Внаслідок делегування частини повноважень іншій державі чи державам.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Внаслідок делегування частини повноважень іншій державі чи державам.Внаслідок делегування повноважень міжнародній організації.

5. Внаслідок втручання у внутрішні справ іншими державами.

 

161. Правова підлеглість державі всіх суб’єктів у межах її території означає:

1. Самостійність державної влади.

2. Повноту державної влади.

Верховенство державного суверенітету.

4. Незалежність держави.

5. Цілісність держави.

 

162. Здійснення внутрішніх та зовнішніх функцій поза владою інших держав означає:

1. Самостійність держави.

2. Повноту державної влади.

3. Верховенство державного суверенітету.

Незалежність держави.

5. Неподільність держави

 

 

163. !!! Ж. – Ж. Руссо називав таку якість державного суверенітету як:

Невідчужуваність.

2. Повноту.

3. Верховенство.

4. Незалежність.

Неподільність.

 

164. Ж. – Ж. Руссо вважав, що суверенними за природою вважаються акти:

1. Монарха.

2. Прийняті на референдумі.

Законодавчої влади.

4.Судової влади.

5. Установчої влади.

 

165. Формалізованим виразом державного суверенітету є:

1. Територія держави.

2. Ясновидима лінія Державного кордону.

Державні символи.

4. Військові кораблі.

5. Система оборони держави.

 

166. З яким історичним періодом пов’язано появу гербів:

1. Буржуазним ладом.

2. Феодальними міжусобицями.

Періодом хрестових походів.

4. Утворенням національних держав.

5. Появою конституцій.

 

167. У якій формі виражено суспільно-політичні ідеї гербів.

1. Звуковій.

2. Вербальній.

Графічній.

4. Музичній.

5. Схематичній.

 

168. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням ________ та герба Війська Запорозького:

1. Традицій Українського народу.

2. Історичних цінностей.

3. Гербів земель.

4. Тризуба.

Малого Державного Герба України.

 

169. Державний Гімн – це поетико-державний, або музичний твір ________ характеру.

1. Творчого.

2. Піднесеного.

3. Історичного.

Урочистого.

5. Трагічного.

 

170. !!! Найпоширенішою тезою є та, згідно з якою державні гімни виникли з огляду на події ______.

Буржуазних революцій.

2. Феодальних міжусобиць.

3. Хрестових походів.

4. Пов’язані з утворенням національних держав.

5.Повязані з появою конституцій.

 

171. Державною мовою визнається мова_______.

1. Більшості населення.

2. Найбільшого поширення.

3. Яка традиційно була офіційною.

Титульної нації.

5. Найбільшої національної меншини.

 

172. Як визначається застосування мов в Україні:

1. Міжнародними актами.

2. Указом Президента України.

Законом України.

4. Конституцією України.

5. Підзаконними нормативно-правовими актами.

 

173. Чим гарантується застосування мов в Україні:

1. Міжнародними актами.

2. Указом Президента України.

3. Законом України.

Конституцією України.

5. Підзаконними нормативно-правовими актами.

 

174. Назвіть державні символи України:

Державний прапор.

2. Столиця держави.

3. Національна грошова одиниця.

4. Правова система.

5. Державні нагороди.

 

175. !!! Назвіть державні атрибути України:

Територія держави.

2. Національний суверенітет.

3. Місцеве самоврядування.

Національна грошова одиниця.

Державні нагороди.

 

176. !!! Які серед названих не є державними атрибутами:

1. Девіз держави.

Народний суверенітет.

Місцеве самоврядування.

4. Державний гімн.

5.Національна грошова одиниця.

 

177. !!! Щодо яких із перелічених атрибутів є дискусії у визнанні їх такими:

Столиця держави.

2. Державний герб.

3.Національна правова система.

4. Державний гімн.

5.Національна грошова одиниця.

 

178. Автором музики Державного Гімну України є:

М. Вербицький.

2. М Скорик.

3. П. Чубинський

4. О. Кониський.

 

179. Слова Державного Гімну України затверджується законом, що приймається _______.

1. Не менш як ½ від конституційного складу Верховної Ради України.

2. Не менш як 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України.

3. Не менш як ½ від присутніх на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України.

5. Кваліфікованою більшістю.

 

180. Скільки голосів народних депутатів потрібно для прийняття Закону України “Про опис і порядок використання державних символів України”

1. 226.

2. 300.

3. 225.

4. 301.

5. 320.

 

181. Якою частиною від конституційного складу Верховної Ради України приймається закон про Великий Державний Герб України:

1. 1/2

2. 2/3

3. 3/4

4. 3/5

5. більшістю.

 

182. !!! Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах, райони і області можуть мати власну символіку, зміст, опис і використання якої визначаються:

1. Законами України.

2. Постановою Кабінету Міністрів України.

3. Рішенням суду.

Відповідною радою згідно із законом.

5. Статутом територіальної громади.

 

183. Вільний розвиток мов національних меншин України_____.

Гарантується.

2. Забезпечується.

З.Захищається.

4. Встановлюється.

5. Охороняється.

 

184. Згідно з Конституцією України українська мова в Україні є______.

1. Офіційною.

2. Законною.

Державною.

4. Національною.

5. Мовою найбільшої національної меншини.

 

 

185. Держава ________ всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України:

1. Гарантує.

Забезпечує.

3. Визначає.

4. Встановлює.

5. Обмежує.

 

186. Назвіть публічні сфери, в яких застосовується державна мова (відповідно до рішення Конституційного суду України від 14.12.1999 р.).

Здійснення повноважень органами державної влади.

2. Інтерв’ювання вищих посадових та офіційних осіб держави.

Взаємовідносини між органами державної влади.

4. Здобуття освіти у приватному навчальному закладі.

Здійснення повноважень органами місцевого самоврядування.

 

187. Назвіть суб’єкт, який має право визначати конституційний лад в Україні:

1. Президент України;

2. Верховна Рада України;

3. Народ;

4. Держава;

5. Конституційний Суд України.

 

188. Назвіть суб’єктів конституційного права, заняття посад якими вимагає володіння українською мовою згідно із законом.

1. Народний депутат України.

2. Голова Рахункової палати.

3. Голова місцевої державної адміністрації.

Президент України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

 

189. Чим гарантується застосування мов в Україні:

1. Законом України „Про мови в Україні”.

2. Законами.

Конституцією України.

4. Міжнародними договорами.

5. Конституцією та законами України.

 

190. Вивченню яких мов держава сприяє:

1. Російської.

2. Української.

3. Іноземних.

Мов міжнародного спілкування.

5. Європейських.

 

191. Держава сприяє _______ та розвитку української нації:

1. Становленню.

2. Достатку.

3. Забезпеченню.

4. Процвітанню.

Консолідації.

 

192. Назвіть об’єкти власності Українського народу.

1. Територія.

2. Державний кордон.

3. М. Севастополь.

Надра землі.

5. Повітряний простір.

 

193. Хто здійснює права власника від імені Українського народу:

1. Громадяни України.

Органи державної влади.

3. Президент України.

4. Голова Верховної Ради України.

Органи місцевого самоврядування.

 

194. Дайте визначення Українського народу: “Український народ – це_____________”:

1. Населення України.

Громадяни України всіх національностей.

3. Всі особи, що народилися на території України.

4. Всі громадяни, що народилися на території України.

5. Кожен, що має постійне місце проживання в Україні.

 

195. Що є основним національним багатством, що перебуває під охороною держави:

1. Людина.

2. Український народ.

3. Природні ресурси.

Земля.

5. Атмосферне повітря.

 

196. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 16.01.2003 р. “................. державні символи в Україні пов’язані за змістом з .....:

1. Історичним розвитком держави.

2. Менталітетом нації.

3. Національним суверенітетом.

4. Народним суверенітетом.

Державним суверенітетом.

 

197. !!! Держава ________ свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України:

Гарантує.

2. Забезпечує.

3. Встановлює.

4. Обмежує.

5. Забороняє.

 

198. Назвіть найважливіші функції держави, які є такими згідно з Конституцією України:

Захист суверенітету України.

Захист територіальної цілісності України.

3. Охорона землі.

4. Охорона Конституції.

Забезпечення економічної безпеки України.

 

199. ______покладається на Збройні Сили України згідно зі ст. 17 Конституції України:

1. Охорона Державного кордону.

Захист суверенітету.

Захист територіальної цілісності.

4. Охорона життя людини.

Оборона України.

 

200. Які з названих напрямків діяльності держави є її найважливішими функціями:

Захист суверенітету України.

Забезпечення інформаційної безпеки України.

3. Охорона землі.

4. Охорона Конституції.

Забезпечення економічної безпеки України.

201. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для ______ або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджанню їх діяльності.

1. Власних потреб.

2. Охорони дипломатичних представництв.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.01 с.)