У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?а)Лише вимірюючий прилад допоміг розв’язати суперечку.

б) На довгих полках лежали особові справи.

в) Кольору обкладинку уже давно було підготовлено.

г) Декілька працівників взяли оздоровчі путівки.

У котрому рядку правильно написано всі прикметники, утворені від власних назв?

а) Парижський, вінницький, київський.

б) Кременчуцький, острожський, турецький.

в) Празький, запорізький, нью-йоркський.

г) Калушський, дрогобицький, черкаський.

У котрому рядку всі іменники треба писати разом?

а) Термо/устаткування, прес/конференція, держ/стандарт.

б) Авіа/лайнер, макро/економіка, електро/двигун.

в) Лісо/степ, гео/політика, тонно/кілометр.

г) Кам’янець/Подільський, дощо/мір, водо/провід.

6. У котрому словосполученні правильно вжито прийменник по?

а) По нашій ініціативі.

б) По власному бажанню.

в) Відпустка по хворобі.

г). По обидва боки дороги.

У котрому рядку дієслово минулого часу правильно узгоджено з абревіатурою?

а) ДПС оштрафувало…

б) ЗМІ відзначила…

в) МВФ допоміг…

г) НБУ встановило…

У котрому рядку подано всі правильні форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників?

а) Відоміший, самий розумний, важчий, даремніший.

б) Важливіший, дорожчий, сталевіший, добріший.

в) Вужчий, тонший, гірший, менший, якнайбільший.

г) Гарніший, надчутливіший, кращий, найкращий, ясніший.

У котрому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення - ом?

а ) Пасажир, Сибір, слухач, пухир.

б)Пластир, касир, хабар, сувенір.

в) Столяр, Ігор, ювелір, ювіляр.

г) Стаціонар, коментар, буксир, номер.

 

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

акредитив А боржник, юридична чи фізична особа, яка має грошову заборгованість підприємству чи організації
  агент Б платіжний документ, за яким одна кредитна установа дає розпорядження іншій згідно із заявою клієнтаі за його рахунок сплатити певну суму грошей пред’яникові
застава В Форма виконання зобов’язань
дебітор Г комерційний посередник
  Ґ розвідувальник

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

тираж А чинник
  фіаско Б заяложений
тривіальний В наклад
фактор Г вигаш  
  Ґ  
  Ґ невдача

 

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Правопис прислівників

  А Б
1. поматеринськи надзвичайно
2. щохвилини хтознаколи
3. напівсвідомо зроду-віку
4. якнеяк до/речі
5. тяжковажко полатині
6. абикуди якосьто
7. відтоді без упину
8. безупину беззупину

Правопис слів іншомовного походження

  А Б
1. іновація ефект
2. гумманізм шоссе
3. резеденція лібрето
4. армагеддон маса
5. сюрреалізм репрессія
6. міссія кореспондент
7. новела асистент
8. ірраціональний емігрант
9. ассортимент алегорія
10. регрес кассир

5.Продовжіть речення:

1) Оголошення – це документ, в якому……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2) За змістом оголошення поділяються на…………………………………………………

3) За обсягом тексту оголошення може бути………………………………………………

……………………………….

4) Оголошення про майбутню подію має такі реквізити: ……………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Розтлумачте письмово значення вислову: У біду потрапляють , як у прірву зненацька, але у злочин сходять по сходинках.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

 

Варіант 27

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

Котрий із ділових паперів містить інформацію про адресата й адресанта?

а)Автобіографія.

б) Резюме.

в)Заява.

г) Оголошення.

У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?

а) Професор у відрядженні, вступив до інституту.

б)Ознайомитись з документами, у твоєму офісі.

в) Виступав з задоволенням, у науковому стилі.

г). Комісія з міністерства, перевірити і оцінити роботу.

3. Омоніми в юридичній термінології – це:

а) близькозвучні слова, схожі за формою, проте з різним значенням;

б) слова близькі за значенням і різні за звучанням;

в) слова однакові за звучанням або написанням, але мають різні значення.

У якому рядку правильно подані відмінкові форми числівника?

а) Протягом січня у Львові було вчинено близько триста п’ятдесят злочинів.

б) Протягом січня у Львові було вчинено близько трьохсот п’ятдесяти злочинів.

в) Протягом січня у Львові було вчинено близько трисот п’ятдесяти злочинів.

г) Протягом січня у Львові було вчинено близько три сотих п’ятдесяти злочинів.

5. Нормативними є вживання таких словосполучень:

а) торгуючи організацією, здавати екзамени, курси по вивченню української мови;

б) торговельні організації, складати екзамени, курси з вивчення української мови;

в) торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови.

6. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюється в процесі суспільної комунікації – це:

а) орфоепічні норми;

б) стилі української літературної мови;

в) норми літературної мови.

7. Офіційно-діловий стиль має такі підстилі:

а) виступ, репортаж, нарис;

б) власне-науковий, науково-навчальний, науково-популярний;

в) законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський.

У якому рядку всі слова є термінами?

а) Гороскоп, календула, префікс, трансмісія, груша.

б) Бюлетень, делегація, корінь, аташе, атом.

в) Суфікс, гастрит, тонометр, косинус, катет.

9.У якому рядку всі слова є діалектизмами?

а) Какаду, фієста, забуття, оселедець, фантастика.

б) Телефон, киптар, цукерки, соната, мікрофон.

в) Комедія, джерело, термос, контроль, мандарин.

г) Путня, раятися, бесаги, когут, ріпа.

 

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

іпотека А особа, або організація,яка бере на себе певні обов’язки за контрактом
  контрагент Б застава нерухомості як засобу забезпечення позики
контрактант В сторона у договорі
мандат Г документ, який стверджує повноваження певної особи
  Ґ борг

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

соціальний А успіх
  циркуляр Б правосуддя
юстиція В припис
фортуна Г   людяний
  Ґ  
  Ґ суспільнй

 

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Правопис складних слів

  А Б
1. північно-східний північносхідний
2. людинодень людино-день
3. темно-зелений темнозелений
4. жовто-гарячий жовтогарячий
5. червоногарячий червоно-гаряий
6. хитромудрий хитро-мудрий
7. життє-дайний життєдайний
8. далекосхідний далеко-східний

Правопис слів із частинами пів-, напів-

  А Б
1. ПівКиєва Пів-вікна
2. напівтемний Пів-Одеси
3. Пів-України півміри
4. півночі півлимона
5. півяблука пів’яблука
6. півоберт напів-свобода
7. пів-автомат напівправда
8. півВенери пів-слова

 

5.Продовжіть речення:

1) Відгук – це документ, який.............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

2) Рецензія – це.....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

3) Відмінність між цими документами у тому, що...........................................................

……………………………………………………………………………………………….

4) Реквізити документів такі..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Напишіть твір-роздум на тему: Який слід залишу по собі.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

 

Варіант 28

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

1. Позначення, зроблене службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність та надає йому юридичної сили – це:

а)резолюція;

б) віза;

в)гриф затвердження

2. Помилками під час дебатівє:

а) повторення аргументів з використанням різних мовних засобів;

б) намагання примусити опонента втратити орієнтацію;

в) постійне вираховування незначних помилок опонента.

Телефонна розмова –це.

а)розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, ви­рішення важливих проблем;

б) різновид усного мовлення, що характеризується специфічними озна­ками, зумовленими екстрамовними причинами;

в) одна з найпоширеніших форм публічного виступу.

4. Доповідач має знати таку попередню інформацію:

а)тему засідання, круглого столу; склад аудиторії; хто ще виступатиме на зібранні; місце й час проведення;

б) тему засідання, круглого столу; питання, які йому ставитимуть; місце й час проведення;

в) програму виступів; склад аудиторії; місце й час проведення засідання, круглого столу.

5. Компоненти тексту поєднуються такими видами зв'язку:

а) безсполучниковим, сурядним, підрядним;

б) контактним, дискантним, ланцюговим, паралельним;

в) зчеплення, узгодження, керування, прилягання.

6. Науковий стиль реалізується в таких жанрах:

а) дискусія, виступ, кодекс, доповідь;

б) дисертація, монографія, стаття, лекція, підручник;

в) виступ на науковій конференції, доручення, протокол, рецензія.

7. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:

а) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;

б) користуватися мовою в повсякденному житті;

в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкції речень.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 265; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.014 с.)