Тема: Визначення сильних і слабких сторін підприємств за допомогою SWOT- аналізу. Побудова семантичного диференціалу. Характеристика теорії Маслоу на прикладі деяких компаній.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Визначення сильних і слабких сторін підприємств за допомогою SWOT- аналізу. Побудова семантичного диференціалу. Характеристика теорії Маслоу на прикладі деяких компаній.Мета заняття: Проаналізувати процес побудови семантичного диференціалу, навчитися визначати сильні і слабкі сторони організацій за допомогою SWOT- аналізу та за допомогою теорії Маслоу, вивчити поведінку людей при покупці товарів, а саме їх мотивації, що в майбутньому допоможе досягти позитивних результатів.

План

Комплексне завдання по теорії Маслоу.

Просегментувати ринок.

Розробити семантичний диференціал.

Визначити за допомогою SWOT - аналізу сильні і слабкі сторони підприємства.

Тестове опитування

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні лекційні теми: Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку та моделювання купівельної поведінки організації-споживача. Комплексне дослідження ринку. Сегментування і позиціонування товару.

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

Конспект лекцій.

Комплексне завдання 1

Теорія Маслоу ґрунтується на вивченні поведінки людей при купуванні товарів, а саме їх мотивації (вторинні: потреба в самоствердженні, самореалізації, повазі тощо (перший варіант) і первинні потреби (другий варіант): втамувати голод, спрагу і т.д.). Охарактеризувати кожну з них на прикладі виробників різних видів товарів. (Наприклад: потреба споживача безпеці та захищеності – різні аптеки).

Завдання 2

Просегментувати ринок продуктів дитячого харчування за певними сегментами (1 варіант), ринок одягу (2 варіант), ринок взуття (3 варіант).

Задача 3

Розробити семантичний диференціал (варіант1) харчових продуктів 2-3 відомих фірм, (варіант 2) косметики на природній основі двох компаній, (варіант 3) промислових товарів трьох виробників, враховуючи при цьому такі етапи досліджуваного товару, як:

1) Для порівняння вибрати – товар конкурента, який становить велику загрозу (напр. вартість)

2) Слід визначити споживчі характеристики товару, та вибрати систему оцінок цих характеристик.

3) Розробити і побудувати семантичний диференціал.

4) Провести аналіз кожної із споживчих характеристик

Дані товари досліджуються за 10-ти бальною шкалою.

Маркетингова задача 4

Визначити за допомогою SWOT- аналізу сильні і слабкі сторони підприємства «Весна» по виготовленні мінеральної води (1 варіант), «Ласуня» по виготовленні молокопродуктів (2 варіант), фірма по виготовленні меблів (3 варіант), хлібопекарня (4 варіант).

Завдання 5. Тестове опитування

1.Стратегії охоплення ринку:

А) масовий маркетинг;

Б) диференційований маркетинг;

В) ваша відповідь.

2. Позиціонування товару:

А) поділ ринку на певні частки;

Б) ваш варіант відповіді.

3. Маркетингові дослідження:

А) вміння зробити пропозицію там, де є ймовірність її сприйняття;

Б) удосконалення виробництва;

В) ваша відповідь.

4. Товари промислового призначення:

А) товари пасивного попиту;

Б) товар за задумом;

В) ваш варіант відповіді.

5. Фактори, які слід враховувати при виборі стратегії охоплення ринку:

А) зовнішні фактори;

Б) внутрішні фактори;

В) ваша відповідь.

6. Сегментування ринку:

А) ринок, як єдине ціле;

Б) ваш варіант відповіді.

7. Концепції маркетингу:

А) ремаркетинг;

Б) демаркетинг;

В) глобальний маркетинг;

Г) ваша відповідь.

8. Товар це:

А) гарний дизайн;

Б) можливості підприємства;

В) ваш варіант відповіді.

9. Товарний асортимент:

А) сукупність послуг, що пропонує підприємство;

Б) ваша відповідь.

10.Процес розроблення нового товару:

А) терміни розробки товару;

Б) види товару;

В) ваш варіант відповіді.

 

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

Практична робота № 7

Тема: Аналіз маркетингової товарної політики.

Мета заняття: Охарактеризувати асортиментну товарну політику. Проаналізувати рівні товару. Проаналізувати фактори, які мають безпосередній вплив на асортиментну політику, розробку нового товару , етапи ЖЦТ, якості та конкурентоспроможності товару. Характеристика зовнішнього вигляду товару, товарних знаків, товарних марок, штрих кодування.

План

Маркетингове завдання .

Комплексне завдання .

Порівняльний аналіз і характеристика.

Маркетингова задача.

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити лекційні теми з розділу: «Маркетингова товарна політика»

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

Конспект лекцій.

Маркетингове завдання 1

Проаналізувати рівні товару, які є важливими при виготовлені: (1 варіант) мобільних телефонів різних виробників; ноутбуків (2 варіант); відеотехніки різних виробників (3 варіант); аудіотехніки (4 варіант).

Комплексне завдання № 2

Уявіть себе керівником виробництва певного товару…

І. Вкажіть на які фактори, слід звернути увагу в процесі створення нового товару (завдання для всіх варіантів).

ІІ. Які заходи ви б застосували, щоб уникнути «причини невдач нових товарів» (1 варіант); зробити економічний аналіз концепції товару (2 варіант); які дії ви би виконали у випадку «пробного» маркетингу та генерації ідей і для чого це потрібно (3 варіант); зробити технічний аналіз концепції нового товару (4 варіант).

ІІІ. Які конкретні дії варто виконати на різних етапах ЖЦТ (при створенні нового товару) для покращення збутової діяльності підприємства? На етапі впровадження (1 варіант); на етапі зростання (2 варіант); на етапі зрілості (3 варіант); на етапі спаду (4 варіант).

IV. Які фактори впливають на асортиментну політику (1 варіант)? Дати класифікацію товарів широкого вжитку (2 варіант). Охарактеризувати товари промислового призначення (3 варіант). Чим відрізняється товарна від цінової політики? Охарактеризувати їх (4 варіант).

Порівняльний аналіз і характеристика.

І. Дати визначення та охарактеризувати відмінності і схожості між: міжнародним маркетингом і міжнародним менеджментом (1 варіант); підприємницькою і виробничою діяльністю (2 варіант); сертифікацією і стандартизацією (3 варіант) міжнародним бізнесом і міжнародними економічним відносинами (4 варіант).

ІІ. Чим схожі і відрізняються якість від конкурентоспроможності товару (1 варіант)?

Товарна марка від товарного знаку (2 варіант)? Марки дилерів від марки виробників (3 варіант)? Групові від індивідуальних марок товару (4 варіант)?

Маркетингова задача

Для того, щоб продукція користувалася попитом при створенні нового товару, які види упаковок ви б застосували? Проаналізуйте їх (1 варіант). Які функції виконує упаковка, етикетка, укладка по відношенню до товару (2 варіант)? На які проблеми упаковки слід звернути увагу при створенні товару і яким чином ці проблеми можна усунути (3 варіант)? Охарактеризувати поняття штрих кодування товарів і навести приклади штрих-коду 5 країн світу (4 варіант).

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

Тема: Аналіз цінової та товарної політики.

Мета заняття: Охарактеризувати цінову політику, стратегії. Проаналізувати методи ціноутворення, еластичний і нееластичний попит. Охарактеризувати метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару.

План

Визначити ціну світильника, використовуючи такі методи, що належать до витратної моделі ціноутворення.

Навести приклади доцільності застосування (переваги і недоліки) на

Практиці стратегій високих цін (1 варіант), стратегій низьких цін

Визначити ціну товару за рівнем його конкурентоспроможності. Перевірити чи виконується при такій ціні умова граничного рівня прибутку, встановленого фірмою .

Маркетингова задача.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.006 с.)