Відносини, що визначають державно-територіальний устрій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відносини, що визначають державно-територіальний устрій. 

 

2. Відносини у сфері діяльності органів державної влади є предметом :

1. Адміністративного права.

2. Судового права.

3. Парламентського права.

Конституційного права.

5. Муніципального права.

 

3. Назвіть відносини, що становлять предмет правового регулювання конституційного права України як галузі права:

1. Відносини управління;

2. Особисті немайнові відносини;

3. Державно-політичні відносини владарювання;

4. Відносини у сфері муніципального управління в Україні:

5. Відносини у сфері фінансування виборів в Україні.

 

4. Державно-політичні відносини владарювання є предметом правового регулювання якої галузі права.

Конституційного права.

2. Конституційного процесуального права.

3. Адміністративного права.

4. Кримінального права

5. Фінансового права.

 

 

5. Конституційне право України відноситься до публічних галузей права, оскільки:

1. Його предметом є найважливіші суспільні відносини.

2. Має імперативний метод правового регулювання. ???

Предмет правового регулювання цієї галузі пов’язаний із публічним здійсненням влади народу.

4. Функції конституційного права поширюються на більшість суспільних відносин.

5. Серед норм конституційного права виділяють норми-декларації.

 

6. Вкажіть метод правового регулювання,, питома вага якого найбільша у конституційному праві України

1. Диспозитивний.

Імперативний

3. Універсальний.

4. Діалектичний.

5. Соціологічний.

 

7. Чим пояснюється імперативний характер методу конституційного права України.

1. Характером відносин у конституційному праві.

2. Змістом конституційно-правовий відносин.

Особливістю предмета правового регулювання конституційного права.

Характером припису конституційно-правових норм.

5. Правовою системою.

 

8. Вкажіть особливості прояву методів правового регулювання у конституційному праві України

У конституційному праві України закріплено статуси органів державної влади, офіційних осіб та ін.

2. Метод правового регулювання конституційного права єдиний – імперативний.

У конституційному праві співіснує метод загального нормування та детального регулювання.

4. У констиуційному праві в більшості використовуються Рішення Конституційного Суду України.

У конституційному праві застосовується метод використання актів особливої юридичної сили і правової форми.

 

9. Вкажіть елементи системи конституційного права України як галузі права.

1. Конституційні права.

2. Конституційно-правова відповідальність.

Норми конституційного права.

4. Гарантії конституційних прав і свобод.

Конституційно-правові інститути.

 

10. Вкажіть елементи системи конституційного права України як галузі права:

1. Структура.

Конституційно-правові норми.

3.Конституція України;

4. Форми права;

Конституційно-правові інститути.

 

 

11. Вкажіть кваліфікуючі ознаки норм конституційного права:

Норми конституційного права наділені вищою, а деякі найвищою юридичною силою.

2.Кожна норма конституційного права має гіпотезу, диспозицію і санкцію.

3. У нормах конституційного права свідомо виражена воля народу.

Існує спеціальний механізм реалізації норм конституційного права.

Норми конституційного права є найважливішими за характером вираженої в них волі народу.

 

 

12. Назвіть загальні ознаки норм конституційного права України

Загальна обов’язковість.

2. Класична структура норми.

Наявність відповідальності за їх порушення.

4. Вони є основою для норм інших галузей права.

5. Вони спрямовані на охорону конституційного ладу.

 

 

13. Назвіть спеціальні ознаки норм конституційного права України.

1. Серед них є норми-принципи, норми-цілі.???

2. За способом регулювання більшість з них має імперативний характер.

Мають особливу структуру.

Мають підвищену стабільність.

5. Санкціонуються державою.

 

14. Назвіть види інститутів конституційного права України.

Інститут власності.

2. Парламентське право.

3. Муніципальне право.

Інститут глави держави.

5. Інститут державної служби.

 

15. Генеральні інститути у конституційному праві України:

Інститут основ конституційного ладу України.

2. Інститут глави держави.

3. Інститут конституційно-правової відповідальності.

Інститут державної влади.

5. Інститут політичних прав.

 

16. Інститут державного герба є частиною якого генерального інституту.

Інституту основ конституційного ладу України.

2. Інституту глави держави.

3. Інституту конституційно-правової відповідальності.

4. Інституту державної влади.

5. Інституту політичних прав.

 

17. Підінститут документів, що посвідчує особу, частиною якого інституту конституційного права України є:

1. Основ конституційного ладу.

2. Парламенту.

Конституційно-правового статусу особи.

4. Громадянства.

5. Місцевого самоврядування.

 

18. Генеральні інститути у конституційному праві України охоплюють:

1. Універсальні інститути.

2. Головні інститути.

Основні інститути.

4. Субінститути.

5. Змішані інститути.

 

19. За яких умов суб”єкт конституційного права може стати суб”єктом конституційно-правових відносин:

1. Наявності правоздатності.

2. Наявності норми.

Внаслідок появи юридичних фактів.

4. Для цього жодних умов не потрібно.

5. Наявності дієздатності суб’єкта.

 

20. За яких умов суб”єкт конституційного права може стати суб”єктом конституційно-правових відносин

1. Із настанням певної подіЇ;

2. За наявності нормативно-правового акта, що регулює конституційно-правові відношення;

З наявністю юридичного факту

4. Тільки у зв”язку із прийняттям Конституції;

5. Для цього жодних умов не потрібно

 

 

21. Які норми конституційного права України не здатні породжувати конституційно-правові відносини.

Норми-принципи.

Норми-декларації.

3. Таких норм нема.

4. Норми Декларацій.

5. Тимчасові норми.

 

22. Вкажіть об’єкти конституційно-правових відносин.:

Публічна влада

Державна символіка.

Українська мова.

4. Указ Президента України.

5. Правоздатність суб’єкта.

 

23. Назвіть елементи структури конституційно-правові відносини.

1. Конституційно-правова норма.

2. Конституційно-правовий інститут.

3. Нормативно-правовий акт.

4. Юридичний факт.

Права і обов’язки суб’єктів.

 

24. Назвіть джерела конституційного права України як галузі, що мають найвищу юридичну силу.

Закони, якими внесено зміни до Конституції України.

2. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Конституції України.

3. Закони України.

Конституційні закони.

Конституція України.

 

25. !!! Які з названих є елементами конституційно-правових відносин:

Об’єкт конституційно-правових відносин

2. Суб’єкт конституційного права.

3. Вина.

4. Юридичний факт.

Права і обов’язки суб’єктів.

 

26. Назвіть інститути конституційного права України:

Інститут місцевого самоврядування.

2. Інститут державного управління.

3. Інститут опіки і піклування.

Інститут документів, що посвідчують особу.

Інститут виборчого права.

 

27. Які з вказаних суспільних відносин становлять предмет конституційного права як галузі права:

1. Відносини у сфері менеджменту.

2. Відносини майнового характеру.

Відносини у сфері організації і здійснення державної влади.

Державно-політичні відносини народовладдя.

Відносини, що визначають державно-територіальний устрій.

 

28. Предметом науки конституційного права є :

Конституційне право як галузь

2. Конституція України.

3. Конституційно-правові теорії.

4. Законодавство зарубіжних країн.

5. Діяльність Прокуратури.

 

29. Вкажіть елементи системи конституційного права України як юридичної науки.

1. Конституційно-правові інститути.

2. Джерела конституційного права.??? (Кравченко)

Вчення про конституцію.

4. Доктринальні положення. ???

5. Концепції конституції.

 

30. Назвіть елементи системи науки конституційного права:

1. Вчення про сутність конституційної держави.

2. Конституційно-правові норми.

Конституційні доктрини.

Вчення про сутність і зміст місцевого самоврядування.

Практика реалізації конституційно-правових норм.

 

31. Вкажіть функції науки конституційного права:

1. Соціальна.

Політична.

Методологічна.

Прикладна.

5. Діалектична.

 

 

32. В чому суть системного методу науки конституційного права:

1. Дає можливість дослідити громадську думку.

2. Допомагає дослідити дієвість норм конституційного права.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)