Необхідність офіційного тлумачення норми закону. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Необхідність офіційного тлумачення норми закону.3. Необхідність роз¢яснення положень Конституції. – у Законі - *офіційного тлумачення *

4. Наявність спору щодо щодо повноважень конституційних органів державної влади України, якщо суб¢єкт права на конституційне подання вважає, що відповідні правові акти не відповідають Конституції України.

5. Наявність спору щодо щодо повноважень конституційних органів влади Автономної Республіки Крим, якщо суб¢єкт права на конституційне подання вважає, що відповідні правові акти не відповідають Конституції України.

 

130. Назвіть підстави для конституційного звернення:

Наявність неоднозначного застосування положень Конституції України судами України, іншими органами державної влади, якщо це призвело до порушення конституційних прав суб’єкта

2. Необхідність офіційного тлумачення норми закону.

3. Необхідність роз’яснення положень Конституції.

4. Наявність спору щодо повноважень конституційних органів державної влади України, якщо суб’єкт права на конституційне подання вважає, що відповідні правові акти не відповідають Конституції України.

5. Наявність спору щодо повноважень конституційних органів влади Автономної Республіки Крим, якщо суб’єкт права на конституційне подання вважає, що відповідні правові акти не відповідають Конституції України.

 

131. Коли набрав чинності Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16.10.1996 р.

1. 17.10.1996 р.

З дня його опублікування.

3. З 01.01.1997 р.

4. 26.10.1996 р.

5. 27.10.1996 р.

 


 

РОЗДІЛ 4
ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

пройдено

132. Український народ – це:

1. Населення України.

Громадяни України всіх національностей.

3. Українці за етнічним походженням.

4. Українці за територіальним походженням.

5. Всі громадяни України, які народилися на її території.

 

133. Які постулати охоплює конституційний лад держави:

Людина.

2. Власність.

Суспільство.

4. Правова система.

Держава.

 

 

134. !!! За своїм змістом конституційний лад України визначає:

1. Функції Конституції України.

2. Форму правління в Україні.

3. Відповідний характер суспільства.

Систему безпосереднього народовладдя.

Територіальний устрій України.

 

135. !!! За своєю формою конституційний лад України уособлює:

Форму безпосереднього народовладдя.

2. Основи національної безпеки.

Форму держави.

4. Форму права.

5. Певний тип держави

 

136. Назвіть розділ Конституції України, що містить основні принципи конституційного ладу України:

1. Основи конституційного ладу України.

2. Основні засади конституційного ладу.

3. Основні засади.

Загальні засади.

5. Загальні засади конституційного ладу України.

 

137. !!! Назвіть основні засади конституційного ладу України:

1. Дотримання норм міжнародних конвенцій.

Органи місцевого самоврядування повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.

Україна – суверенна держава.

4. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини.

Визнання людини найвищою соціальною цінністю.

 

138. Які з положень Конституції України розвивають норму ст. 1 Конституції України про Україну як суверенну і незалежну державу.

1. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

2. Україна є унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

4. Державною мовою в Україні є українська.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

 

139. Назвіть дві держави, що першими визнали суверенітет України 02.12.1991 р.

1. США.

2. Російська Федерація.

Канада.

Польща.

5. Франція.

 

140. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 30.10.1997 р винятки з конституційних норм встановлюються______, а не іншими нормативними актами.

1. Рішеннями Конституційного Суду України.

2. Законами України.

3. Законами про внесення змін до Конституції України.

Самою Конституцією України.

5. Висновками Конституційного Суду України.

 

141. Суверенітет України поширюється на:

1. Адміністративно-територіальні одиниці України.

Всю її територію.

3. На територію кожної адміністративно-територіальної одиниці.

4. На всю її територію за винятком прикордонної смуги.

5. На всю її територію за винятком прикордонних районів.

 

142. Україна є ________ державою (ч.2 ст. 2 Конституції України)

1. Суверенною державою.

2. Незалежною державою.

3. Цілісною державою.

Унітарною державою.

5. Унітарною державою з автономним утворенням.

 

143. Держава відповідає перед _________за свою діяльність:

1. Громадянами.

2. Особою.

3. Індивідами.

4. Суспільством.

Людиною.

 

 

144. Назвіть суб’єкт, що є джерелом влади в Україні:

1. Громадяни України.

2. Населення України.

3. Президент України.

Народ.

5. Народні депутати.

 

145. Назвіть суб’єктів, що не можуть узурпувати право визначати і змінювати конституційний лад в Україні згідно зі ст. 5 Конституції України:

1. Народ.

Держава.

Органи держави.

4. Громадяни України.

Посадові особи.

 

146. Згідно із Законом України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р. Збройні Сили України не можуть бути використані для:

1. Надання гуманітарної допомоги іноземним державам.

2. Погашення збройних конфліктів у інших державах.

Обмеження прав і свобод громадян.

Повалення конституційного ладу.

5. Участі у миротворчих операціях.

 

147. !!! Згідно із Законом України »Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 в редакції від15.05.2003 приводом для введення надзвичайного стану є:

1. Указ Президента України.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

3. Загроза небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Спроба захоплення державної влади.

5. Надання органам влади та органам місцевого самоврядування додаткових повноважень

 

148. !!! Згідно із Законом України »Про правовий режим воєнного стану» від 06.04.2000 приводом для введення воєнного стану є:

6. Закон України.

Збройна агресія.

8. Обмеження прав людини.

Загроза небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

10. Спроба захоплення державної влади.

 

 

149. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення змін до:

1. Міжнародних договорів.

2. Розділу 1 Конституції України.

Конституції України.

4. Законів України.

5. Закону України „Про міжнародні договори”.

 

 

150. Ідея суверенітету вперше була сформульована:

1. У Стародавньому Римі.

За часів феодалізму.

3. У Конституції США.

4. У Конституції Франції 1791 року.

5. В час перших буржуазних революцій.

 

151. Першим термін „суверенітет” для загальної оцінки владарювання вжив:

1. Е. Ваттель.

Ж. Боден.

3. Ж.-Ж. Руссо.

4. Вольтер.

5. Дж. Локк.

 

152. Ж. Боден вказував на підпорядкованість суверенітету_______:

1. Вищому розуму.

Божественному праву.

3. Народу.

4. Королю.

5. Державі.

 

153. Які ознаки суверенітету виділяв Е.Ваттель у 18 ст.

1. Підпорядкованість божественному праву.

Самостійність управління.

Незалежність.

4. Відповідальність держави за свої дії.

5. Народність.

 

154. !!! Державний суверенітет і народний суверенітет:

1. Не мають спільних ознак.

Пов’язані з явищем державного владарювання.

Категорії, що взаємно доповнюють одна одну.

4. Виникли одночасно як правові явища.

5. Пов’язані із активізацією процесу виникнення у Європі національних держав.

 

155. У Декларації про державний суверенітет поняття суверенітету визначено як “_______самостійність, повноту влади Республіки в межах її території та незалежність, рівноправність у зовнішніх зносинах”.

1. Неподільність. !!! – у ключах це теж, але в Декларації ні.

2. Народність.

3. Непорушність.

Верховенство.

5. Рівність.

 

156. Суверенітет України поширюється на _______.

1. На український народ.

2. На всі адміністративно-територіальні одиниці.

На всю її територію.

4. На всі державні органи.

5. Державну владу.

 

157. Що є складовою змісту зовнішньої функції Української держави:

1. Забезпечення оборони держави.

2. Дипломатичні відносини з іншими державами.

3. Захист Вітчизни громадянами.

4. Репрезентативний характер державних символів.

Захист суверенітету і територіальної цілісності.

 

158. За яких умов існує суверенітет:

1. Гарантування державою прав і свобод людини і громадянина.

Верховенства і незалежності держави.

3. Розподілу влад.

4. Верховенства права.

5. Обмеження влади Конституцією держави.

 

159. !!! Вкажіть суб’єкт, на який покладається захист суверенітету України:

1. Український народ.

2. Президент України.

Збройні Сили України.

4. Служба Безпеки України.

5. Рада національної безпеки і оборони.

 

160. Яким шляхом відбувається обмеження суверенітету:

1. Внаслідок введення у державі воєнного стану.

2. Внаслідок набуття членства у міжнародних організаціях.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 366; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.006 с.)