Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.Практична робота №3

Тема 2. Характеристика маркетингового середовища та аналіз маркетингової інформаційної системи.

Мета заняття: Проаналізувати мікро- і макромаркетингове середовище та їх фактори і основні сили, концепцію маркетингової інформаційної системи та навчитися розв’язувати маркетингові задачі.

План

Аналіз маркетингового середовища.

Задача по характеристиці мікро- і макромаркетингового середовища.

Аналіз концепції МІС.

Задача по розробці маркетингових досліджень.

Задача по характеристиці контактних аудиторій та клієнтурних ринках.

Розробка анкети.

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні лекційні теми: Маркетингове середовище. Концепція маркетингової інформаційної системи.

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

Конспект лекцій.

Задача 1 (варіант 1)

Розкрийте сутність «маркетингового середовища» фірми «Галичина» по виготовленні молокопродуктів і вкажіть, що є основною метою його вивчення?

Задача 1 (варіант 2)

Фірма «Конті» по виготовленні солодощів працює на ринку вже не один рік, досягаючи при цьому хороших позитивних результатів від своєї діяльності. Чи піддаються контролю з боку фірми фактори мікросередовища. Охарактеризуйте фактори мікросередовища функціонування фірми «Конті».

Завдання 2 (варіант 1)

ЗАТ «Тернопільський молокозавод» працює вже не одне десятиліття на Тернопільщині, обдаровуючи мешканців області смачними молокопродуктами. Чи піддаються контролю з боку підприємства фактори макросередовища, в якому воно функціонує? Охарактеризуйте ці фактори.

Завдання 2 (варіант 2)

Новостворена фірма «Браун» по виготовленні побутової техніки прагне досягти позитивних результатів від своєї діяльності, які маркетингові дослідження їй слід зробити для задоволення своїх інтересів?

Задача 3 (варіант 1)

Новостворена фірма по виготовленні жіночого і чоловічого взуття прагне вийти на нові ринки збуту, для цього в неї виникла потреба в маркетинговій інформації. Що фірма має зробити для розв’язання такої проблеми?

Представте концепцію МІС графічно.

Задача 3 (варіант 2)

Відповідні служби компанії «Дорекс» здійснили збір первинної і вторинної інформації необхідної для вирішення певних питань. Якими будуть їх наступні дії? Чи потрібна аналітична система маркетингу в складі МІС? Відобразіть її графічно.

Завдання 4 (варіант 1)

З якими видами контактних аудиторій може мати справу фірма «Онікс» по виготовленні виробів із напівкоштовного каміння? Охарактеризуйте їх.

Завдання 4 (варіант 2)

На яких клієнтурних ринках може діяти ТОВ «Ольвія» по виготовленні якісної косметики на основі природних компонентів? Охарактеризуйте їх.

Завдання 5 (варіант 1)

Назвіть заходи стимулювання збуту, які використовують зарубіжні і вітчизняні виробники на ринку України. Наведіть приклади. Оцініть з погляду споживача ефективність їх проведення.

Завдання 5 (варіант 2)

Японська фірма змушує своїх інженерів деякий час торгувати продукцією фірми безпосередньо в магазинах. Навіщо це робиться? Відповідь аргументуйте.

Завдання 6

Використовуючи власний життєвий досвід, проаналізуйте поняття «якість» і «конкурентоспроможність» товару на прикладі (варіант 1) офісної техніки, (варіант 2) авто техніки, (варіант 3) побутової техніки (варіант 4) сільгосптехніки.

Задача 7 (варіант 1)

Потужний виробник трикотажних виробів з Франції збуває свої товари в універмагах і супермаркетах під однією товарною маркою, а в дорогих спеціалізованих магазинах – під іншою. Чому фірма дотримується такої політики? Відповідь аргументуйте.

Задача 7 (варіант 2)

Які з факторів макросередовища маркетингу мають позитивний, а які – негативний вплив на вітчизняну фірму, що виготовляє фільтри для очищення води? Відповідь аргументуйте.

Завдання 8 (варіант для дівчат)

Новостворена фірма «Няня» надає послуги догляду за дітьми віком від 3-х до 6-ти років. Щоб визначитись з асортиментом послуг, які вона може додатково запропонувати батькам, фірма хоче провести опитування своїх потенційних клієнтів.

Розробіть можливі варіанти послуг і складіть для фірми анкету, яка дасть можливість краще зрозуміти цільових споживачів і задовольнити їхні потреби.

Завдання 8 (варіант для хлопців)

Нова компанія «Авто» надає послуги громадянам по догляду за автомобілем. Щоб визначитись з асортиментом послуг, які вона може додатково запропонувати власникам автомобілів, компанія хоче провести опитування своїх потенційних і теперішніх клієнтів.

Розробіть можливі варіанти послуг і складіть для фірми анкету, яка дасть можливість краще зрозуміти цільових споживачів і задовольнити їхні потреби.

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

Практична робота №4

Тема 4. Характеристика структури маркетингових досліджень та аналіз техніки маркетингових досліджень

Мета заняття: Проаналізувати роль, мету, предмет та об’єкт маркетингових досліджень та їх структуру, вторинну і первинну інформацію та проводити маркетингові дослідження ринку.

План

Оформлення звіту про одержані результати процесу маркетингового дослідження.

Задача по визначенні потенційної ємності ринку.

Розробка анкети і сегментування за певними ознаками.

Характеристика структури маркетингових досліджень ринку і підприємства.

Аналіз внутрішніх і зовнішніх конкурентних переваг.

Вплив конкурентів на діяльність підприємства. Методи проведення «польових» досліджень.

7. Теоретичні запитання по нижче вказаних темах.

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні лекційні теми: « Роль, мета, предмет та об'єкт маркетингових досліджень», «Техніка маркетингового дослідження».

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

Конспект лекцій.

Завдання 1

Підготуйте та оформіть звіт про одержані результати проведеного маркетингового дослідження ринку молочних продуктів Гусятинського району (1 варіант), ринку хлібобулочних виробів (2 варіант), характеризуючи етапи процесу маркетингового дослідження.

Задача 2 (варіант 1)

Згідно даних зробленого маркетингового дослідження (за 1 місяць) приватного підприємства «Солодощі» відомо, що за даний проміжок часу середня ціна цукерок «Асорті» становила приблизно від 18 до 25 грн. за 1 кг. Кількість споживачів за даний проміжок часу становила близько 87 чоловік. Середня кількість можливих закупівель одним споживачем становила приблизно різних солодощів на суму від 15 до 30 грн. Група споживачів, яка регулярно купує дану продукцію - 20 чоловік. Зробіть розрахунок потенційної місткості ринку (Qp).

Задача (варіант 2)

Згідно даних зробленого маркетингового дослідження (за 3 місяці) молочних підприємств нашої держави зібрано такі дані: обсяги виробництва молока в усіх категоріях господарств в країні становив: 3,232 (т. тонн); експорт: 2,335 т. тонн.; імпорт: 1,005 т.тонн; залишки товарних запасів: 320 тонн; непрямий експорт становив: 709 тонн; непрямий імпорт – 234 тонни; зменшення запасів товарів приблизно становить: 38 тонн. Визначити потенційну місткість ринку, зробити розрахунки, згідно вказаних даних.

Завдання 3

Складіть анкету довільної форми (враховуючи сегментування за характерними ознаками продовольчої продукції) із запитаннями відкритого типу (1 варіант), закритого типу (2 варіант).

Аналогічно скласти анкету (враховуючи сегментування з використанням характеристик та особливостей поведінки споживачів на ринку промислових товарів) із запитаннями відкритого типу (3 варіант), закритого типу (4 варіант).Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.014 с.)