Навести приклади різних стратегій використання товарних марок виробниками споживчих товарів.

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навести приклади різних стратегій використання товарних марок виробниками споживчих товарів.При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити лекційні теми з розділу: «Маркетингова цінова і товарна політика»

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

Конспект лекцій.

Задача 1

Фірма «Люкс», що виробляє світлотехнічну продукцію, запустила нову технологічну лінію для виробництва світильників, інвестувавши в неї 2 млн. (1 варіант), 1млн. грн. (2 варіант), 1,5 млн. грн. (3 варіант). Плановий випуск нової продукції N=6500 світильників в рік (1 варіант) N=5500 (2 варіант) N=5000 світильників в рік (3 варіант).

Змінні витрати на одиницю продукції V=16 грн. (1 варіант); V=14 грн. (2 варіант) V=12 грн. (3 варіант). Постійні витрати на виробництво і збут продукції F=360 тис. грн. в рік (1 варіант) F=340 (2 варіант) F=320 (3 варіант).

Визначити ціну 1 світильника, використовуючи такі методи, що належать до витратної моделі ціноутворення:

1) метод надбавок, за умови, що ця фірма хоче встановити надбавку в розмірі 20 % від собівартості товару та від ціни його продажу.

2) Метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал, якщо фірма хоче отримати 20 % прибутку з інвестицій щорічно.

Задача 2

Навести приклади доцільності застосування (переваги і недоліки) на

Практиці стратегій високих цін (1 варіант), стратегій низьких цін (2 варіант).

Задача 3

Фірма «Альфа» виробляє обігрівачі для побутових споживачів та офісів та успішно конкурує на українському ринку з закордонними та вітчизняними виробниками .

Для встановлення ціни на нову модель обігрівача фірма вирішила застосувати конкретну модель ціноутворення, беручи за основу продукцію свого конкурента. Прибуток вона хоче отримувати у розмірі не менше 30 % від собівартості продукції (вона становить 75,5 грн./один.) (1 варіант); 28 % прибутку від собівартості продукції (68,8 грн./один.) (2 варіант); 25 % прибутку від собівартості продукції (вона становить 62,2 грн./один.) (3 варіант).

Маркетологи фірми провели аналіз конкурентоспроможності нового товару відносно базового виробу конкурента. Аналіз показав, що за технічними параметрами новий виріб поступається базовому (індекс технічних параметрів Іт.п.=0,96 (1 варіант); Іт.п.=0, 94 (2 варіант); Іт.п.=0,86 (3 варіант). А за економічними параметрами має такі позиції: Іе.п.= 0,83 (1 варіант); Іе.п.= 0,88 (2 варіант); Іе.п.=0,94 (3 варіант). Ціна базового виробу конкурентів: 1 варіант: 96 грн.; 2 варіант: 94 грн.; 3 варіант: 86 грн.

Визначити ціну нового обігрівача за рівнем його конкурентоспроможності. Перевірити чи виконується при такій ціні умова граничного рівня прибутку, встановленого фірмою.

Завдання 4

Вітчизняний виробник електропобутового обладнання для кухні, зокрема для електроплит, морозильних камер, холодильників конкурентів та посудомийних машин, відчуває значний тиск з боку чужоземних конкурентів, таких як «Індезіт». Щоб бути конкурентоспроможним з такими відомими у світі фірмами, підприємство змушене насамперед удосконалити власну товарну політику.

Які заходи зможете запропонувати щодо:

1) товарної політики загалом (1 варіант);

Асортиментної політики зокрема (2 варіант).

Завдання 5

Спираючись на власний життєвий досвід, наведіть приклади різних стратегій використання товарних марок виробниками споживчих товарів. Проаналізуйте переваги і недоліки кожної стратегії.

 

Зробити обширні висновки по даній роботі.

 

Практична робота № 9

Тема: Аналіз маркетингової збутової політики

Мета: навчитися аналізувати маркетингову збутову політику, характеризувати канали розподілу, ширину і довжину каналів розподілу.

План

Тестове опитування.

Вибір довжини каналу збуту підприємства.

Аналіз ширини каналів розподілу.

Порівняльна характеристика оптових посередників.

Задача по визначенню оптимального розміру виконання замовлень.

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити лекційні теми з розділу: «Маркетингова збутова політика»

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

Конспект лекцій.

Вправа 1

Тестове опитування

1. Якщо підприємство – виробник планує продавати свій товар через мережу магазинів, який вид каналу розподілу товару воно використовує? Охарактеризуйте кожен із рівнів.

А) однорівневий;

Б) дворівневий;

В) трирівневий;

Г) багаторівневий

2. Дворівневий, однорівневий канали розподілу підприємство швидше обере, яке випускає: а) сигарети; б) жувальні гумки; в) мийні засоби; г) автомобілі.

3. Учасники у керованих вертикальних маркетингових системах координують свою діяльність:

А) завдяки економічній могутності одного з учасників;

Б) унаслідок належності одному власникові;

В) завдяки договірним відносинам.

4. При селективному розподілу товарів фірма прагне насамперед:

А) здійснювати жорсткий контроль над каналом збуту;

Б) охопити масовий ринок;

В) поєднати контроль (в розумних межах) над каналом і достатнім обсягом збуту.

Завдання 2

Вибір довжини каналу збуту підприємства.

Виробник Товар
Швейна фабрика (1 варіант) Машинобудівне підприємство (2 варіант) Хлібозавод (3 варіант) Фабрика канцтоварів (4 варіант) Одяг жіночий стильний, дитячий одяг Обладнання для електричних станцій Хлібобулочні вироби Канцтовари

Який канал збуту доцільно обрати в кожному випадку? Відповідь аргументуйте

Завдання 3

Ширина каналів розподілу.

Які методи розподілу (ширину каналу збуту ) і чому Ви б обрали для таких товарів:

Автомобілі «Аудіо» ( 1 ВАРІАНТ)

Сигарети «DELTA» ( 2 ВАРІАНТ)

Зубна паста «Blend-a-med» (3 ВАРІАНТ)

Парфуми фірми «AVON» (4 ВАРІАНТ).

Завдання 4

Порівняльна характеристика оптових посередників.

Наведіть порівняльну характеристику агентів і комітентів (1 варіант); дистиб”ютора і брокерів (2 варіант) використовуючи такі показники:

А) форма винагороди; б) право власності на товар; в) формування цінової політики; г) наявність складів; д) можливість залучення субагентів; е) участь у проведенні реклами.

Задача 5

Визначення оптимального розміру виконання замовлень.

Підприємство, яке виробляє підкрильними до автомобілів (1 варіант); ковпаки до коліс автомобілів (2 варіант); гумові килимки до автомобілів (3 варіант), реалізує за рік потужній оптовій фірмі S= 20 тис. підкрильників; S=24 тис. ковпаків для коліс; S= 17 тис. килимків.

Витрати на поставку одного підкрильника становлять А=4 грн.;ковпака А=3,8 грн.; килимка – А=2,3 грн., а утримання на складі одного виробу обходиться підприємству: ковпака – і=1,5 грн.; підкрильника – і= 2,5 грн.; а килимка – і=50 коп.

Розрахувати оптимальний розмір виконання замовлення підприємством , якщо споживач вимагає від постачальника періодичного постачання товарів з однаковим інтервалом часу між замовленнями протягом року?

Який у цьому разі буде інтервал між поставками? Вважайте, що в році 255 робочих днів.

Зробити висновки по даній роботі і вказати на використану літературу.

Практична робота № 10

Тема: Аналіз маркетингової збутової політики та політики комунікацій. Мета: навчитися аналізувати маркетингову збутову політику, маркетингу політику комунікацій.

План

Тестове опитування.

Маркетингове завдання. Визначення складової систем маркетингових комунікацій яка має найвищу вартість на один контакт?

Порівняльна характеристика реклами.

Вибір фірмою засобів розповсюдження реклами.

Визначення цільової аудиторії реклами.

6. Характеристика комунікаційного комплексу та планування реклами.

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити лекційні теми з розділу: «Маркетингова збутова політика, та політика комунікацій»

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 591; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.01 с.)