Якщо ця особа вчинила злочин, що не тягне адміністративної відповідальності. 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо ця особа вчинила злочин, що не тягне адміністративної відповідальності.



5. Якщо цій особі призначено виконання адміністративного стягнення і воно було виконано.

 

360. Які державні органи приймають рішення про скорочення терміну тимчасового перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства:

Органи внутрішніх справ.

2. Управління Служби безпеки України.

3. Суд загальної юрисдикції.

Державна прикордонна служба України.

5. Міністерство внутрішніх справ України.

 

361. За яких умов іноземець може бути видворений за межі України:

1. Якщо він вчинив злочин.

2 Якщо ця особа вчинила злочин, який за законодавством України не є тяжким.

Якщо ця особа вчинила злочин і відбула призначене покарання.

4. Якщо цю особу оголошено “persona non grata”.

Якщо цій особі призначено виконання адміністративного стягнення і воно було виконано.

 

362. Після завершення яких дій іноземець може бути видворений за межі України:

Після відбуття призначеного покарання.

2. Після відшкодування майнової шкоди.

Після виконання адміністративного стягнення.

4. Після отримання документів, що посвідчують особу.

5. Після оформлення справи органами внутрішніх справ чи органами прикордонної служби.

 

363. Який орган приймає рішення про видворення іноземців за межі України:

Органи внутрішніх справ.

Служба безпеки України.

3. Суд загальної юрисдикції.

Державна прикордонна служба України.

5. Міністерство внутрішніх справ України.

 


РОЗДІЛ 7
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

пройдено

364. Усі люди є _______ і _______ у своїй гідності і правах:

Вільні.

2. Недоторканні.

3. Свобідні.

4. Рівні.

5. Рівноправні.

 

365. Принцип рівності конституційно-правового статусу людини ігромадянина означає:

1. Рівність всіх людей від народження.

2. Рівність всіх людей незалежно від громадянства.

Реальна однаковість соціальних можливостей у використанні прав і свобод та у виконанні обов’язків.

4. Гарантування життя всіх людей, незалежно від віку, стану здоров’я, тощо.

5. Відносність можливостей особи, пов’язаних із реалізацією конституційних прав і свобод.

 

366. Невідчужуваність прав людини означає:

1. Їх непорушність.

2. Неможливість їх скасування.

Їх невід’ємність відособи.

Неможливість їх продажу, обміну, дарування тощо.

5. Єдиний механізм реалізації.

 

367. Згідно зі ст.22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України_______:

Не є вичерпними.

2. Не підлягають звуженню.

3. Можуть бути скасовані.

4. Однаково реалізуються всіма суб’єктами.

5. Непорушні.

 

368. Конституційні права і свободи гарантуються і _____.

Не можуть бути скасовані.

2. Не підлягають звуженню.

3. Можуть бути доповнені.

4. Однаково реалізуються всіма суб’єктами.

5. Є відносними.

 

369. При прийнятті нових законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод_____.

1. Забороняється.

Не допускається.

3. Не потребується.

4. Не має місця.

5. Переслідується відповідно до закону.

 

370. При внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод______.

1. Забороняється.

Не допускається.

3. Не потребується.

4. Не має місця.

5. Переслідується відповідно до закону.

 

371. Згідно з Конституцією України, за якої умови кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості:

1. Якщо вона поважає прав інших людей.

Якщо вона має обов’язки перед суспільством.

3. Якщо вона є громадянином України.

Якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

5. Якщо при цьому не порушуються інтереси суспільства.

 

372. Назвіть способи поширення інформації передбачені Конституцією України:

1. Таємно.

Усно.

3. Вербально.

Письмово.

У будь-який спосіб.

 

373. Назвіть підстави обмеження права на вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації.

1. Введення надзвичайного стану.

Для підтримання авторитету правосуддя.

Для захисту репутації інших осіб.

4. З метою охорони конституційно-правовго статусу особи.

Для запобігання розголошення інформації, одержавної конфіденційно.

 

374. Назвіть складові змісту права на свободу світогляду і віросповідання:

1. Поширювати інформацію про релігійні організації.

2. Здобувати спеціальність богослова.

Вести релігійну діяльність.

Не сповідувати ніякої релігії.

Відправляти релігійні культи одноособово чи колективно.

 

375. Які з названих складових не входять до змісту права на свободу світогляду та віросповідання.

Отримувати освіту, провязану із релігійним просвітництвом.

2. Сповідувати будь-яку релігію.

Бути засновником товариства, що займається розповсюдженням релігійної літератури.

4. Не сповідувати ніякої релігії.

Займатися знахарством.

 

376. В яких інтересах право на свободу совісті та віросповідання може бути обмежено.

В інтересах охорони моральності.

2. В інтересах держави.

3. В інтересах охорони Конституції.

В інтересах охорони громадського порядку.

5. В інтересах охорони здоров¢я інших людей.

 

377. Жодна релігія не може бути визнана державою як _____.

1. Необхідна.

2. Панівна.

Обов’язкова.

4. Традиційна.

5. Офіційна.

 

378. З якою метою громадяни України можуть використовувати право на об’єднання у політичні партії та громадські організації згідно з Конституцією України.

Для здійснення своїх прав і свобод.

Для захисту своїх прав і свобод.

3. Для здобуття влади у державі.

4. Для вираження політичних уподобань.

Для задоволення політичних, соціальних, економічних та культурних інтересів.

 

379. Назвіть функції політичних партії в Україні згідно з Конституцією України:

Формування політичної волі.

Вираження політичної волі.

3. Захоплення влади у державі.

Участь у виборах.

5. Захист державного суверенітету.

 

380. Членами політичних партій можуть бути:

1. Всі бажаючі.

Лише громадяни України.

3. Лише повносправні громадяни України.

4. Лише повнолітні громадяни України.

5. Громадяни України, а також особи без громадянства та іноземці, якщо це застережено у статуті політичної партії.

 

381. Якими нормативними актами встановлюються обмеження щодо членства у політичних партіях:

Виключно Конституцією і законами України.

2. Законодавством України.

3. Рішеннями судів загальної юрисдикції.

4. Рішенням Конституційного Суду України.

5. Законами України.

 

382. Згідно з Конституцією України усі об’єднання громадян перед законом_____.

1. Мають однакові права і обов¢язки.

2. Рівноправні.

Рівні.

4. Відповідальні.

5. Захищені.

 

383. З якою метою громадяни мають право на участь у професійних спілках:

1. Для здійснення своїх прав і свобод.

Для захисту своїх трудових прав та інтересів.

3. Для участі у страйках.

4. Для вираження політичних уподобань.

Для захисту своїх соціально-економічних прав та інтересів.

 

384. Професійні спілки – це _______ , що об’єднують громадян, що пов’язані спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.

1. Політичні організації.

Громадські організації.

3. Професійні рухи.

4. Цехові організації.

5. Асоціації роботодавців та працівників.

 

385. Якими нормативно-правовими актами встановлюються обмеження щодо членства у професійних спілках.

Виключно Конституцією і законами України.

2. Законодавством України.

3. Рішеннями судів загальної юрисдикції.

4. Рішенням Конституційного Суду України.

5. Законами України.

 

386. Забороняються утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на________.

1. Реалізацію нової економічної програми розвитку держави.

Ліквідацію незалежності держави.

3. Зміну конституційного ладу.

Незаконне захоплення державної влади.

Пропаганду війни, насильства.

 

387. В яких органах та організаціях не допускається створення та діяльність організаційних структур політичних партій:

У школах.

2. У приватних підприємствах.

У судах.

У податкових адміністраціях.

В обласних державних адміністраціях.

 

388. Згідно з рішенням КСУ від 25. 05. 1999 р. у справі про сумісництво посад народного депутата і сільського, селищного, міського голови громадянину України надано право бути обраним до будь - якого органу державної влади , а також сільським, селищним, міським головою, але реалізувати набутий представницький мандат громадянин може ___________.

1. Лише на посаді народного депутата.

2. Лише на посаді сільського, селищного, міського голови.





Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.006 с.)