Компетенцію місцевого самоврядування становлять самоврядні та делеговані повноваження. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Компетенцію місцевого самоврядування становлять самоврядні та делеговані повноваження. 

801. За теорією вільної громади основні засади організації місцевого самоврядування зводяться до наступного:

Органи місцевого самоврядування обираються членами громади.

2. Органи державної влади мають право втручатися у вирішення питань громади.

Функція органів державної влади зводиться лише до адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.

4. Органи місцевого самоврядування входять до системи державних органів.

Органи державної влади не мають права втручатися у справи громади.

 

802. Назвіть вчених, які долучилися до розроблення державницької теорії місцевого самоврядування:

1. Гійом Туре.

2. Юрій Панійко.

Рудольф Гнейст.

4. Лоренц фон Штайн.

5. З. Баллейс.

 

803. Згідно з Європейською Хартією Місцевого самоврядування об’єктом місцевого самоврядування є:

1. Інтереси держави у регіонах.

2. Трансформація функцій держави на локальному рівні.

3. Частка публічних справ, яку становлять питання місцевого значення.

4. Формування місцевих представницьких органів, що вирішують питання місцевого значення.

 

804. Згідно з Європейською Хартією Місцевого самоврядування місцеве самоврядування є принципом, що визнається:

У національному законодавстві.

2. У Конституції обов’язково.

У Конституції у міру можливості.

4. У актах місцевих рад.

5. У міжнародних документах.

 

805. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою________________________територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Право.

2. Ризик.

3. Відповідальність.

Реальна здатність.

5. Реальна можливість.

 

806. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах (виключіть неправильне):

Добровільності.

2. Народовладдя.

3. Законності.

4. Колегіальності.

Диспозитивності.

 

807. Система місцевого самоврядування включає:

Територіальну громаду.

Сільську, селищну, міську раду.

3. Голову обласної та районної ради.

Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради.

5. Обласні та райнні державні адміністрації.

 

808. Форми безпосередньої демократії згідно з чинним Законом України” Про місцеве самоврядування в Україні” такі:

1. Місцевий референдум.

Загальні збори громадян.

3. Органи самоорганізації населення.

Громадські слухання.

5. Об”єднання громадян.

 

809. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, _____________________.

1. Що є важливими лише для одного мікрорайону.

2. Про відставку міського голови.

3. Про місцеві податки.

Віднесені законом до відання органів державної влади.

5. Про благоустрій території.

 

810. Вкажіть поняття, яке розкривається наступним чином: ______________головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

1. Секретар сільської, селищної, міської ради.

2. Голова територіальної виборчої комісії.

Сільський, селищний, міський голова.

4. Бургомістр.

5. Голова виконкому сільської, селищної, міської ради.

 

811. Вкажіть поняття, яке розкривається наступним чином: __________ право зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

1. Місцеві ініціативи.

2. Загальні збори за місцем проживання.

3. Сходи громадян.

Громадські слухання.

5. Плебісцит.

 

812. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють______________________.

1. Сільські, селищні, міські голови.

Відповідні ради.

3. Ради вищого рівня.

4. Виконавчі комітети рад.

5. Управління ресурсів.

 

813. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної міської ради вирішуються такі питання:

Затвердження регламенту ради.

Утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради.

3. Затвердження статистичних звітів про облік громадян за місцем проживання.

4. Підписання договорів про оренду земельних ділянок.

Затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій.

 

814. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються ______________________.

1. З моменту складення ним присяги.

2. З моменту складення повноважень попереднього голови.

3. З моменту прийняття рішення відповідною територіальною виборчою комісією.

З моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про оборання сільського, селищно, міського голови.

5. З моменту затвердження рішення територіальної виборчої комісії на пленарному засіданні ради.

 

815. Сільський, селищний, міський голова:

Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

4. Затверджує структуру ради.

5. Затверджує регламент ради

 

816. Загальний склад сільської, селищної, міської ради визначається:

1. Сільським, селищним, міським головою.

2. Територіальною виборчою комісією.

Самою радою.

4. Верховною Радою України.

5. Обласною або районною радою.

 

817. ???Повноваження депутата ради починаються _(ст.49 ЗУ Про місцеве самоврядування)____ .

1. З моменту складення ним присяги.

2. З моменту складення повноважень попереднього голови.

3. З моменту прийняття рішення відповідною територіальною виборчою комісією.

З моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про оборання сільського, селищно, міського голови.

5. З моменту затвердження рішення територіальної виборчої комісії на пленарному засіданні ради.

 

818. Повноваження депутата місцевої ради закінчуються:

1. З моменту порушення ним присяги.

2. В день проведення чергових місцевих виборів.

3. В день оголошення результатів виборів.

4. З моменту складення присяги новообраними депутатами ради.

В день першої сесії ради нового скликання.

 

819. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є_______________________.

1. Наради.

Засідання.

3. Сесії.

4. Комісії.

5. Робота в комітетах.

 

820. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради _______________________.

1. Голова сільської, селищної, міської ради.

2. Секретар сільської, селищної, міської ради.

3. Голова виконавчого комітету.

4. Керуючий справами виконконкому.

Сільський, селищний, міський голова.

 

821. Назвіть орган, що встановлює конституційність актів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради:

1. Конституційний Суд України.

2. Вищий адміністративний суд України.

Суд загальної юрисдикції.

4. Обласна або районна рада.

5. Прокуратура області.

 

822. Рада вважається правомочною за умови обрання_____.

1. Половини депутатів від загального складу ради.

2. 75 депутутів.

3. 1/3 від загального складу ради.

4. Повного складу депутатів відповідної ради.

Від загального складу ради.

 

823. Назвіть форми роботи місцевої ради.

1. Виїзні засідання.

Пленарні засідання.

Засідання постійних комісій.

4. Робота з виборцями.

5. Наради.

 

824. Назвіть суб’єкта, який веде першу сесію новообраної сільської. Селищної, міської ради.

1. Попередній сільський, селищний, міський голова.

2. Секретар ради.

3. Новообраний сільський, селищний, міський голова.

Голова територіальної виборчої комісії.

 

825. Як визначається статус постійних комісій місцевих рад Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Органи рад.

2. Постійно діючі органи рад.

3. Постійно діючі орган рад, що обираються з числа депутатів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.007 с.)