Тільки в одному з цих органів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тільки в одному з цих органів.4. Одночасно тільки на посаді сільського, селищного, міського голови та депутата відповідної ради.

5. Одночасно тільки на посаді сільського, селищного, міського голови та депутата ради вищого рівня.

 

389. Які види служби, щодо яких громадяни користуються рівним правом доступу, передбачено Конституцією України:

Державна служба.

2. Лікарська служба.

3. Дипломатична служба.

4. Військова служба.

Служба в органах місцевого самоврядування.

 

390. Громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї проводити мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи_________.

1. Прокуратура області.

2. Органи внутрішніх справ.

Органи місцевого самоврядування.

4. Комунальні служби.

5. Керівники місцевих осередків політичних партій.

 

391. В яких інтересах може встановлюватися обмеження щодо реалізації права громадян збиратися мирно:

1. Суверенітету.

2. Держави.

3. Народу.

Національної безпеки.

Громадського порядку.

 

392. Згідно з Конституцією України право приватної власності є _______.

1. Безмежним.

2. Необмеженим.

3. Загальним.

Непорушним.

5. Абсолютним.

 

393. Що означає конституційне положення про те, що право приватної власності є непорушним:

1. Набувається згідно із законом.

2. Захищається тільки у судовому порядку.

3. Не може бути обмеженим.

Ніхто не може бути позбавлений права власності.

5. Не заподіювати шкоди об’єктам власності.

 

394. З яких мотивів примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване як виняток:

1. Охорони майна.

2. Охорони майнових інтересів фізичних і юридичних осіб.

3. Для забезпечення позову.

Суспільної необхідності.

5. Охорони державного майна.

 

395. Згідно з Конституцією України конфіскація майна може застосована ______.

1. За рішенням органів внутрішніх справ.

2. За рішенням суду.

3. За рішенням прокурора.

Виключно за рішенням суду.

5. У виключних випадках.

 

396. Чим встановлюється обсяг і порядок конфіскації майна:

1. Конституцією України.

2. Рішенням органів внутрішніх справ.

3. Рішенням прокурора.

Законом.

5. Рішенням суду.

 

397. Коли допускається примусове відчуження об’єктів власності з наступним повним відшкодуванням їх вартості:

1. Загрози життю людей.

2. Суспільної потреби.

Воєнного стану.

4. Крайньої необхідності.

Надзвичайного стану.

 

398. Використання власності не може завдавати шкоди:

Правам і свободам громадян.

Інтересам суспільства.

3. Інтересам органів влади.

Гідності громадян.

5. Природі.

 

399. Згідно з Конституцією України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка ______.

1. Дозволена законом.

Не заборонена законом.

3. Ліцензована.

4. Зареєстрована.

5. потрібна суспільству.

 

400. Назвіть суб’єктів згідно з Конституцією України щодо яких підприємницька діяльність обмежується законом:

Народні депутати України.

Міський голова.

3. Депутати місцевої ради.

4. Військовослужбовці.

5. Судді.

 

401. Назвіть конституційні гарантії прав споживачів:

1. Держава відшкодовує споживачеві збитки, завдані споживанням неякісної продукції.

2. Держава заохочує створення державних підприємств торгівлі.

Держава сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

4. Держава створює умови здорової конкуренції на ринку товарів іпослуг.

Держава здійснює контроль за якістю та безпечністю продукції.

 

 

402. Назвіть конституційні гарантії права на працю:

Використання примусової праці забороняється.

2. Держава створює заклади перепідготовки кадрів.

Держава гарантує рівні можливості у виборі професії.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

5. Матеріальна шкода, завдана працівником під час виконання ним трудових обов’язків, відшкодовується з державного або місцевого бюджету.

 

403. Які з названих є конституційними гарантіями права на працю:

Держава реалізовує програми перепідготовки кадрів та професійно-технічного навчання.

Держава гарантує рівні можливості у виборі роду трудової діяльності.

3. Держава забезпечує належні, безпечні умови праці.

4. Кожен, хто здобув осві ту за рахунок державних коштів, зобовязаний відпрацювати відповідні затрати.

Використання примусової праці забороняється.

 

404. Використання примусової праці ____________.

Забороняється.

2. Заохочується.

3. Не допускається.

4. Не допускається в окремих випадках.

5. Допускається в окремих випадках.

 

405. Примусовою працею не вважається________.

Військова служба.

2. Праця у вихідні та святкові дні без відшкодування.

3. Нічні чергування поза графіком.

4. Безоплатне виконня роботи за вказівкою керівника.

Робота, що виконується за вироком суду.

 

406. Примусовою працею не вважається________.

1. Альтернативна (невійськова) служба.

Робота чи служба, що виконується згідно із законами про воєнний стан та про надзвичайний стан.

3. Безоплатна надурочна робота.

4. Робота у вихідний день за вказівкою керівника.

Робота чи служба, що виконується за рішеннями суду.

 

407. Право на відпочинок має кожен, хто _______.

1.Здобуває освіту.

2. Працює на державному підприємстві.

3. Працює на приватному підприємстві.

4. Потребує.

Працює.

 

408. Назвіть конституційні гарантії права на відпочинок:

Встановлення скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв.

Наданням днів щотижневого відпочинку.

3. Випискою листків тимчасової непрацездатності у зв¢язку із хворобою.

4. Наданням путівок у санаторій.

Встановлення скороченої тривалості роботи у нічний час.

 

409. Чим визначається максимальна тривалість робочого часу:

1. Конституцією України.

Законами України.

3. Колективним договором.

4. Трудовим договором.

5. Актами міністерства праці.

 

410. Що включає право на соціальний захист:

Право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової непрацездатності.

2. Право на достатній життєвий рівень.

3. Право на соціальне житло.

Право на забезпечення у разі втрати годувальника.

Право на забезпечення у разі безробіття з незалежних від особи обставин.

 

411. Чим гарантується конституційне право на соціальний захист:

1. Різними видами страхування.

Загальнообов’язковим державним страхуванням.

3. Державними субсидіями на відшкодування частини комунальних платежів.

Створенням мережі закладів різних форм владсностів для догляду за непрацездатними.

5. Надання житла безоплатно або за доступну ціну.

 

412. Що включає право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.

1. Належний дохід.

2. Можливість здобуття освіти.

Достатнє харчування.

Житло.

Одяг.

 

413. Згідно з рішення КСУ від 29.05.2002р. про платні медичні послуги право на одержання безоплатної медичної допомоги громадяни можуть реалізувати у ______ .

1. Медичних закладах різних форм власності.

Державних медичних закладах.

Комунальних медичних закладах.

4. Поліклінічних вдділеннях.

5. Санаторіях.

 

414. На чому ґрунтується шлюб згідно з Конституцією України:

1. На повазі один до одного.

2. Вільному волевиявленні жінки і чоловіка.

Вільній згоді жінки і чоловіка.

4. Взаєморозумінні між жінкою і чоловіком.

5. Відсутності майнових претензій між жінкою і чоловіком.

 

415. Батьки зобов’язані утримувати дітей до ______.

Їх повноліття.

2. Здобуття ними загальної середньої освіти.

3. Здобуття вищої освіти.

4. Отримання паспорта громадянина України.

5. Їх працевлаштування.

 

416. Повна загальна середня освіта є __________.

1. Необхідною.

2. Примусосою.

Обов’язковою.

4. Частково оплатно.

5. Потрібною.

417. В яких закладах держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно – технічної та вищої освіти.

1. У всіх навчальних закладах України.

2. У національних навчальних закладах.

3. У навчальних закладах України незалежно від форм власності.

У державних навчальних закладах.

У комунальних навчальних закладах.

 

 

418. При внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод_______.

1. Забороняється.

Не допускається.

3. Не потребується.

4. Не має місця.

5. Переслідується відповідно до закону.

 

419. Згідно з Конституцією України громадяни мають ______ конституційні права і свободи та є рівні перед законом.

1. Однакові.

2. Абсолютні.

Рівні.

4. Природні.

5. Цивілізовані.

 

420. За ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі тощо не може бути _______чи _______.

1. Переваг.

2. Заборон.

Привілеїв.

4. Пільг.

Обмежень.

 

421. Чим забезпечується рівність прав жінки і чоловіка:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.01 с.)