За підставами, передбаченими міжнародними договорами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За підставами, передбаченими міжнародними договорами. 

278. Назвіть підстави припинення громадянства України:

1. Внаслідок вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Внаслідок засудження за вчинення кримінально-караного діяння на території України.

Внаслідок втрати громадянства України.

4. Внаслідок призначення покарання за наругу над державними символами України.

Внаслідок виходу з громадянства.

279. Вкажіть мінімальний вік дитини, коли потребується особиста згода дитини при набутті нею громадянства України:

1. 10 років.

Років.

3. 16 років

4. 15 років.

5. Таких вимог законодавством не передбачено.

 

280. За яких умов громадянин України може вийти з громадянства України.

1. Якщо є бажання.

2. Якщо особа довший час проживає за кордоном.

3. Якщо особа має дозвіл на працевлаштування за кордоном.

Якщо громадянин України постійно проживає за кордоном згідно з вимогами українського законодавства і подав відповідне клопотання.

5. Якщо громадянин України подав заяву.

 

281. Дитина, яка відповідно до чинного законодавства України, вважається такою, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України:

1. За власною згодою.

2. За згодою одного з батьків.

3. За згодою обох батьків.

За клопотанням одного з батьків.

5. За дозволом органу опіки і піклування.

 

282. Вихід з громадянства України допускається, якщо:

Особа набула громадянство іншої держави.

2. Отримала документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, про те, що громадянин України набуте її громадянство, якщо не вийде з громадянства України. (так у ключах, але слово *не* зайве)

3. Особа сплатила всі майнові борги в Україні.

4. Особа не має зобов’язань майнового характеру в Україні.

5. Особа подала відповідну заяву до уповноважених органів в Україні.

 

283. Вихід з громадянства України дітей віком від 14 до 18 років відбувається:

1. Якщо в них є свідоцтво про народження.

2. Якщо в них є паспорт громадянина України.

3. Якщо в них є проїзний документ дитини.

Якщо є їхня згода.

5. За згодою батьків.

 

284. Назвіть підстави для втрати громадянства України:

1. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 15 років.

2. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 14 років.

Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 21 року.

4. Добровільний вступ на військову службу, яка відповідно до законодавства іноземної держави є загальним військовим обов’язком.

5. Набуття іноземного громадянства внаслідок укладення шлюбу.

 

 

285. Вкажіть підстави для втрати громадянства України:

1. Одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави.

2. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 14 років.

Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 21 року.

Добровільний вступ на військову службу, яка відповідно до законодавства іноземної держави не є загальним військовим обов’язком.

5. Набуття іноземного громадянства внаслідок укладення шлюбу.

 

286. Назвіть випадки, що не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства:

Одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави.

2. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 14 років.

3. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 21 року.

4. Добровільний вступ на військову службу, яка відповідно до законодавства іноземної держави не є загальним військовим обов’язком.

Набуття іноземного громадянства внаслідок укладення шлюбу.

 

287. До якого моменту громадянин України користується правами і несе обов’язки громадянина України, якщо він подав заяву про вихід з громадянства України:

1. До видання паспорта іноземної держави.

2. До перетину Державного кордону України.

До видання Указу Президента України.

4. До набрання чинності рішенням суду.

5. Коли будуть виконані всі умови, необхідні для виходу з громадянства України, передбачені законодавством України.

 

288. Назвіть повноваження Президента України щодо громадянства України:

Визначає порядок провадження за заявами з питань громадянства.

Приймає рішення і видає укази про прийняття до громадянства України.

Приймає рішення і видає укази про припинення громадянства України.

4. Розглядає заяви про прийняття до громадянства України.

5. Встановлює належність до громадянства України.

 

289. Вкажіть повноваження Комісії при Президентові України з питань громадянства:

1.Визначає порядок провадження за заявами з питань громадянства.

2. Приймає рішення і видає укази про прийняття до громадянства України.

3. Приймає рішення і видає укази про припинення громадянства України.

Розглядає заяви про прийняття до громадянства України.

5. Встановлює належність до громадянства України.

 

290. Місце перебування – це:

1. Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік.

2. Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа постійно проживає.

3. Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа постійно проживає до 90 днів, а в сумі за рік не більше 180 днів.

4. Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає постійно або переважно.

5. Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад 6 місяців на рік.

 

291. Місце проживання – це:

1. Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік.

2. Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа постійно проживає.

3. Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа постійно проживає до 90 днів, а в сумі за рік не більше 180 днів.

4. Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає постійно або переважно.

Адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад 6 місяців на рік.

 

292. Назвіть законні підстави перебування на території України для громадян України:

1. Наявність місця проживання.

2. Реєстрація за місцем проживання.

3. Наявність законних джерел існування.

4. Відсутність кримінального переслідування.

Належність до громадянства України.

 

293. Назвіть законні підстави перебування на території України для іноземців та осіб без громадянства:

1. Наявність місця проживання.

Обовязкова реєстрація паспортного документа чи наявність посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні.

3. Наявність законних джерел існування.

4. Відсутність кримінального переслідування.

5. Належність до громадянства України.

 

294. Протягом якого часу після прибуття на нове місце проживання громадянин України зобов’язаний зареєструватися:

1. 2 тижнів.

2. 1 місяця.

3. 30 календарних днів.

Днів.

5. На вимогу органів реєстрації.

 

295. ???Що є підставою для реєстрації місця проживання особи:

1. Згода всіх членів сім¢ї.

2. Письмова заява. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1382-15&p=1276688998961331 ст.6

Паспортний документ. -У ключах

Ідентифікаційний код. -У ключах

5. Квитанція про сплату державного мита.

 

296. В якому віці діти подають заяву про зняття реєстрації місця проживання особисто:

1. З 14 років.

2. З 14 до 16 років.

З 15 до 18 років.

4. З 14 до 18 років.

5. З 16 років.

 

297. Реєстрація місця перебування особи здійснюється протягом ______днів після прибуття в місце перебування:

1. 2 тижнів.

2. 1 місяця.

3. 30 календарних днів.

Днів.

5. На вимогу органів реєстрації.

 

298. Назвіть території і об’єкти, де свободу пересування може бути обмежено:

У прикордонній смузі.

2. У прикордонних районах.

На приватних земельних ділянках.

4. У акваторії.

На територіях, де введено надзвичайний стан.

 

299. Назвіть осіб, щодо яких свобода пересування обмежується:

1.Особи, хворі на відкриту форму туберкульозу.– у ключах не виділено, але http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1382-15&p=1276688998961331 ст.12

Шукачі притулку до прийняття рішення уповноваженого органу.

Особи, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил України.

4. Особи, яким надано статус біженця.

Особи, які знаходяться під адміністративним арештом.

 

300. Рівні права чоловіків і жінок означає:

Відсутність обмежень за ознакою статі.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.009 с.)