Викладати свою окрему думку як додаток до рішення комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Викладати свою окрему думку як додаток до рішення комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії. 

686. Вимога народного депутата, заявляється до Президента України дати офіційну відповідь з питань, віднесених до його компетенції це - __________.

1. Депутатське звернення.

Депутатський запит.

3. Депутатське запитання.

4. Депутатська заява.

5. Депутатське клопотання.

687. Вимога народного депутата, яка заявляється до Кабінету Міністрів України дати офіційну відповідь з питань, віднесених до його компетенції називається ___________.

1. Депутатське звернення.

Депутатський запит.

3. Депутатське запитання.

4. Депутатська заява.

5. Депутатське клопотання.

 

688. Назвіть суб’єктів, що мають права звертатися із депутатським запитом:

Народний депутат.

2. Депутатська фракція.

3. Коаліція депутатських фракцій.

4. Голова Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради України.

 

689. Якою мінімальною кількістю народних депутатів має бути підтримано рішення про направлення депутатського запиту відповідному органу чи посадовій особі.

1. 226.

2. 45.

3. 90.

4. 270.

5. 90.

 

690. Якою мінімальною кількість народних депутатів має бути підтримано рішення про направлення депутатського запиту Президенту України:

1. 226.

2. 150.

3. 90.

4. 270.

5. 90.

 

691. Викладена у письмовій пропозиція народного депутата, звернена, народним депутатом до органу місцевого самоврядування щодо викладення позиції з питання, віднесеного до його компетенції, називається ____________.

Депутатське звернення.

2. Депутатський запит.

3. Депутатське запитання.

4. Депутатська заява.

5. Депутатське клопотання.

 

692. Протягом якого часу відповідні суб’єкти повинні розглянути депутатське звернення з моменту його одержання:

1. 1 місяця.

2. 2 тижнів.

3. 7 днів.

Днів.

5. 15 днів.

 

693. Нормативне положення про те, що народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований є частиною:

1. Депутатського індемнітету.

Депутатського імунітету.

3. Депутатського обліку.

4. Депутатського статусу.

5. Прав народного депутата.

 

694. !!! Неможливість проведення обшуку чи огляду особистих речей народного депутата без згоди Верховної Ради України на притягнення його до кримінальної відповідальності є частиною:

1. Депутатського індемнітету.

Депутатського імунітету.

3. Депутатського обліку.

4. Депутатського статусу.

Статусу народного депутата.

 

695. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 17.10.2002 року основною формою діяльності Верховної Ради України є:

1. Засідання.

Пленарні засідання.

3. Засідання комітетів.

4. Засідання колегій.

5. Сесії.

 

696. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 17.10.2002 року рішення Верховної Ради України вважається прийнятим незалежно від того, скільки народних депутатів України_____:

1. Були присутні на пленарному засіданні.

2. Зареєструвалися.

Не брали участь у голосуванні.

4. Не з’явилися на пленарне засідання.

5. Працювали у комітетах.

 

697. Статутна діяльність політичних партії, не пов’язана з їхньою участю у виборах до органів державної влади фінансується за рахунок коштів ____________.

1. Добровільних фондів.

2. Державних фондів.

3. Політичних партій.

4. Політичних партій та добровільних пожертв фізичних і юридичних осіб.

Державного бюджету.

 

698. Звання народного депутата зберігається за ним _______.

1. Протягом сесії.

Довічно.

3. Тимчасово.

4. До моменту вчинення ним правопорушення.

5. До виходу на пенсію.

 

699. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України включає в себе:

Участь у засіданнях Верховної Ради України.

2. Робота із ЗМІ.

Участь у парламентських слуханнях.

Участь у роботі комітетів.

5. Участь у кулуарних зустрічах.

 

700. !!! Нормативне положення “Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп” є частиною:

Депутатського індемнітету.

2. Депутатського імунітету.

3. Депутатського обліку.

4. Депутатського статусу.

Прав народного депутата.

 

701. Назвіть права народного депутата на пленарних засіданнях:

Обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України.

Виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій.

3. Захищати права своїх виборців.

4. Порушувати питання про довіру складу органів, утворених Верховною Радою.

5. Порушувати кримінальні справи.

 

702. Які з названих є правами народного депутата на пленарних засіданнях:

1. Право вільно вийти з депутатської фракції.

2. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні.

3. Представляти інтереси свого регіону.

Виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування.

Виступати із законодавчою ініціативою.

 

703. Назвіть форми, у яких реалізується право законодавчої ініціативи:

1. Проекту внесення змін до закону.

2. Проекту конституційної поправки.

Законопроекту.

Проекту постанови.

Законодавчої пропозиції.

 

704. Правом якого голосу наділяється народний депутат, що бере участь в роботі органу ВРУ, членом якого він не є:

1. Постійного.

Дорадчого.

3. Ухвального.

4. Рекомендаційного.

5. Тимчасового.

 

 


РОЗДІЛ 11
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

пройдено

705. Заснування поста Президента України було пов’язано з:

Потребою посилення виконавчої влади.

Необхідністю удосконалення механізму реалізації законів.

3. Політичними подіями 1990-1991 років.

4. Аналогічні інститути існують у демократичних країнах світу.

Потребою зміцнення правового порядку у державі.

 

706. Згідно з Конституцією України Президент України є главою держави і _______.

1. Виконує функції органа виконавчої влади.

Виступає від її імені.

3. Представником Українського народу.

4. Символом нації.

5. Головною посадовою особою держави.

 

707. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання ________ , прав і свобод людини і громадянина.

1. Справедливості.

2. Правопорядку.

3. Суверенних прав держави.

Конституції.

5. Законів.

 

708. Коли обирається Президент України:

1. В останню неділю жовтня останнього року повноважень Президента України.

2. В останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України .

3. В останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України.

В останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України.

5. В останню неділю п’ятого року повноважень Президента України.

 

709. Назвіть строк, на який обирається Президент України:

1. 4 роки.

Років.

3. 7 років.

4. Безстроково.

 

710. Назвіть цензи, що застосовуються до особи, яка може бути обрана Президентом України.

1. Громадянство України за народженням.

2. Вища освіта.

Володіння українською мовою.

Володіння правом голосу.

5. 40 річний вік.

 

711. Якого віку має досягти особа, яка обирається Президентом України:

1. 40 років.

2. 21 рік.

3. 25 років.

Років.

5. 45 років.

 

712. Скільки років перед виборами має прожити на території України особа, яка обирається Президентом України:

1. З народження.

2. 10.

3. 5.

4. 20.

5. 15.

 

713. Скільки разів підряд одна й та сама особа може бути обрана Президентом України:

1. Один.

Два.

3. Три.

4. Необмежену кількість.

 

714. Скільки представницьких мандатів може мати Президент України.

Лише один.

2. Декілька.

3. Він є представником держави.

 

715. Назвіть вимоги щодо несумісності представницького мандата Президента України:

Не може обіймати посад в органах державної влади.

Не може займатися іншою оплачуваною роботою.

3. Не може брати участь у різноманітних заходах без згоди парламенту.

4. Не може займатися творчою роботою.

Не може входити до складу керівного органу підприємства, що має на меті одержання прибутку.

 

716. Коли проводяться чергові вибори Президента України:

1. В останню неділю жовтня останнього року повноважень Президента України.

2. В останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України .

3. В останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України.

В останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України.

5. В останню неділю п’ятого року повноважень Президента України.

 

717. У який строк проводяться вибори Президента України у разі дострокового припинення його повноважень:

1. Протягом 60 днів з дня припинення повноважень.

2. Протягом 120 днів з дня припинення повноважень.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 182; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.01 с.)