Щоб визначити роль маркетингу на підприємстві проведіть аналогію з людським тілом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щоб визначити роль маркетингу на підприємстві проведіть аналогію з людським тілом.І.Тестове завдання для 2 варіанту.

1. На що орієнтуються підприємства, здійснюючи маркетингову діяльність:

А) на виробництво цих товарів, які потрібні споживачеві і на котрі існує попит;

Б) на продаж товарів, які виготовлені без урахування інтересів покупця.

2. Маркетинг починається:

А) з розроблення виробництва товару;

Б) інформаційної рекламної кампанії;

В) з дослідження ринку та потреб споживача.

3. Цінова політика включає :

А) споживчу характеристику товару;

Б) позиціонування товару на ринку;

В) розробка асортименту;

Г) розробка засобів маркетингової підтримки на різних етапах жцт;

Д) ваш варіант відповіді.

4.Яку систему охоплює маркетинг:

А) виробничу;

Б) навчальну;

В) збутову;

Г) ваша відповідь.

5.Основні принципи маркетингу включають в себе:

А) сегментування ринку;

Б) глибоке дослідження політики в країні;

В) орієнтація на інтереси покупця;

Г) ваш варіант відповіді.

6. Цінова, продуктова, комерційна, виробнича політика фірми відносяться до:

А) принципів маркетингу;

Б) типів маркетингу;

А) ваша відповідь.

7. Орієнтуючись на концепцію збуту, підприємство зосереджує свою увагу на:А) потребах споживачів;

Б) потребах суспільства;

В) потребах підприємства та власних товарах.

8. Сегментація ринку:

А) розподіл споживачів на однорідні групи відповідно до їх характеристик;

Б) визначення місця для свого товару в ряду аналогів.

9. Принципи маркетингу включають:

А) мікро- та макромаркетинг;

Б) споживчий маркетинг;

В) ваша відповідь.

10. Комплексне дослідження ринку передбачає:

А) маркетингову діяльність підприємства;

Б) роботу менеджера;

В) ваш варіант відповіді.

Друге завдання для другого варіанту.

Під час здійснення маркетингової діяльності доцільно враховувати також принципи маркетингу, які виникли на ґрунті узагальнення практичного досвіду багатьох підприємців та сформульовані у вигляді порад. Охарактеризуйте їх.

Третє завдання для двох варіантів.

Скласти анкету довільної форми для виявлення смаків та уподобань споживачів на нову продукцію «Соки Віні» (для першого варіанту), «Солодощі від Рошен» (для другого варіанту).

Четверте завдання для другого варіанту.

Нові моделі телевізорів, що їх випускає японська фірма «SONY» мають удосконалену плазмову панель, що дає можливість зменшення в габаритних розмірах і якість зображення. На яку концепцію орієнтується фірма у своїй маркетинговій діяльності? Відповідь аргументуйте.

П’яте завдання для обох варіантів.

Уявіть, що плануєте організувати свій бізнес.

1) Вкажіть яку виробничо-підприємницьку діяльність ви вважаєте важливою на певному ринку і якою би хотіли займатися.

2) Перш ніж займатися тієї чи іншою комерційною діяльністю, який комплекс маркетингових дій слід розробити?

3) Охарактеризуйте сутність моделі маркетингової діяльності вашого підприємства.

3) Чи потрібний відділ маркетингу на вашій фірмі і яку роль він виконує?

4) Яка мета створення вашої фірми?

5) Ваші наступні дії.

Зробіть висновки по даній роботі і вкажіть на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

Практична робота №2

Тема 2. Аналіз сучасного маркетингу та моделі маркетингової діяльності.

Мета заняття: Проаналізувати сутність, види сучасного маркетингу, модель маркетингової діяльності, комплекс маркетингу, нормативно-правову базу маркетингової діяльності та навчитися розв’язувати маркетингові задачі.

План

Задача по розробці комплексу маркетингу.

Аналіз «серцевини» маркетингової діяльності.

Задача по використанні важливого маркетингового прийому – сегментації ринку.

Задача по аналізу комплексу маркетингу.

Тестове опитування.

Розробка рекламного оголошення.

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно ознайомитися з такими основними лекційними темами: Система та характеристика сучасного маркетингу, його роль в ринковій економіці. Сутність та розвиток маркетингової концепції. Модель маркетингової діяльності. Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні.

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

Конспект лекцій.

Задача 1.

Розробити комплекс маркетингу підприємства «Євровікна» (по виготовленні пластикових вікон), фірма «Нова» (по виготовленні меблів), «Стиль» (стильна жіноча і чоловіча одежа), «Ласощі» (кондитерські вироби, солодощі), який допоможе досягти певних позивних результатів від своєї діяльності.

Завдання 2.

Подетально охарактеризувати поняття функціонального забезпечення маркетингової діяльності (варіант 1), дослідження ринку (варіант 2), розроблення комплексу маркетингу (варіант 3), маркетингових концепцій (варіант 4).

Задача 3.

Успішні підприємці вважають «якщо підприємство правильно вибрало ринковий сегмент для подальшої співпраці, значить воно знайшло свою «нішу» на ринку». Отже, просегментуйте (розподіл споживачів на певні групи) продовольчий ринок (варіант 1), промисловий ринок (варіант 2) м. Гусятин.

Задача 4.

(Для варіанту № 1) Підприємство по виготовленні мінеральної води «Новозбручанська» потребує виходу на нові ринки збуту (навести приклад ринків збуту), який розподільчий комплекс маркетингу підприємству треба використати для досягнення поставленої мети?

(Для варіанту №2) Приватне підприємство по виготовленні меблів прагне виходу на ринок з новим продуктом (навести приклад продукції). Який товарний комплекс потрібно використовувати для досягнення позитивних результатів?

(Для варіанту №3) ЗАТ «Одескондитер» по виготовленні хлібопекарських виробів прагне покращити попит на свою продукцію серед споживачів. Який комунікаційний маркетинговий комплекс потрібно застосувати для досягнення певної мети?

(Для варіанту №4) Який ціновий маркетинговий комплекс потрібно використовувати новому підприємству (ваша пропозиція), якщо воно прагне досягти відповідного прибутку від своєї діяльності.

Завдання 5 Тести

Варіант 1

1. Нормативно-правова база маркетингової діяльності :

А) регламентує підприємницьку діяльність;

Б) створює певні норми, права, які підприємство має дотримуватись;

В) закони підприємництва.

2. Комплекс маркетингу поділяється на:

А) модель маркетингової діяльності;

Б) комунікаційний комплекс;

В) ваш варіант відповіді.

Які Закони України спрямовані на підтримку конкуренції?

А) «Про Антимонопольний комітет»;

Б) «Про розповсюдження недоброякісної конкуренції»;

В) Ваша відповідь.

4.Функції сучасного маркетингу:

А) сприяти розвитку підприємства;

Б) сприяти збуту продукції;

В) ваш варіант відповіді.

Чим відрізняються основні тактичні від стратегічних завдань маркетингу?

А) організацією роботи підприємства;

Б) контролем за діяльністю підприємства;

В) ваша відповідь.

Чим відрізняється мікромаркетинг від макромаркетингу?

А) маркетинговою характеристикою одного виду товарів;

Б) маркетинговою характеристикою сукупністю товарів.

Варіант 2

1. Закон України « Про захист прав споживачів» допомагає:

А) розширювати виробництво;

Б) покращує збут продукції;

В) захищає права споживачів.

Чим відрізняється сертифікація від стандартизації?

А) стандартизація відповідає за якість продукції;

Б) сертифікація за дотримання певних норм при виготовленні продукції;

В) ваша відповідь.

Чим відрізняється ремаркетинг від демаркетингу?

А) комплексом маркетингових дій;

Б) ваш варіант відповіді.

4. Диференційований маркетинг:

А) маркетинг спрямований на виробництво та збут продукції призначений для конкретних ринкових сегментів;

Б) маркетинг спрямований на задоволення потреб споживачів інших країн.

Які штрафні санкції застосовуються до порушників Закону «Про захист прав споживачів»?

А) 30 % при:

Б) 50 % при:

В) 100% при:

Які є основні принципи маркетингу?

А) Маркетинг - загальнофірмова справа;

Б) Хороший дизайн – хороший бізнес;

В) Ваш варіант відповіді.

Завдання 6.

Розробити рекламне оголошення довільної форми кожному студенту індивідуально.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 330; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)