Вихідні дані для розрахунку чистої продукції від реалізаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні дані для розрахунку чистої продукції від реалізаціїПоказники Варіанти
баз.
Валова продукція по собівартості, тис. грн.
Сума перевищення виторгу від реалізації продукції над собівартістю цієї продукції (прибуток), тис. грн.
Збиток від реалізації продукції, по якій виторг менше її собівартості, тис. грн.
Витрати на основне виробництво, крім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи, тис. грн.
Оплата праці, тис. грн.

 


Завдання 7.4.

Таблиця 11

Визначення фінансових результатів роботи підприємства

Показники Варіанти Відхилення, %
базовий заданий
1. Валовий прибуток (збиток), тис. грн.    
2. Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн.    
3. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.    
4. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності, тис. грн.    
5. Надзвичайні доходи (витрати), тис. грн. -189    
6. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.    

Вихідні дані приведені в таблиці 12 завдання 7.4.

Короткі висновки:


 

Таблиця 12

Вихідні дані для розрахунку фінансових результатів, тис. грн.

Показники Варіанти
Базовий
1.Виручка від реалізації продукції (чистий доход) 2813,7 1897,1 3188,2 5116,6
2.Собівартість реалізованої продукції 2949,3 1879,9 3067,9 4933,2
3.Інші операційні доходи - 6,0 652,5 - -
4.Адміністративні витрати 184,3 - 103,0 94,9 148,4
5.Витрати на збут - - 29,9 29,0 - 130,9 48,7 43,1
6.Інші операційні витрати - - 263,0 - 36,4 43,8
7.Доход від участі в капіталі - - - - - - - - - - -
8.Інші фінансові доходи 20,4 - - - - - 31,5
9.Інші доходи - 63,6 - - - -
10.Фінансові витрати 101,7 - - 64,8 - 49,1
11.Витрати від участі в капіталі - - - - - - - - - - -
12.Інші витрати - - - - - 2,4 - - 38,1
13.Податок на прибуток від звичайної діяльності - - - - - -
14.Надзвичайні доходи - - - - - - - - - -
15.Надзвичайні витрати - - - - 25,1 - -
16.Податок з надзвичайного прибутку - - - - - - - - - - -

 

 


Тема 8. Інтенсивність виробництва та її економічна ефективність

Мета - засвоїти методики визначення:

- економічного типу розвитку аграрних підприємств;

- показників рівня інтенсивності і економічної ефективності інтенсифікації.

Завдання 8.1.

Поняття інтенсивності й економічного типу розвитку аграрних підприємств і методика його визначення.

В сучасних умовах конкурентоспроможними можуть бути лише ті підприємства, які досягають високого рівня ефективності виробництва, чого аграрні підприємства можуть досягти при переводі своєї економіки на інтенсивний тип розвитку. В умовах ринкової економіки під інтенсивністю виробництва слід розуміти концентрацію авансованого капіталу до такого оптимального рівня на 1 га земельних угідь, при якому досягається випереджаючий приріст товарної продукції.

Для визначення типу розвитку треба мати дані за кілька років (мінімум за 2 роки) про зайнятий в виробництві авансований капітал і про обсяг товарної продукції, порівнюючи темпи приросту авансованого капіталу з темпами приросту товарної продукції. Якщо темпи приросту товарної продукції опереджають темпи приросту авансованого капіталу, то підприємство має інтенсивний тип розвитку, це означає, що приріст товарної продукції відбувається не за рахунок приросту авансованого капіталу, а за рахунок кращого його використання (інтенсивного). Якщо навпаки темпи приросту авансованого капіталу випереджають темпи приросту товарної продукції, то підприємство розвивається екстенсивно – за рахунок збільшення кількості авансованого капіталу.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.005 с.)