0     31,0  
Промислова продукція—всього       -69,0   -69,0     223,0  
Всього по господарству       51,8   51,8     34,1  

Вихідні дані беруть з таблиці 3.

Короткі висновки:

Методика виконання завдання

Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками – прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності.

Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, який у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів). Рентабельність має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках.

Рентабельність продукції (Р) характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Вона визначається за формулою:

де Вп – валовий прибуток від реалізації продукції за певний період, тис. грн.;

Срп – собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Якщо, скажімо, рентабельність становить 30%, це означає що підприємство за рахунок одержаної грошової виручки повністю відшкодувало витрати виробництва на реалізовану продукцію і додатково одержало на кожну гривню цих витрат по 0,30 грн. валового прибутку.

У тих випадках, коли грошова виручка від реалізації продукції не покриває витрат на її виробництво, визначають показник “рівня збитковості”, як процентне відношення суми збитку до собівартості цієї продукції.

Рентабельність продажу (Рпр) визначається за формулою:

де Врп – вартість товарної продукції за поточними цінами реалізації, тис. грн.

У багатонаменклатурному виробництві поряд з рентабельністю всієї продукції обчислюється також рентабельність окремих її різновидів.

Рентабельність одного виробу (Рі) розраховується за формулою:

де Ці, Сі – відповідно ціна й собівартість і-го виробу, грн.

Для того, щоб розрахувати скільки одержано валового прибутку на 1 голову, 1 га посівної площі необхідно валового прибутку (збиток), поділити на середньорічне поголів’я (площу).

Щоб знайти розмір валового прибутку на 1 ц продукції необхідно валовий прибуток (збиток) поділити на кількість проданої продукції, а на 1 люд.-год. – валовий прибуток (збиток) поділити на прямі затрати праці відповідно по виду продукції.

 


 

 

Таблиця 2

Показники ефективності основних видів товарної продукції

 

Види продукції Площа, га; середньорічне поголів’я, гол. Продано продукції, ц Прямі затрати праці, тис люд.-год. Валовий прибуток (+), збиток (-), тис. грн. Одержано валового прибутку (+), збитку (-), грн.
на 1 голову, 1 га на 1 ц продукції на 1 люд.-год
базовий заданий базовий заданий базозий заданий базовий заданий базовий заданий відхилення, % базовий заданий відхилення, % базо вий зада ний відхилення, %
Зерно             3,5     2,8    
Соняшник         695,5     35,6     25,04    
Картопля         416,6     7,5     0,71    
Овочі         166,6     1,12     0,35    
Плоди, ягоди         16,6     1,21     0,50    
Молоко       -12   -23,5     -0,81     -0,057    
Жива маса ВРХ         97,5     464,2     4,10    
Жива маса свиней         114,8     492,2     0,65    
Жива маса овець     3,5     4,9     105,6     4,28    
Птиці (тис. гол.)         7,5     211,2     1,25    
Вовна         27,3     645,6     2,00    
Яйця (тис. шт.)             76,9     2,00    

 

Короткі висновки:

 


 

 

Таблиця 3

Вихідні дані для визначення рентабельності с/г виробництва.

Показники Виручка, тис. грн. Собівар-тість проданої продукції, тис. грн. Площа, га, середньо-річне поголів’я, гол. Продано продукції, ц Прямі затрати праці, тис. люд-год. Виручка, тис. грн. Собівар-тість проданої продукції, тис. грн. Площа, га, середньорічне поголів’я, гол. Продано продукції, ц Прямі затрати праці, тис. люд-год. Виручка, тис. грн. Собівар-тість проданої продукції, тис. грн. Площа, га, середньорічне поголів’я, гол. Продано продук-ції, ц Прямі затрати праці, тис. люд-год.
Варіанти І ІІ ІІІ
Зерно
Соняшник
Картопля 5,0 3,2
Овочі
Плоди, ягоди 1,5 1,8
Інша продукція рослинництва - - - - - - - - -
Разом по рослинництву - - - - - - - - -
Молоко
Жива маса ВРХ
Жива маса свиней
Жива маса овець 1,2
Жива маса птиці - - - - -
Вовна
Яйця (тис. шт.)
Інша продукція тваринництва - - - - - - - - -
Разом по тваринництву - - - - - - - - -
Промислова прод. – всього - - - - - - - - - - -
Всього по господарству - - - - - - - - -
                                 

 

 

Продовження таблиці 3

 

  IV V VI
Зерно
Соняшник
Картопля 2,2 1,8
Овочі
Плоди, ягоди 2,3 1,5
Інша продукція рослинництва - - - - - - - - -
Разом по рослинництву - - - - - - 198,5 - - -
Молоко
Жива маса ВРХ
Жива маса свиней
Жива маса овець - - - - -
Жива маса птиці
Вовна - - - - -
Яйця (тис. шт.)
Інша продукція тваринництва - - - - - - - - - - -
Разом по тваринництву - - - - - - - - -
Промислова продукція—всього - - - - - - - - -
Всього по господарству - - - - - - 1319,5 - - -

 

 

Продовження таблиці 3

 

  VII VIII IX
Зерно
Соняшник
Картопля 1,5 4,8
Овочі
Плоди, ягоди 1,.3
Інша продукція рослинництва - - - - - - - - -
Разом по рослинництву - - - 599,5 - - - - - -
Молоко
Жива маса ВРХ
Жива маса свиней
Жива маса овець 2,3
Жива маса птиці
Вовна
Яйця (тис. шт.)
Інша продукція тваринництва - - - - - - - - -
Разом по тваринництву - - - - - - - - -
Промислова продукція—всього - - - - - - - - -
Всього по господарству - - - 2178,5 - - - - - -

 

 

Продовження таблиці 3Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.20.246 (0.013 с.)