Тема 1. «Характеристика основних понять, принципів та цілей маркетингу та його сучасних концепцій» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. «Характеристика основних понять, принципів та цілей маркетингу та його сучасних концепцій»Практична робота №1

Тема 1. «Характеристика основних понять, принципів та цілей маркетингу та його сучасних концепцій»

Мета заняття: Проаналізувати сутність маркетингу, його концепції, принципи, функції, види, основні завдання та навчитися знання застосовувати на практиці.

План

Тестове завдання

Порівняльна характеристика ролі маркетингу на ринку з побудовою людини.

Аналіз принципів маркетингу, які виникли на ґрунті практичного досвіду підприємців.

Скласти анкету довільної форми.

Згідно наведених прикладів сучасної техніки необхідно визначити мова йде про продуктову чи виробничу концепцію.

6.Приклад планування власного бізнесу із застосуванням комплексу маркетингових дій.

 

При підготовці до практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні поняття:Сутність маркетингу, його роль в ринковій економіці. Концепції маркетингу. Види маркетингу. Основні принципи маркетингу. Завдання аналізу ринкової діяльності. Функції маркетингу. Типи маркетингу.

 

Література

1.Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

2.А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

3.С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

4. В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

5. Конспект лекцій.

 

І. Тестове завдання для першого варіанту.

1. Маркетинг як нова філософія бізнесу – це насамперед:

А) різноманітні види діяльності фахівців;

Б) вміння зробити пропозицію там і тоді, де є ймовірність її сприйняття;

В) різноманітні види діяльності фахівців;

Г) вміння придбати товар чи послугу.

2. Вкажіть на правильні концепції маркетингу:

А) товарна;

Б) біржова;

В) виробнича;

Г) ваш варіант відповіді.

3. Види маркетингу:

А) інтегрований маркетинг;

Б) стратегічний маркетинг;

В) оперативний маркетинг;

Г) ваша відповідь.

4. Маркетинг слід розглядати як:

А) комплекс важелів, що забезпечують результативні дії підприємства на ринку;

Б) як засіб забезпечення ефективності придбання товару;

В) як засіб ефективності сфери обміну в цілому;

Г) як інструмент задоволення інтересів в першу чергу продавця.

5. Різниця між комерційною і виробничою концепцією полягає у:

А) покращенні стану підприємства;

Б) погіршенні конкурентоздатності виробника;

В) покращенні якості товару;

Г) покращення збутової політики товару.

6. Зміст та послідовність видів діяльності на підприємстві, яке орієнтується на маркетинг:

А) масове виробництво – збут;

Б) вивчення потреб споживача - масове виробництво - збут;

В) масове виробництво – стимулювання збуту – збут.

4. Типізація маркетингу – це:

А) товарна політика фірми;

Б) комунікаційна політика;

В) ваша відповідь.

8.Функції маркетингу включають в себе:

А) стратегічний маркетинг;

Б) промисловий маркетинг;

В) ваш варіант відповіді.

9. Три фактори, які лежать в основі концепції соціально-етичного маркетингу:

А) прибутковість підприємства, споживчі потреби та інтереси суспільства;

Б) прибутковість підприємства, окупність інвестицій та ефективність збуту.

10. Термін «комплекс маркетингу» охоплює:

А) ринок споживачів;

Б) ринок конкурентів;

В) ваша відповідь.

Друге завдання для першого варіанту.

Щоб визначити роль маркетингу на підприємстві проведіть аналогію з людським тілом.

Третє завдання для двох варіантів.

Скласти анкету довільної форми для виявлення смаків та уподобань споживачів на нову продукцію «Соки Вінні» (для першого варіанту), «Солодощі від Рошен» (для другого варіанту).

Четверте завдання для першого варіанту.

Нові моделі пральних машин-автоматів, що їх випускає німецька фірма «Бош», мають точний пристрій, який дозує пральний порошок залежно від ступеня забрудненості речі та типу тканини. На яку концепцію орієнтується фірма у своїй маркетинговій діяльності? Відповідь аргументуйте.

П’яте завдання для обох варіантів.

Уявіть, що плануєте організувати свій бізнес.

1) Вкажіть яку виробничо-підприємницьку діяльність ви вважаєте важливою на певному ринку і якою би хотіли займатися.

2) Перш ніж займатися тієї чи іншою комерційною діяльністю, який комплекс маркетингових дій слід розробити?

3) Охарактеризуйте сутність моделі маркетингової діяльності вашого підприємства.

3) Чи потрібний відділ маркетингу на вашій фірмі і яку роль він виконує?

4) Яка мета створення вашої фірми?

5) Ваші наступні дії.

Зробіть висновки по даній роботі і вкажіть на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

Практична робота №1

Тема 1. «Суть, принципи та цілі маркетингу та його сучасна концепція»

Мета заняття: Ознайомитися з сутністю маркетингу, його концепціями, принципами, функціями, видами, основним завданням та навчитися знання застосовувати на практиці.

План

Тестове завдання

Порівняльна характеристика ролі маркетингу на ринку з побудовою людини.

Аналіз принципів маркетингу, які виникли на ґрунті практичного досвіду підприємців.

Скласти анкету довільної форми.

Згідно наведених прикладів сучасної техніки необхідно визначити мова йде про продуктову чи виробничу концепцію.

6.Приклад планування власного бізнесу із застосуванням комплексу маркетингових дій.

 

При підготовці до практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні поняття:Сутність маркетингу, його роль в ринковій економіці. Концепції маркетингу. Види маркетингу. Основні принципи маркетингу. Завдання аналізу ринкової діяльності. Функції маркетингу. Типи маркетингу.

 

Література

1.Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

2.А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

3.С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

4. В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

5. Конспект лекцій.

1.Тестове завдання для 1 варіанту.

1.Маркетинг як нова філософія бізнесу - це насамперед:

А) різноманітні види діяльності фахівця.

Б) вміння зробити пропозицію там і тоді, де є найбільша ймовірність її сприйняття.

В)вміння придбати товар чи послугу.

2. Вкажіть на правильні концепції маркетингу:

А) товарна;

Б) біржова;

Г) виробнича;

Д) ваш варіант відповіді.

3. Види маркетингу:

А) імпортований маркетинг;

Б) стратегічний маркетинг;

В) оперативний маркетинг;

Г) ваша відповідь.

4. Маркетинг слід розглядати як:

А) комплекс важелів, що забезпечують результативні дії підприємства на ринку;

Б) як засіб забезпечення ефективності придбання товару;

В) як засіб ефективності сфери обміну в цілому;

Г) як інструмент задоволення інтересів в першу чергу продавця.

5. Різниця між комерційною і виробничою концепцією полягає:

А) покращені стану підприємства;

Б) погіршені конкурентоздатності виробника;

В) покращені якості товару;

Г) покращені збутової політики товару.

6. Зміст та послідовність видів діяльності на підприємстві , яке орієнтується на маркетинг:

А) масове виробництво – збут.

Б) вивчення потреб споживача – масове виробництво – збут.

В) масове виробництво – стимулювання збуту – збут.

7. Типізація маркетингу:

А) товарна політика фірми.

Б) комунікаційна політика.

В) ваш варіант відповіді.

8. Функції маркетингу включають в себе:

А) стратегічний маркетинг

Б) промисловий маркетинг

В) ваша відповідь.

9. Три фактори, які лежать в основі соціально-етичного маркетингу:

А)прибутковість підприємства, споживчі потреби та інтереси суспільства.

Б) прибутковість підприємства, окупність інвестицій та ефективність збуту.

10. Термін «комплекс маркетингу» охоплює:

А) ринок споживачів

Б) ринок конкурентів

В) ваша відповідь.

Друге завдання для першого варіанту.

Зробіть висновки по даній роботі і вкажіть на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

Практична робота №2

Тема 2. Аналіз сучасного маркетингу та моделі маркетингової діяльності.

Мета заняття: Проаналізувати сутність, види сучасного маркетингу, модель маркетингової діяльності, комплекс маркетингу, нормативно-правову базу маркетингової діяльності та навчитися розв’язувати маркетингові задачі.

План

Задача по розробці комплексу маркетингу.

Тестове опитування.

Література

Конспект лекцій.

Задача 1.

Розробити комплекс маркетингу підприємства «Євровікна» (по виготовленні пластикових вікон), фірма «Нова» (по виготовленні меблів), «Стиль» (стильна жіноча і чоловіча одежа), «Ласощі» (кондитерські вироби, солодощі), який допоможе досягти певних позивних результатів від своєї діяльності.

Завдання 2.

Подетально охарактеризувати поняття функціонального забезпечення маркетингової діяльності (варіант 1), дослідження ринку (варіант 2), розроблення комплексу маркетингу (варіант 3), маркетингових концепцій (варіант 4).

Задача 3.

Успішні підприємці вважають «якщо підприємство правильно вибрало ринковий сегмент для подальшої співпраці, значить воно знайшло свою «нішу» на ринку». Отже, просегментуйте (розподіл споживачів на певні групи) продовольчий ринок (варіант 1), промисловий ринок (варіант 2) м. Гусятин.

Задача 4.

(Для варіанту № 1) Підприємство по виготовленні мінеральної води «Новозбручанська» потребує виходу на нові ринки збуту (навести приклад ринків збуту), який розподільчий комплекс маркетингу підприємству треба використати для досягнення поставленої мети?

(Для варіанту №2) Приватне підприємство по виготовленні меблів прагне виходу на ринок з новим продуктом (навести приклад продукції). Який товарний комплекс потрібно використовувати для досягнення позитивних результатів?

(Для варіанту №3) ЗАТ «Одескондитер» по виготовленні хлібопекарських виробів прагне покращити попит на свою продукцію серед споживачів. Який комунікаційний маркетинговий комплекс потрібно застосувати для досягнення певної мети?

(Для варіанту №4) Який ціновий маркетинговий комплекс потрібно використовувати новому підприємству (ваша пропозиція), якщо воно прагне досягти відповідного прибутку від своєї діяльності.

Завдання 5 Тести

Варіант 1

1. Нормативно-правова база маркетингової діяльності :

А) регламентує підприємницьку діяльність;

Б) створює певні норми, права, які підприємство має дотримуватись;

В) закони підприємництва.

2. Комплекс маркетингу поділяється на:

А) модель маркетингової діяльності;

Б) комунікаційний комплекс;

В) ваш варіант відповіді.

В) Ваша відповідь.

4.Функції сучасного маркетингу:

А) сприяти розвитку підприємства;

Б) сприяти збуту продукції;

В) ваш варіант відповіді.

В) ваша відповідь.

Б) маркетинговою характеристикою сукупністю товарів.

Варіант 2

1. Закон України « Про захист прав споживачів» допомагає:

А) розширювати виробництво;

Б) покращує збут продукції;

В) захищає права споживачів.

В) ваша відповідь.

Б) ваш варіант відповіді.

4. Диференційований маркетинг:

А) маркетинг спрямований на виробництво та збут продукції призначений для конкретних ринкових сегментів;

Б) маркетинг спрямований на задоволення потреб споживачів інших країн.

В) Ваш варіант відповіді.

Завдання 6.

Розробити рекламне оголошення довільної форми кожному студенту індивідуально.

Практична робота №3

План

Аналіз концепції МІС.

Розробка анкети.

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні лекційні теми: Маркетингове середовище. Концепція маркетингової інформаційної системи.

Література

Конспект лекцій.

Задача 1 (варіант 1)

Задача 1 (варіант 2)

Фірма «Конті» по виготовленні солодощів працює на ринку вже не один рік, досягаючи при цьому хороших позитивних результатів від своєї діяльності. Чи піддаються контролю з боку фірми фактори мікросередовища. Охарактеризуйте фактори мікросередовища функціонування фірми «Конті».

Завдання 2 (варіант 1)

ЗАТ «Тернопільський молокозавод» працює вже не одне десятиліття на Тернопільщині, обдаровуючи мешканців області смачними молокопродуктами. Чи піддаються контролю з боку підприємства фактори макросередовища, в якому воно функціонує? Охарактеризуйте ці фактори.

Завдання 2 (варіант 2)

Задача 3 (варіант 1)

Новостворена фірма по виготовленні жіночого і чоловічого взуття прагне вийти на нові ринки збуту, для цього в неї виникла потреба в маркетинговій інформації. Що фірма має зробити для розв’язання такої проблеми?

Задача 3 (варіант 2)

Відповідні служби компанії «Дорекс» здійснили збір первинної і вторинної інформації необхідної для вирішення певних питань. Якими будуть їх наступні дії? Чи потрібна аналітична система маркетингу в складі МІС? Відобразіть її графічно.

Завдання 4 (варіант 1)

Завдання 4 (варіант 2)

Завдання 5 (варіант 1)

Завдання 5 (варіант 2)

Завдання 6

Використовуючи власний життєвий досвід, проаналізуйте поняття «якість» і «конкурентоспроможність» товару на прикладі (варіант 1) офісної техніки, (варіант 2) авто техніки, (варіант 3) побутової техніки (варіант 4) сільгосптехніки.

Задача 7 (варіант 1)

Потужний виробник трикотажних виробів з Франції збуває свої товари в універмагах і супермаркетах під однією товарною маркою, а в дорогих спеціалізованих магазинах – під іншою. Чому фірма дотримується такої політики? Відповідь аргументуйте.

Задача 7 (варіант 2)

Новостворена фірма «Няня» надає послуги догляду за дітьми віком від 3-х до 6-ти років. Щоб визначитись з асортиментом послуг, які вона може додатково запропонувати батькам, фірма хоче провести опитування своїх потенційних клієнтів.

Нова компанія «Авто» надає послуги громадянам по догляду за автомобілем. Щоб визначитись з асортиментом послуг, які вона може додатково запропонувати власникам автомобілів, компанія хоче провести опитування своїх потенційних і теперішніх клієнтів.

Практична робота №4

План

Література

Конспект лекцій.

Завдання 1

Підготуйте та оформіть звіт про одержані результати проведеного маркетингового дослідження ринку молочних продуктів Гусятинського району (1 варіант), ринку хлібобулочних виробів (2 варіант), характеризуючи етапи процесу маркетингового дослідження.

Задача 2 (варіант 1)

Згідно даних зробленого маркетингового дослідження (за 1 місяць) приватного підприємства «Солодощі» відомо, що за даний проміжок часу середня ціна цукерок «Асорті» становила приблизно від 18 до 25 грн. за 1 кг. Кількість споживачів за даний проміжок часу становила близько 87 чоловік. Середня кількість можливих закупівель одним споживачем становила приблизно різних солодощів на суму від 15 до 30 грн. Група споживачів, яка регулярно купує дану продукцію - 20 чоловік. Зробіть розрахунок потенційної місткості ринку (Qp).

Задача (варіант 2)

Згідно даних зробленого маркетингового дослідження (за 3 місяці) молочних підприємств нашої держави зібрано такі дані: обсяги виробництва молока в усіх категоріях господарств в країні становив: 3,232 (т. тонн); експорт: 2,335 т. тонн.; імпорт: 1,005 т.тонн; залишки товарних запасів: 320 тонн; непрямий експорт становив: 709 тонн; непрямий імпорт – 234 тонни; зменшення запасів товарів приблизно становить: 38 тонн. Визначити потенційну місткість ринку, зробити розрахунки, згідно вказаних даних.

Завдання 3

Складіть анкету довільної форми (враховуючи сегментування за характерними ознаками продовольчої продукції) із запитаннями відкритого типу (1 варіант), закритого типу (2 варіант).

Аналогічно скласти анкету (враховуючи сегментування з використанням характеристик та особливостей поведінки споживачів на ринку промислових товарів) із запитаннями відкритого типу (3 варіант), закритого типу (4 варіант).

Завдання 4

Завдання 5

Завдання 6

(1 варіант)

Конкуренти відіграють важливу роль в сучасних ринкових відносинах. Відповідь на які запитання про підприємства-конкурентів зможуть допомогти нам покращити діяльність підприємства ?

(2 варіант)

Завдання 7

(для варіанту №1)

1.Предметом, об’єктом, метою маркетингових досліджень є:

Практична робота № 5

Мета заняття: Проаналізувати процесу дослідження поведінки покупців на споживчому ринку та моделювання купівельної поведінки організації-споживача та навчитися розв’язувати ситуаційні маркетингові вправи.

План

Література

Конспект лекцій.

1.Cитуаційна вправа (ВАРІАНТ 1)

Ваша фірма займається складанням і продажем комп’ю­терної техніки. Обсяги продажу почали зменшуватись. Зробіть свої пропозиції щодо поліпшення становища за рахунок маркетингу.

 

Ситуаційна вправа (ВАРІАНТ 2)

Ваша фірма спеціалізується на наданні навчальних послуг у комп’ютерній галузі. Потреби в освітніх послугах починають суттєво диференціюватись, на ринку з’являються нові суб’єкти-продавці, ваша фірма починає пробуксовувати. Ваші дії?

2. Виробнича ситуація (1 ВАРІАНТ)

Ваша фірма спеціалізується на впровадженні інфор­маційних систем. Ринок перебуває на стадії зростання. Необхідна інтенсифікація виробничої та маркетингової діяльності. Які зміни необхідно провести в мар­кетинговій інформаційній системі?

Завдання 3

Самостійно скласти задачку по визначенні місткості ринку молочних продуктів (1 варіант), хлібопродуктів (2 варіант) Гусятинщини, промислових товарів (3 варіант).

Ситуаційна вправа

Охарактеризувати фактори, які впливають на поведінку покупця на споживчому ринку Тернопільської області (1 варіант), а також основні фактори, які впливають на поведінку організацій-споживачів (2 варіант).

Відобразити у вигляді схеми первинні і вторинні потреби споживача (3 варіант).

 

Завдання 5

Уявіть, що в даний момент хочете придбати, якусь важливу для вас річ, проаналізуйте процес прийняття рішення про покупку (1 варіант).

Уявіть, що ви є керівником фірми сучасної техніки та прагнете досягти хороших позитивних результатів від своєї діяльності в майбутньому. Що ви можете запропонувати щодо факторів впливу на покупця? (2 варіант).

Проаналізувати процес прийняття рішення про покупку організацією-споживачем (3 варіант).

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

 

Практична робота № 6

Мета заняття: Проаналізувати процес побудови семантичного диференціалу, навчитися визначати сильні і слабкі сторони організацій за допомогою SWOT- аналізу та за допомогою теорії Маслоу, вивчити поведінку людей при покупці товарів, а саме їх мотивації, що в майбутньому допоможе досягти позитивних результатів.

План

Просегментувати ринок.

Тестове опитування

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні лекційні теми: Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку та моделювання купівельної поведінки організації-споживача. Комплексне дослідження ринку. Сегментування і позиціонування товару.

Література

Конспект лекцій.

Комплексне завдання 1

Теорія Маслоу ґрунтується на вивченні поведінки людей при купуванні товарів, а саме їх мотивації (вторинні: потреба в самоствердженні, самореалізації, повазі тощо (перший варіант) і первинні потреби (другий варіант): втамувати голод, спрагу і т.д.). Охарактеризувати кожну з них на прикладі виробників різних видів товарів. (Наприклад: потреба споживача безпеці та захищеності – різні аптеки).

Завдання 2

Просегментувати ринок продуктів дитячого харчування за певними сегментами (1 варіант), ринок одягу (2 варіант), ринок взуття (3 варіант).

( Семантична диференційна шкала містить серію диференційних визначень, які характеризують різні властивості об’єкта, що вивчається. Перевагою такої шкали є можливість представлення кінцевих результатів у графічному вигляді.

 

 

Маркетингова задача 4

Визначити за допомогою SWOT- аналізу сильні і слабкі сторони підприємства «Весна» по виготовленні мінеральної води (1 варіант), «Ласуня» по виготовленні молокопродуктів (2 варіант), фірма по виготовленні меблів (3 варіант), хлібопекарня (4 варіант).

Завдання 5. Тестове опитування

1.Стратегії охоплення ринку:

А) масовий маркетинг;

Б) диференційований маркетинг;

В) ваша відповідь.

2. Позиціонування товару:

А) поділ ринку на певні частки;

Б) ваш варіант відповіді.

3. Маркетингові дослідження:

А) вміння зробити пропозицію там, де є ймовірність її сприйняття;

Б) удосконалення виробництва;

В) ваша відповідь.

4. Товари промислового призначення:

А) товари пасивного попиту;

Б) товар за задумом;

В) ваш варіант відповіді.

5. Фактори, які слід враховувати при виборі стратегії охоплення ринку:

А) зовнішні фактори;

Б) внутрішні фактори;

В) ваша відповідь.

6. Сегментування ринку:

А) ринок, як єдине ціле;

Б) ваш варіант відповіді.

7. Концепції маркетингу:

А) ремаркетинг;

Б) демаркетинг;

В) глобальний маркетинг;

Г) ваша відповідь.

8. Товар це:

А) гарний дизайн;

Б) можливості підприємства;

В) ваш варіант відповіді.

9. Товарний асортимент:

А) сукупність послуг, що пропонує підприємство;

Б) ваша відповідь.

10.Процес розроблення нового товару:

А) терміни розробки товару;

Б) види товару;

В) ваш варіант відповіді.

 

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

 

 

 

Практична робота № 6

Мета заняття: Проаналізувати процес побудови семантичного диференціалу, навчитися визначати сильні і слабкі сторони організацій за допомогою SWOT- аналізу та за допомогою теорії Маслоу, вивчити поведінку людей при покупці товарів, а саме їх мотивації, що в майбутньому допоможе досягти позитивних результатів.

План

Просегментувати ринок.

Тестове опитування

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні лекційні теми: Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку та моделювання купівельної поведінки організації-споживача. Комплексне дослідження ринку. Сегментування і позиціонування товару.

Література

Конспект лекцій.

Комплексне завдання 1

Теорія Маслоу ґрунтується на вивченні поведінки людей при купуванні товарів, а саме їх мотивації (вторинні: потреба в самоствердженні, самореалізації, повазі тощо (перший варіант) і первинні потреби (другий варіант): втамувати голод, спрагу і т.д.). Охарактеризувати кожну з них на прикладі виробників різних видів товарів. (Наприклад: потреба споживача безпеці та захищеності – різні аптеки).

Завдання 2

Просегментувати ринок продуктів дитячого харчування за певними сегментами (1 варіант), ринок одягу (2 варіант), ринок взуття (3 варіант).

Задача 3

Розробити семантичний диференціал (варіант1) харчових продуктів 2-3 відомих фірм, (варіант 2) косметики на природній основі двох компаній, (варіант 3) промислових товарів трьох виробників, враховуючи при цьому такі етапи досліджуваного товару, як:

1) Для порівняння вибрати – товар конкурента, який становить велику загрозу (напр. вартість)

2) Слід визначити споживчі характеристики товару, та вибрати систему оцінок цих характеристик.

3) Розробити і побудувати семантичний диференціал.

4) Провести аналіз кожної із споживчих характеристик

Дані товари досліджуються за 10-ти бальною шкалою.

Маркетингова задача 4

Визначити за допомогою SWOT- аналізу сильні і слабкі сторони підприємства «Весна» по виготовленні мінеральної води (1 варіант), «Ласуня» по виготовленні молокопродуктів (2 варіант), фірма по виготовленні меблів (3 варіант), хлібопекарня (4 варіант).

Завдання 5. Тестове опитування

1.Стратегії охоплення ринку:

А) масовий маркетинг;

Б) диференційований маркетинг;

В) ваша відповідь.

2. Позиціонування товару:

А) поділ ринку на певні частки;

Б) ваш варіант відповіді.

3. Маркетингові дослідження:

А) вміння зробити пропозицію там, де є ймовірність її сприйняття;

Б) удосконалення виробництва;

В) ваша відповідь.

4. Товари промислового призначення:

А) товари пасивного попиту;

Б) товар за задумом;

В) ваш варіант відповіді.

5. Фактори, які слід враховувати при виборі стратегії охоплення ринку:

А) зовнішні фактори;

Б) внутрішні фактори;

В) ваша відповідь.

6. Сегментування ринку:

А) ринок, як єдине ціле;

Б) ваш варіант відповіді.

7. Концепції маркетингу:

А) ремаркетинг;

Б) демаркетинг;

В) глобальний маркетинг;

Г) ваша відповідь.

8. Товар це:

А) гарний дизайн;

Б) можливості підприємства;

В) ваш варіант відповіді.

9. Товарний асортимент:

А) сукупність послуг, що пропонує підприємство;

Б) ваша відповідь.

10.Процес розроблення нового товару:

А) терміни розробки товару;

Б) види товару;

В) ваш варіант відповіді.

 

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

Практична робота № 7

Мета заняття: Охарактеризувати асортиментну товарну політику. Проаналізувати рівні товару. Проаналізувати фактори, які мають безпосередній вплив на асортиментну політику, розробку нового товару , етапи ЖЦТ, якості та конкурентоспроможності товару. Характеристика зовнішнього вигляду товару, товарних знаків, товарних марок, штрих кодування.

План

Маркетингове завдання .

Комплексне завдання .

Маркетингова задача.

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити лекційні теми з розділу: «Маркетингова товарна політика»

Література

Конспект лекцій.

Маркетингове завдання 1

Проаналізувати рівні товару, які є важливими при виготовлені: (1 варіант) мобільних телефонів різних виробників; ноутбуків (2 варіант); відеотехніки різних виробників (3 варіант); аудіотехніки (4 варіант).

Комплексне завдання № 2

Уявіть себе керівником виробництва певного товару…

І. Вкажіть на які фактори, слід звернути увагу в процесі створення нового товару (завдання для всіх варіантів).

ІІ. Які заходи ви б застосували, щоб уникнути «причини невдач нових товарів» (1 варіант); зробити економічний аналіз концепції товару (2 варіант); які дії ви би виконали у випадку «пробного» маркетингу та генерації ідей і для чого це потрібно (3 варіант); зробити технічний аналіз концепції нового товару (4 варіант).

ІІІ. Які конкретні дії варто виконати на різних етапах ЖЦТ (при створенні нового товару) для покращення збутової діяльності підприємства? На етапі впровадження (1 варіант); на етапі зростання (2 варіант); на етапі зрілості (3 варіант); на етапі спаду (4 варіант).

IV. Які фактори впливають на асортиментну політику (1 варіант)? Дати класифікацію товарів широкого вжитку (2 варіант). Охарактеризувати товари промислового призначення (3 варіант). Чим відрізняється товарна від цінової політики? Охарактеризувати їх (4 варіант).

І. Дати визначення та охарактеризувати відмінності і схожості між: міжнародним маркетингом і міжнародним менеджментом (1 варіант); підприємницькою і виробничою діяльністю (2 варіант); сертифікацією і стандартизацією (3 варіант) міжнародним бізнесом і міжнародними економічним відносинами (4 варіант).

Маркетингова задача

Для того, щоб продукція користувалася попитом при створенні нового товару, які види упаковок ви б застосували? Проаналізуйте їх (1 варіант). Які функції виконує упаковка, етикетка, укладка по відношенню до товару (2 варіант)? На які проблеми упаковки слід звернути увагу при створенні товару і яким чином ці проблеми можна усунути (3 варіант)? Охарактеризувати поняття штрих кодування товарів і навести приклади штрих-коду 5 країн світу (4 варіант).

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

Мета заняття: Охарактеризувати цінову політику, стратегії. Проаналізувати методи ціноутворення, еластичний і нееластичний попит. Охарактеризувати метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару.

План

Маркетингова задача.

Література

Конспект лекцій.

Задача 1

Фірма «Люкс», що виробляє світлотехнічну продукцію, запустила нову технологічну лінію для виробництва світильників, інвестувавши в неї 2 млн. (1 варіант), 1млн. грн. (2 варіант), 1,5 млн. грн. (3 варіант). Плановий випуск нової продукції N=6500 світильників в рік (1 варіант) N=5500 (2 варіант) N=5000 світильників в рік (3 варіант).

Змінні витрати на одиницю продукції V=16 грн. (1 варіант); V=14 грн. (2 варіант) V=12 грн. (3 варіант). Постійні витрати на виробництво і збут продукції F=360 тис. грн. в рік (1 варіант) F=340 (2 варіант) F=320 (3 варіант).

Визначити ціну 1 світильника, використовуючи такі методи, що належать до витратної моделі ціноутворення:

1) метод надбавок, за умови, що ця фірма хоче встановити надбавку в розмірі 20 % від собівартості товару та від ціни його продажу.

2) Метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал, якщо фірма хоче отримати 20 % прибутку з інвестицій щорічно.

Задача 2

Задача 3

Завдання 4

Вітчизняний виробник електропобутового обладнання для кухні, зокрема для електроплит, морозильних камер, холодильників конкурентів та посудомийних машин, відчуває значний тиск з боку чужоземних конкурентів, таких як «Індезіт». Щоб бути конкурентоспроможним з такими відомими у світі фірмами, підприємство змушене насамперед удосконалити власну товарну політику.

Які заходи зможете запропонувати щодо:

1) товарної політики загалом (1 варіант);

Завдання 5

Практична робота № 9

План

Тестове опитування.

Література

Конспект лекцій.

Вправа 1

Тестове опитування

1. Якщо підприємство – виробник планує продавати свій товар через мережу магазинів, який вид каналу розподілу товару воно використовує? Охарактеризуйте кожен із рівнів.

А) однорівневий;

Б) дворівневий;

В) трирівневий;

Г) багаторівневий

2. Дворівневий, однорівневий канали розподілу підприємство швидше обере, яке випускає: а) сигарети; б) жувальні гумки; в) мийні засоби; г) автомобілі.

3. Учасники у керованих вертикальних маркетингових системах координують свою діяльність:

А) завдяки економічній могутності одного з учасників;

Б) унаслідок належності одному власникові;

В) завдяки договірним відносинам.

4. При селективному розподілу товарів фірма прагне насамперед:

А) здійснювати жорсткий контроль над каналом збуту;

Б) охопити масовий ринок;

В) поєднати контроль (в розумних межах) над каналом і достатнім обсягом збуту.

Завдання 2

Завдання 3

Ширина каналів розподілу.

Які методи розподілу (ширину каналу збуту ) і чому Ви б обрали для таких товарів:

Завдання 4

Задача 5

Практична робота № 10

План

Тестове опитування.

Література

Конспект лекцій.

Тестове опитування.

1. До роздрібних посередників належать:

А) магазини;

Б) ділери;

В) брокери.

2. За формою власності підприємства роздрібної торгівлі можна класифікувати на:

А) супермаркети;

Б) орендовані відділи;

В) торгові мережі;

Г) універмаги;

Д) роздрібні «франчайзи».

В) сферу матеріально-технічного забезпечення.

4. Перевезення товару залізничним та автомобільним транспортом має назву:

А) «рейковий контрейлер»;

Б) «рейки-судно»;

В) «судновий контрейлер».

Г) жорсткі вимоги

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 418; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.009 с.)