Досліджуючи окремі елементи, виникає можливість зробити висновок про цілісність явища.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Досліджуючи окремі елементи, виникає можливість зробити висновок про цілісність явища.4. Допомагає дослідити конституційно-правовий інститут у зарубіжних країнах.

5. Допомагає дослідити розвиток конституційно-правового явища у часі.

 

33. Назвіть елементи системи науки конституційного права України:

1. Вчення про конституцію;

2. Конституція України;

3. Інститут права;

4. Вчення про місцеве самоврядування;

5. Наукові концепції ???( А доктринальні положення – ні – 29-чому?)

 

34. Які з названих не є функціями конституційного права як науки:

Соціальна.

2. Політична.

3. Методологічна.

4. Прикладна.

Діалектична.

 

 

35. В чому суть історико-правового методу науки конституційного права:

1. Дає можливість дослідити громадську думку.

2. Допомагає дослідити дієвість норм конституційного права.

3. Досліджуючи окремі елементи, виникає можливість зробити висновок про цілісність явища.

4. Допомагає дослідити статику та розвиток конституційно-правового інституту у зарубіжних країнах в один і той же час.

Допомагає дослідити розвиток конституційно-правового явища у часі.

 

 

36. В чому суть порівняльно-правового методу науки конституційного права:

1. Дає можливість дослідити громадську думку.

2. Допомагає дослідити дієвість норм конституційного права.

3. Досліджуючи окремі елементи, виникає можливість зробити висновок про цілісність явища.

Допомагає дослідити статику та розвиток конституційно-правового інституту у зарубіжних країнах в один і той же час.

5. Допомагає дослідити розвиток конституційно-правового явища у часі.

 


РОЗДІЛ 2
ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЇ.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.

пройдено

37. Чим керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України:

1. Конституцією УРСР 1978 р.

2. Декларацією про державний суверенітет 1990 р.

Актом проголошення незалежності України 1991 р.

4. Загальноприйнятими демократичними принципами.

5. Принципом верховенства права.

 

38. !!! Назвіть ознаки Конституції України як Основного Закону:

Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції.

Закони повинні відповідати Конституції.

3. Підзаконні нормативно-правові акти повинні відповідати Конституції.

Конституція України має найвищу юридичну силу.

5. Укладення міжнародних договорів на підставі Конституції України.

39. Назвіть причини появи нових Конституцій:

Поява нової держави.

2. Волевиявлення парламентської коаліції.

3. Зміна виборчої системи.

4. Запровадження надзвичайного стану.

5. Потреба у ліквідації політичної кризи у державі.

 

40. Який орган в Україні наділений правом виконувати функції установчої влади.

1. Конституційні Збори.

2. Президент України.

Верховна Рада України.

4. Конституційний Суд України.

5. Такого органу нема.

 

41. В чому суть Конституції:

1. Вона відображає потреби домінуючої частини населення.

Вона повинна служити народу.

3. Вона повинна служити владі.

4. Вона закріплює суттєві інтереси людини і держави.

5. Вона регулює суспільні відносини.

 

42. У Стародавньому Римі термін «конституція» вживався як:

Конкретне джерело права.

2. Найменування актів церкви.

3. Галузева категорія.

Заголовок офіційних документів.

Спосіб кодифікації законодавства.

 

 

43. У період середньовіччя термін «конституція» вживався як:

Найменування актів церкви.

2.Галузева категорія.

Назва статутів міст.

4.Спосіб кодифікації законодавства.

5. Синонім Основного Закону.

 

44. За формою Конституція – це завжди:

1. Законодавчий акт.

Правовий акт.

3. Соціальний акт.

4. Установчий акт.

5. Підзаконний акт.

 

45. Термін «Lex fundamentalis» був введений у науковий обіг:

1.У працях англійських політичних діячів.

2.Внаслідок прийняття Конституції США.

3.Шарлем Луї Монтескʼє.

У працях французьких публіцистів-тираноборців.

5.Дж. Локком.

 

46. За суттю і за змістом Конституція – це ______ акт:

1. Ідеологічний.

2. Компромісний.

3. Законний.

Політичний.

5. Соціальний.

 

 

47. Представники юридичної школи права розглядали Конституцію як:

1. Закон.

Документ, що має особливе правове значення.

3. Особливу норму.

4. Сукупність юридичних ідей.

5. Набір правил політичної гри.

 

48. Представники політологічної школи права розглядали Конституцію як:

1. Закон.

2. Документ, що має особливе правове значення.

3. Особливу норму.

4. Сукупність юридичних ідей.

Документ політичного управління.

 

49. Вкажіть ознаки Конституції:

Установчий характер.

Особливий предмет регулювання.

3. Законодавчий акт.

4. Закон, що має найвищу юридичну силу.

5. Містить соціальну програму держави.

 

50. Назвіть функції Конституції:

Установча.

Юридична.

3. Демографічна.

4. Історична.

Ідеологічна.

 

51. В чому суть юридичної функції Конституції:

1. Закріплює існуючий стан суспільних відносин.

2. Створює передумови для нових суспільних відносин.

Конституція – регулятор суспільних відносин.

4. Конституція містить ідеї певного спрямування.

5. Конституція закріплює набір правил політичної гри.

 

52. В чому суть установчої функції Конституції:

Закріплює існуючий стан суспільних відносин.

Створює передумови для нових суспільних відносин.

3. Конституція – регулятор суспільних відносин.

4. Конституція містить ідеї певного спрямування.

5. Конституція закріплює набір правил політичної гри.

 

53. В чому суть ідеологічної функції Конституції:

1. Закріплює існуючий стан суспільних відносин.

2. Створює передумови для нових суспільних відносин.

3. Конституція – регулятор суспільних відносин.

Конституція містить ідеї певного спрямування.

5. Конституція закріплює набір правил політичної гри.

 

54. Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001 р. те, що норми Конституції є нормами прямої дії означає, що:

1. Норми Конституції діють через бланкетні норми.

2. Конституція діє незалежно від внесених до неї змін.

3. Всі норми Конституції мають однакову юридичну силу.

Норми Конституції застосовуються незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток закони чи інші нормативно-правові акти.

5. Норми Конституції повинні бути деталізовані нормами законів.

 

55. Підвищена ступінь стабільної Конституції України забезпечується:

1. Правовою охороною Конституції.

Особливим порядком внесення змін до Конституції України.

Особливим порядком прийняття Конституції України.

4. Тлумаченням Конституції України.

5. Конституційним наглядом.

 

56. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 02.06.1999 р. наявність у Конституції деталізованих положень негативно позначатиметься на:

ЇЇ стабільності.

2. Правовій природі Конституції.

3. ЇЇ офіційному тлумаченні.

4. Процедурі внесення змін до неї.

5. Основах конституційного ладу.

 

57. Який спосіб прийняття Конституції України передбачено Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р.

1. Всенародне голосування.

2. Загальні Збори.

3. Конституційні Збори.

4. Конституційний референдум.

Всеукраїнський референдум.

 

58. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. влада Українського народу є______________-, єдиною і невідчужуваною:

1. Похідною від парламенту.

2. Первинною.

3. Самостійною.

4. Незалежною.

5. Недоторканною.

 

59. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. хто має право приймати нову Конституцію України:

Народ.

2. Політичні партії.

3. Парламент.

4. Конституційний Суд.

5. Конституційні Збори.

 

60. Що означає “узурпація державної влади”:

Неконституційне захоплення влади органами державної влади.

2. Політичний страйк.

3. Переворот.

4. Революція.

Незаконне захоплення захоплення органами державної влади чи місцевого самоврядування.

 

61. На які види поділяються конституції за формою:

1. Унітарної держави.

Неписані.

3. Особливі.

Змішані.

5. Демократичні.

 

62. На які види поділяються конституції за порядком прийняття:

1. Демократичні.- ??? виділено у ключах, але Тодика подає лише 2,3

Народні.

Даровані.

4. Жорсткі.

5. Стабільні.

 

63. На які види поділяються конституції за порядком внесення змін:

1. Демократичні2. Народні.

3. Даровані.

Жорсткі.

5. Стабільні.

 

 

64. Назвіть види конституцій за формою устрою держави:

Унітарної держави.

2. Неписані.

3. Особливі.

4. Змішані.

5. Демократичні.

 

65. Преамбула Конституції України -

1. Самостійна частина Конституції України..

2. Це частина Конституції України, яка має лише політичне значення.

Це частина Конституції України, яка містить політико-правові та ідеологічні положення.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.014 с.)