Включення до списків виборців на виборчій дільниці. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Включення до списків виборців на виборчій дільниці.4. На день виборів виборець має досягти 18 років.

5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

 

471. Які з названих документів підтверджують особу та громадянство виборця:

Службовий паспорт.

2. Посвідчення водія.

3. Студентський квиток.

4. Службовий пропуск.

Тимчасове посвідчення громадянина України.

 

472. Який документ підтверджує особу громадянина лише щодо військовослужбовців строкової служби.

1. Службовий паспорт.

2. Посвідчення водія.

Військовий квиток.

4. Службовий пропуск.

5. Паспорт громадянина України.

 

473. Для реалізації активно виборчого права на місцевих виборах особа повинна:

Досягти 18 років.

2. Постійно проживати в Україні.

3. Регулярно сплачувати комунальні послуги.

Належати до відповідної територіальної громади.

Бути громадянином України.

 

474. Який громадянин не має права голосу:

1. Той, що знаходиться на лікуванні у психіатричній лікарні.

Той, що визнаний судом недієздатним.

3. Той, що визнаний судом обмежено дієздатним.

4. Той, що постійно проживає за кордоном.

5. Військовослужбовці строкової служби.

 

475. Виборцями є громадяни України, які:

1. Постійно проживають на території України.

Які мають право голосу.

3. Не є неповнолітніми.

4. Добровільно погоджуються брати участь у виборах.

 

476. Як забезпечується реалізація принципу вільних виборів:

1. Виборець має належати до певної територіальної громади.

2. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.

Забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню. Волі виборця.

4. На день виборів виборець має досягти 18 років.

5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

 

 

477. Який зміст принципу рівності виборів:

Громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.

2. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.

3. Забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню. Волі виборця.

4. На день виборів виборець має досягти 18 років.

Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.

 

478. Який зміст принципу прямих виборів:

1. Виборець має належати до певної територіальної громади.

2. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.

Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати.

4. На день виборів виборець має бути громадянином України.

5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

 

479. Що означає добровільність участі громадян України у виборах:

Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.

2. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.

3. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати.

4. На день виборів виборець має бути громадянином України.

5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

 

480. Що означає положення про те, що вибори депутатів є вільними:

1. Виборець має належати до певної територіальної громади.

Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

3. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати.

4. На день виборів виборець має бути громадянином України.

5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

 

481. Застосування насильства, погроз, обману та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню волі виборця ______:

Забороняється.

2. Не допускається.

3. Не може мати місця.

4. Заохочується.

5. Карається.

 

482. Які гарантії вільного волевиявлення застосовуються щодо військовослужбовців строкової служби:

1. У військових частинах обмежується передвиборча агітація.

2. Голосування відбувається в особливо укріплених кабінах для голосування.

3. Видаються бюлетені спеціальної форми.

Надається відпустка для участі у голосуванні.

 

483. Що означає таємниця голосування:

1. Голосування за інших осіб забороняється.

2. Передача права голосу забороняється.

3. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

4. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.

Контроль за волевиявленням виборців забороняється.

 

484. Що означає особисте голосування:

Голосування за інших осіб забороняється.

Передача права голосу забороняється.

3. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

4. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.

5. Контроль за волевиявленням виборців забороняється.

 

485. Якого віку треба досягнути на день виборів, щоб можна бути обраним народним депутатом України:

1. 18 років.

Років.

3. 25 років.

4. 35 років.

5. 22 років.

 

486. Які умови застосовуються до фізичної особи для реалізації нею пасивного виборчого права для участі у виборах народних депутатів України:

1. Досягнення 18 років.

Досягнення 21 року.

Мати право голосу.

4. Проживати в Україні постійно.

Проживати в Україні протягом останніх 5 років.

 

487. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають:

1. Вищу освіту.

2. Партійний квиток.

3. Постійне місце проживання в Україні.

4. Паспорт громадянина України.

Право голосу.

 

488. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніше ніж за ______днів до дня виборів.

1. 180.

2. 366.

3. 365.

4. 120.

5. 270.

 

489. Назвіть засади виборчого процесу:

Публічності і відкритості.

Дотримання принципів виборчого права.

3. Верховенства права.

4. Свободи пересування.

Свободи передвиборчої агітації.

 

490. Які з названих є засадами виборчого процесу:

1. Повага до конкурентів у передвиборчій боротьбі.

2. Конституційність.

Політичний плюралізм.

4. Рівність виборчого права.

5. Право бути обраним.

 

491. Назвіть етапи виборчого процесу:

Складання і уточнення списків виборців.

Утворення виборчих округів.

Утворення виборчих дільниць.

4. Забезпечення публічності виборів.

5. Виготовлення виборчих бюлетенів.

 

492. Назвіть принципи виборчого права:

1. Рівного доступу всіх кандидатів до ЗМІ.

2. Публічності і відкритості.

Голосування на виборах є таємним.

Вибори депутатів є рівними..

Право бути обраним мають громадяни України, які на день виборів досягли 21 року, мають право голосу та проживають в Україні протягом останніх 5 років.

 

 

493. Який суб’єкт конституційно-правових відносин оприлюднює результати виборів народних депутатів:

1. Верховна Рада України.

2. Газета „Голос України”.

3. Бюлетень ЦВК.

Центральна виборча комісія.

5. Верховний Суд України.

 

494. Назвіть суб’єкти виборчого процесу:

Виборець.

2. Центральна виборча комісія.

3. Дільниця.

4. Виборчий округ.

Офіційний спостерігач.

 

 

495. На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори народних депутатів України?

1. Мажоритарної абсолютної більшості.

2. Мажоритарної відносної більшості.

Пропорційної.

4. Змішаної.

 

496. На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори депутатів місцевих рад?

1. Мажоритарної абсолютної більшості.

Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.

Пропорційної.

4. Змішаної.

5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

 

497. На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори депутатів сільських, селищних рад?

1. Мажоритарної абсолютної більшості.

Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.

3. Пропорційної.

4. Змішаної.

5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

 

498. На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори депутатів районних у місті рад?

1. Мажоритарної абсолютної більшості.

2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.

3. Пропорційної.

4. Змішаної.

5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

 

499. За якою виборчою системою обираються депутати обласних рад?

1. Мажоритарної абсолютної більшості.

2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.

Пропорційної.

4. Змішаної.

5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

 

500. За якою виборчою системою обираються депутати Київської та Севастопольської міських рад?

1. Мажоритарної абсолютної більшості.

2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.

Пропорційної.

4. Змішаної.

5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

 

501. За якою виборчою системою проводяться вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

1. Мажоритарної абсолютної більшості.

2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.

Пропорційної.

4. Змішаної.

5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

 

502. На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори сільських, селищних, міських голів?

1. Мажоритарної абсолютної більшості.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.047 с.)