Відсутність привілеїв за ознакою статі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відсутність привілеїв за ознакою статі.3. Рівні умови для реалізації рівних прав чоловіків і жінок.

4. Незменшуваність прав за ознакою статі.

5. Відсутність різних форм дискримінації за ознакою статі.

 

301. Рівні можливості чоловіків і жінок це:

1. Відсутність обмежень за ознакою статі.

2. Відсутність привілеїв за ознакою статі.

Рівні умови для реалізації рівних прав чоловіків і жінок.

4. Незменшуваність прав за ознакою статі.

5. Відсутність різних форм дискримінації за ознакою статі.

 

302. Що означає положення Закону “рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості його реалізації”:

1. Основи правового статусу жінок і чоловіків.

Гендерна рівність.

3. Основи конституційно-правового статусу жінок і чоловіків.

4. Гарантія конституційно-правового статусу жінок і чоловіків.

5. Принцип рівності прав людини.

 

303. На що спрямована державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

1. Утвердження ґендерної рівності. 2. Недопущення дискримінації за ознакою статі. 3. Застосування позитивних дій. 4. Забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень. 5. Забезпечення дії принципу вільності і рівності прав чоловіків і жінок.

РОЗДІЛ 6
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

пройдено

304. Особа, якій надано статус біженці має рівні з громадянами України права на:

Працю.

2. Житло.

3. Участь в управлінні державними справами.

Свободу світогляду і віросповідання.

Власність.

 

305. Назвіть права особи, якій надано статус біженця:

Право на освіту.

2. Право на об’єднання у політичні партії, громадські організації.

Право на одержання грошової допомоги, пенсії.

Право на житло.

Володіти, користуватися, розпоряджатися власністю.

306. Назвіть обов”язки особи, якій надано статус біженці:

1. Шанувати державні символи України.

Проходити щорічну перереєстрацію.

3. Повідомляти уповноважений орган про зміну прізвища, склад сім¢ї.

4. Проходити щорічні медичні огляди.

5. Отримати ідентифікаційний код.

 

307. Імміграція – це ____ в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне місце проживання:

1. Повернення.

2. В¢їзд.

Прибуття.

4. Прихід.

 

308. При яких умовах іноземець чи особа без громадянства стає іммігрантом:

1. За наявності бажання.

2. Отримання дозволу на імміграцію.

Отримання дозволу на імміграцію і прибуття в Україну на постійне місце проживання.

Отримання дозволу на імміграцію і залишення в Україні на постійне місце проживання.

5. Отримання дозволу на імміграцію і прибуття в Україну на перебування.

 

309. В яких межах надається дозвіл на імміграцію:

1. Встановлених органами місцевого самоврядування.

2. Розумного.

Квоти.

4. Співвідношення між іноземцями, що отримали дозвіл на працевлаштування в попередньому році та іноземцями, що тимчасово перебувають в Україні.

5. Від 30 до 40 тисяч на рік.

 

310. Яким органом встановлюється квота на імміграцію:

1. Верховною Радою України.

2. Міністерством праці та соціального захисту.

3. Міністерством внутрішніх справ.

Кабінетом Міністрів України.

5. Місцевими державними адміністраціями.

 

311. Назвіть нисхідний порядок категорій іммігрантів:

1. Особи, які раніше перебували у громадянстві України.

2. Діячі науки і культури.

3. Висококваліфіковані спеціалісти.

4. Особи, які безперервно прожили на території України протягом 3 років з моменту надання їм статусу біженця.

5. Батьки іммігранта, чоловік (дружина), неповнолітні діти.

ВІДПОВІДЬ: 2 3 1 5 4

 

312. Назвіть категорії іммігрантів, яким дозвіл на імміграцію надається поза квотою:

Дітям і батькам громадян України.

2. Діячі науки і культури.

3. Висококваліфіковані спеціалісти.

Особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.

Особам, імміграція яких становить державний інтерес для України.

 

313. Який орган держави визначає порядок провадження за заявами про надання дозволів на імміграцію:

1. Верховна Рада України.

Кабінет Міністрів України.

3. Міністерство внутрішніх справ України.

4. Міністерство закордонних справ України.

5. Місцеві державні адміністрації.

 

314. Який орган затверджує зразок посвідки на постійне проживання:

1. Верховна Рада України.

Кабінет Міністрів України.

3. Міністерство внутрішніх справ України.

4. Міністерство закордонних справ України.

5. Місцеві державні адміністрації.

 

315. Назвіть орган, що оформляє імміграційні візи особам, яким надано дозвіл на імміграцію:

Консульські установи України.

2. Кабінет Міністрів України.

3. Міністерство внутрішніх справ України.

4. Міністерство закордонних справ України.

Дипломатичні представництва України.

 

316. Назвіть осіб, яким не надається дозвіл на імміграцію:

Особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

2. Особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином.

Особам, інфікованим ВІЧ.

Хворим на наркоманію.

5. Особам, які не мають наміру працевлаштуватися в Україні.

 

317. Дозвіл на імміграцію може бути скасовано, якщо:

1. Особа не має визначеного місця проживання.

2. Особа перебуває під адміністративним арештом.

Іммігрант порушив законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Дії іммігранта становлять загрозу національній безпеці.

Дозвіл на імміграцію було надано на підставі підроблених документів.

 

318. Назвіть випадки скасування дозволу на імміграцію:

1. Якщо іммігранта засуджено в Україні до позбавлення волі на строк до 1 року.

2. Якщо це необхідно для охорони здоров¢я

Якщо це необхідно для захисту прав тв інтересів громадян.

4. Якщо іммігрант не працевлаштувався.

5. Якщо іммігрант не має визначеного місця проживання.

 

319. Особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином іншої держави називається:

1. Громадянином іншої держави.

Іноземцем.

3. Іммігрантом.

4. Туристом.

5. Підданим.

 

320. Іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов”язки, що і громадяни України, якщо:

1. Вони є законопослушними особами.

2. Є пряма вказівка в Конституції.

3. Не заперечують органи влади.

Інше не передбачено Конституцією України.

5. Є така можливість.

 

321. Здійснення іноземцями своїх прав не повинно завдавати шкоди:

1. Своїй державі.

2. Собі особисто.

Національним інтересам України.

4. Здоров¢ю громадян України.

Правам та інтересам інших осіб.

 

322. Іноземці зобов”язані поважати та дотримувати:

1. Традиції народу України.

2. Державних свят України.

Конституції України.

4. Звичаїв народу України.

Законів України.

 

323. Іноземці зобов”язані шанувати:

Традиції народу України.

2. Державних свят України.

3. Конституції України.

Звичаї народу України.

5. Законів України.

 

324. Іноземці, які іммігрували на постійне місце проживання отримують:

1. Паспорт.

Посвідку на постійне місце проживання.

3. Посвідку на тимчасове місце проживання.

4. Реєстраційний талон.

5. Дозвіл на реєстрацію за місцем проживання.

 

325. Іноземці, які іммігрували для тимчасового працевлаштування, отримують:

1. Паспорт.

2. Посвідку на постійне місце проживання.

Посвідку на тимчасове місце проживання.

4. Реєстраційний талон.

5. Дозвіл на реєстрацію за місцем проживання.

 

326. Яким нормативним актом визначається порядок видачі дозволу на імміграцію:

1. Конституцією України.

2. Законом України „Про імміграцію”.

3. Кодексом Законів про працю.

4. Законом України”Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

5. Законом України „ Про біженців”.

 

327. Якщо іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, змінюють місце проживання, вони зобов”язані повідомити про це:

1. Своїх родичів.

2. Місцеві органи влади.

3. Управління житлового господарства.

4. Міграційну службу.

Органи внутрішніх справ, у яких зареєстровано їх паспортні документи.

 

328. Відповідно до Конституції та законодавства України іноземцям та особам без громадянства може надаватися:

1. Статус біженця.

2. Житло у тимчасове користування.

3. Право на працю.

4. Дозвіл на імміграцію.

Притулок.

 

329. Назвіть права, які надаються іноземцям та особам без громадянства згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”:

Право на житло.

2. Право на своду асоціацій.

3. Право на страйк.

Право власності на землю.

Право на освіту.

 

330. Іноземці та сособи без громадянства, які постійно проживають в Україні та яким надано статус біженця в Україні мають право працювати на підставах і в порядку, встановлених:

1. Контрактом.

2. Трудовим договором.

Для громадян України.

4. Законом.

5. Конституцією.

 

331. У якому порядку іноземець може займатися трудовою діяльністю, якщо він прибув в Україну для працевлаштування на визначеній території:

1. Контрактом.

2. Трудовим договором.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)