Тема 5. Капітальні вкладення і показники їх використанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Капітальні вкладення і показники їх використанняМета завдання:

- визначити джерела, структуру і ефективність капітальних вкладень в нову техніку і інші об’єкти.

 

Завдання 5.1.

Оволодіти методикою обґрунтування економічної ефективності капітальних вкладень в сільському господарстві.

 

Методика виконання завдання

Капітальні вкладення – це сукупність матеріальних, трудових і грошових затрат, які спрямовані на відновлення, реконструкцію або розширення основних засобів виробництва. Капітальні вкладення називають ще реальними інвестиціями.

Ефективність капітальних вкладень визначають показники загальної (абсолютної) економічної ефективності і порівняного (відносного) ефекту.

До показників загальної економічної ефективності відносять коефіцієнт ефективності та строк окупності капітальних вкладень.

Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Ке) визначають відношенням приросту чистого прибутку (ЧП) до капітальних вкладень (Кв), які породили цей приріст:

Нормативне значення коефіцієнта – 0,3

Нормативне значення коефіцієнту ефективності знаходиться на рівні середньої доходності по галузях країни. Орієнтиром може бути рівень доходності по депозитам в банку і є змінною величиною.

Строк окупності капітальних вкладень (Т) – це показник зворотній коефіцієнту ефективності і визначається відношенням капітальних вкладень до приросту прибутку:

Нормативне значення – 3,3 роки.

До порівняльного (відносного) ефекту капітальних вкладень відносять показники річного економічного ефекту і чистого приведеного прибутку.

Річний економічний ефект капітальних вкладень (Еріч) визначається різницею приведених затрат по порівняльним варіантам у розрахунку на річний обсяг випуску продукції за новим технологічним процесам:

Еріч = [(С1 +Ен х К1) – (С2 + Ен х К2)] х Опр,

де С12 – собівартість одиниці продукції відповідно за базовим і новим варіантом, грн./ц;

К1, К2 – капітальні вкладення на одиницю продукції відповідно за базовим і новим варіантом, грн./ц;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капвкладень (0,15);

Опр – обсяг виробництва продукції після здійснення капіталовкладень, ц

Чистий приведений прибуток (ЧПП) розраховують як різницю між дисконтованою виручкою (Вt) і дисконтованими річними експлуатаційними затратами (Зt) за наступною формулою:

де і – ставка дисконту (приведення). На практиці прирівнюється до банківського проценту за кредит;

t – кількість років експлуатації об’єкту.

Дисконтування є процесом зворотним нарахуванню складного відсотка і використовується для визначення поточної вартості майбутніх коштів.

Рішення про капіталовкладення приймається тоді, коли дисконтована сума майбутньої виручки більша затрат по капіталовкладенням.

Таблиця 1

Джерела капітальних вкладень та інвестицій і їх структура

Джерела Сума, тис. грн Структура, %  
базовий заданий  
базовий заданий  
1. Фонд розвитку і вдосконалення виробництва та соціальної сфери   40,48    
2. Амортизація основних засобів   24,29    
3. Амортизація нематеріальних активів   1,82    
4. Всього власних коштів (1+2+3)   66,59    
5. Бюджетні та позабюджетні кошти   10,12    
6. Інші залучені кошти   8,10    
7. Іноземні інвестиції   15,19    
8. Разом (4+5+6+7)    

Короткі висновки:


 

Таблиця 2

Вихідні дані для вивчення джерел капітальних вкладень, інвестицій та їх структури (тис. грн.) (до таблиці 1)

Показники Варіанти джерел капітальних вкладень
Базовий варіант
1. Фонд розвитку і вдосконалення виробництва
2. Амортизація основних засобів
3. Амортизація нематеріальних активів
4. Бюджетні та позабюджетні кошти
5. Інші залучені кошти
6. Іноземні інвестиції

Таблиця 3

Вихідні дані для визначення ефективності капітальних вкладень на формування молочного стада (до таблиці 4)

Показники Варіанти
Базовий варіант
1. Затрати на вирощування 1 корови, тис. грн.
2. Затрати на утримання 1 корови в рік, тис. грн.
3. Середня продуктивність корови за рік, кг

 

Таблиця 4

 

Економічна ефективність капітальних вкладень на формування молочного стада

Показники Базовий Заданий Відхилення (+,-)
1. Затрати на вирощування однієї корови (К), грн.    
2. Затрати на утримання однієї корови в рік, грн.    
3. Середня продуктивність корови за рік, кг    
4. Вартість валової продукції від 1 корови за рік (молоко, гній, приплід), грн.      
5. Чистий прибуток від корови за рік (ЧП), грн.      
6. Коефіцієнт ефективності вкладень Ке = ЧП / К (5:1)      
7. Строк окупності (К : ЧП), років (1:5)      

Примітка:Собівартість однієї голови приплоду дорівнює собівартості 60 кормоднів в молочному скотарстві. Вихід гною від однієї корови складає 8 т за 1 рік. Нормативна собівартість 1 т гною складає 90 грн.

Ціна реалізації 1 ц молока – 250 грн.

Короткі висновки:


Завдання 5.2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.006 с.)