Громадяни мають рівні права і свободи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Громадяни мають рівні права і свободи.Громадяни є рівні перед законом.

5. Права людини є непорушними.

 

232. ??? – усюди різне Назвіть складові змісту принципу невичерпності прав і свобод людини і громадянам згідно з Конституцією України.

Права і свободи людини і громадянина є не зменшуваними.

Забороняється скасовувати права і свободи при прийнятті нових законів і при внесенні змін до чинних.

3. Не допускається звуження змісту та обсягу прав і свобод при прийнятті нових законів і при внесенні змін до чинних. –у ключах лише 3 і 4, у других – 1,2,3

4. Зміни до розділу 2 Конституції України вносяться в ускладненому порядку.

5. Держава встановлює пільги для певної категорії громадян.

 

233. ??? – усюди різне Назвіть складові змісту принципу непорушності прав і свобод людини і громадянам згідно з Конституцією України.

Права і свободи людини і громадянина є не зменшуваними.

Забороняється скасовувати права і свободи при прийнятті нових законів і при внесенні змін до чинних.

3. Не допускається звуження змісту та обсягу прав і свобод при прийнятті нових законів і при внесенні змін до чинних. - У ключах 1,2. В других – 4,5

4. Зміни до розділу 2 Конституції України вносяться в ускладненому порядку.

5. Держава встановлює пільги для певної категорії громадян.

 

234. Чим забезпечується рівність прав чоловіка і жінки.

235. ??? Назвіть аспекти принципу рівності конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні:

Професійна рівність. В ключах – 3,4,5. В других – 2,3,4,5

2. Релігійна рівність.

3. Статева рівність.

Юридична рівність.

Соціальна рівність.

236. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути____:

1. Обмежені.

Скасовані.

3. Проігноровані.

4. Порушені.

5. Відчужені.

 

237. Дайте визначення громадянства України:

1. Постійний правовий зв’язок між особою і державою, що виявляється взаємних правах і обов’язках.

Правовий зв’язок між особою і державою, що виявляється взаємних правах і обов’язках.

3. Соціальний зв’язок між особою і державою, що виявляється взаємних правах і обов’язках.

4.Правова приналежність особи до держави, що виявляється взаємних правах і обов’язках.

5. Необхідний правовий зв’язок між особою і державою, що виявляється взаємних правах і обов’язках.

 

 

238. Громадянин України – це:

1. Особа, яка народилася на території України.

2. Повнолітня особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами.

Особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами.

4. Особа, яка народилася в Україні і українцем за походженням.

5. Особа, яка набула громадянства України на підставах, передбачених законами України.

 

 

239. Дитина – це:

1. Немовля.

2. Особа, яка ще не отримала паспорта.

3. Особа, яка не отримала атестата про загальну середню освіту.

Особа, віком до 18 років.

5. Особа, віком до 15 років.

 

240. Скільки днів на рік сумарно особа може перебувати за кордоном, щоб це не вплинуло на факт безперервного проживання на території України:

1. 60.

2. 120.

3. 300.

4. 180.

5. 185.

 

241. Протягом якого часу з моменту набуття громадянства України іноземець повинен припинити перебування у громадянстві іноземної держави:

1. 1 року.

2. 0,5 року.

Років.

4. Такої умови не передбачено.

5. 3 років.

 

242. Назвіть законні джерела існування згідно із законом України “Про громадянство України”:

Аліменти.

Пенсія.

Власні кошти на банківському рахунку.

4. Добровільні пожертви.

5. Наявність власності.

243. Свідоцтво про належність до громадянства України видається особі віком до _____років:

1. 16.

2. 15.

3. 18.

4. 21.

5. 14.

 

244. Тимчасове посвідчення громадянина України – документ, що посвідчує особу і підтверджує її______:

1. Правоздатність.

Належність до громадянства України.

3. Дієздатність.

4. Виборчі права.

5. Неналежність до громадянства іноземної держави.

 

245. Назвіть принципи законодавства України про громадянство:

Запобігання виникненню випадків безгромадянства.

2. Запобігання тероризму.

Неможливості позбавлення громадянства.

4. Автоматичне набуття громадянства внаслідок народження в Україні.

Неможливості автоматичного набуття громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України.

 

246. Які з названих є принципами законодавства України про громадянство:

1. Запобігання виникненню випадків подвійного громадянства.

2. Автоматичне припинення громадянства внаслідок припинення громадянства іншим з подружжя.

Неможливості позбавлення громадянства.

4. Автоматичне набуття громадянства внаслідок народження в Україні.

Неможливості автоматичного набуття громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України.

 

247. Вкажіть принципи законодавства України про громадянство:

1. Запобігання виникненню випадків подвійного громадянства.

Неможливість автоматичного припинення громадянства внаслідок припинення громадянства іншим з подружжя.

Неможливості позбавлення громадянства.

4. Автоматичне набуття громадянства внаслідок народження в Україні.

Визнання права громадянина України на зміну громадянства.

 

248. Громадянами України є:

1. Особи, які на момент набрання чинності Конституцією України проживали в Україні на законних підставах.

Усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України постійно проживали на території України.

3. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 13.11.1991 року проживали на території України і мали громадянство СРСР.

4. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 13.11.1991 року проживали на території України і не були громадянами інших держав.

Особи, які набули громадянство України відповідно до законів та міжнародних договорів.

 

249. Серед вказаних категорій осіб визначіть тих, які є громадянами України:

1. Особи, які на момент набрання чинності Конституцією України проживали в Україні на законних підставах.

Усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України постійно проживали на території України.

3. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 13.11.1991 року проживали на території України і мали громадянство СРСР.

4. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 13.11.1991 року проживали на території України і не були громадянами інших держав.

Особи, які набули громадянство України відповідно до законів та міжнародних договорів.

 

250. Назвіть нормативні акти, якими регулюються питання громадянства України згідно зі ст. 4 Закону України “Про громадянство України”:

1. Положення про паспорт громадянина України.

2. Закон України „Про правонаступництво України”

3. Закон України „Про громадянство України”

Конституція України.

Міжнародні договори України.

251. З якого моменту громадяни СРСР, якщо вони постійно проживали на території України, є громадянами України:

1. 16 липня 1990 р.

Серпня 1991 р.

3. 13 листопада 1991 р.

4. 28 червня 1996 р.

5. 1 грудня 1991 р.

 

 

252. Назвіть документи, що підтверджують громадянство України:

1. Посвідчення прав водія.

Паспорт громадянина України.

3. Консульський паспорт.

4. Посвідчення особи, якій надано статус біженця.

Посвідчення члена екіпажу.

253. Які з названих документів підтверджують громадянство України:

1. Посвідчення прав водія.

Паспорт громадянина України.

Дипломатичний паспорт.

4. Військовий квиток.

Посвідчення особи моряка.

 

254. Документами, що підтверджують громадянство України є:

1. Довідка, видана за місцем постійного проживання.

Проїзний документ дитини.

Службовий паспорт.

4. Військовий квиток.

Посвідчення на повернення в Україну.

 

255. Назвіть підстави набуття громадянства України:

1. За національним походженням.

За територіальним походженням.

3. Внаслідок знайдення батьків.

4. Внаслідок набуття громадянства одним із подружжя

Внаслідок визнання материнства.

 

256. Громадянство України набувається:

За народженням.

2. За територією.

У зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків.

За підставами, передбаченими міжнародними договорами.

Внаслідок поновлення у громадянстві.

257. Згідно із Законом України „Про громадянство України” громадянином України є:

1. Особа, яка народилася після 24 серпня 1991 року.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.017 с.)