Обмеження прав і свобод людини і громадянина. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обмеження прав і свобод людини і громадянина.4. Нанесення шкоди життю і здоров¢ю людини.

5. Збройного нападу.

 

202. Яку форму правління в Україні закріплює ст. 5 Конституції України

Республіку.

2. Республіку з автономним утворенням.

3. Змішану республіку.

4. Гетьманську республіку.

5. Парламентсько-президентську республіку.

 

203. !!!Назвіть ознаки демократичної держави, що закріплені у положеннях Конституції України:

Єдиним джерелом влади є народ.

2. Кожен має право на працю.

3. Всі люди народжуються вільними і рівними.

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

 

204. Метою функціонування поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову є _____ між різними органами державної влади та недопущення привласнення державної влади однією з гілок влади. (Рішення Конституційного Суду України від 24.06.1999 р):

1. Диференціація повноважень.

2. Поділ влади.

Розмежування повноважень.

4. Усунення конфліктів.

5. З’ясування повноважень.

 

205. Який суб’єкт конституційного права має своїм повноваженням ініціювати оголошення війни:

1. Народні депутати.

Президент України.

3. Верховна Рада України.

4. Кабінет Міністрів України.

5. Міністерство оборони України.

206. Хто має право приймати рішення про використання Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до Закону.

1. Народні депутати.

Президент України.

3. Верховна Рада України.

4. Кабінет Міністрів України.

5. Міністерство оборони України.

 

207. Назвіть суб’єкти, на яких не поширюється дія Закону України “Про об’єднання громадян” від 16.06.1992 р.

Релігійні організації.

2. Політичні партії.

Органи самоорганізації населення.

4. Громадські організації.

Комерційні фонди.

 

208. Політична партія – це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної _____, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

1. Загальноукраїнської чи локальної програми суспільного розвитку.

2. Політичної ідеї.

3. Політичної програми.

Загальнонаціональної програми суспільного розвитку.

5. Загальноукраїнської політичної ідеї.

 

209. Назвіть суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України “Про об’єднання громадян” від 16.06.1992 р.

1. Релігійні організації.

Політичні партії.

3. Органи самоорганізації населення.

Громадські організації.

5. Комерційні фонди.

 

210. Назвіть підстави заборон утворення і діяльності політичних партій.

1. Якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на легальне захоплення державної влади.

2. Якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на отримання місць у парламенті.

Якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на пропаганду релігійної ворожнечі.

4. Якщо їх діяльність спрямована на ліквідацію місцевої ради.

Якщо їх діяльність спрямована на порушення територіальної цілісності.

 

211. Хто не може бути членом політичної партії:

Військовослужбовці.

Судді.

3. Адвокати.

4. Державні нотаріуси.

Працівники Служби Безпеки України.

 

212. Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:

Посягання на прав і свободи людини.

2. Отримання місць у парламенті.

3. Розширення органів самоорганізації населення.

4. Реформування управління у сфері оборони держави.

Порушення територіальної цілісності.

 

 

213. Згідно із Законом України „Про політичні партії в Україні” рішення про створення політичної партії приймається на:

ЇЇ установчому з’їзді.

ЇЇ установчій конференції.

ЇЇ установчих зборах.

4. Рівні Міністерства юстиції України.

5. Підставах, передбачених Конституцією України.

 

214. Членами політичних партій не можуть бути:

Працівники прокуратури.

2. Державні службовці.

3. Особи, що перебувають на дипломатичній службі.

Працівники органів внутрішніх справ.

Судді.

 

215. Який суб’єкт здійснює реєстрацію політичних партій:

1. Місцеві органи Міністерства юстиції України.

2. Адміністрація Президента України.

3. Кабінет Міністрів України.

Міністерство юстиції України.

5. Центральна виборча комісія.

 

216. Назвіть закони, які згідно з Конституцією України приймаються 2\3 від конституційного складу Верховної Ради України:

Про опис і порядок використання державних символів України.

Про державний гімн України

3. Про столицю України.

4. Про Конституційний Суд України.

5. Про гарантії прав людини.

 

217. Згідно із Законом “Про національні меншини в Україні” права осіб, які належать до національних менших є невід’ємною частиною:

1. Конституційно-правового регулювання.

2. Конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.

3. Діяльності держави.

Загальновизнаних прав людини.

5. Загальновизнаних міжнародних стандартів.

 

218. Які групи громадян України належать до національних меншин:

1. Не є українцями за національністю.

2. Не є українцями за національністю постійно проживають на території України.

Не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

4. Не є українцями за національністю і народилися в Україні.

5. Не є українцями за національністю лише документально.

 

219. У яких органах державної влади і місцевого самоврядування повинні бути створені постійні комісії (комітети) з питань міжнародних відносин згідно із Законом України „Про національні меншини в Україні”

1. Кабінеті Міністрів.

2. Адміністрації Президента України.

Верховній Раді України.

Місцевих радах, якщо є потреба.

5. Обласних державних адміністраціях.

220. Який вид автономії гарантує держава національним меншинам:

1. Політичну.

2. Адміністративну.

3. Територіальну.

Національно-культурну.

5. Легальну.

 

221. Вкажіть ознаки національно-культурної автономії:

1. Наявність окремої адміністративно-територіальної одиниці.

2. Наявність власної законодавчої бази.

Відзначення національних свят.

Вивчення рідної мови через національно-культурні товариства.

Розвиток національних культурних традицій.

 

222. Громадяни України мають право _______ та відновлювати національність.

1. Встановлювати.

2. Заперечувати.

Обирати.

4. Скасовувати.

5. Відмовлятися.

 

223. !!! Примушення громадян у будь-якій формі до відмови від своєї національності_________

1. Забороняється.

Не допускається.

3. Гарантується.

4. Заохочується.

5. Карається.

 

224. Яка мова може використовуватися у роботі державних органів, об’єднань, розташованих у місцях, де більшість населення становить певна національна меншина:

1. Російська мова.

2. Тільки українська мова.

3. Російська мова і мова національної меншини.

4. Мова національної меншини поряд з мовою міжнародного спілкування.

Мова національної меншини поряд з українською мовою.

 

225. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 14.12.1999 р. якою мовою спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків є:

1. Російська та українська мова.

2. Українська та мови міжнародного спілкування.

Українська мова.

4. Українська та мова національної меншини. Що компактно проживає у населеному пункті.

5. Українська, російська мови та мова національної меншини, до якої належить посадова особа.

 

226. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 14.12.1999 р., які мови можуть застосовуватися та вивчатися у навчальному процесі у державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою:

Мови національних меншин.

2. Ніякі інші.

3. Російська.

4. Російська та мови національних меншин.

5. Мови міжнародного спілкування.


РОЗДІЛ5
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

пройдено

227. Назвіть види правового статусу за суб’єктами:

1. Загальний.

Індивідуальний.

3. Специфічний.

4. Особистий.

Спеціальний.

 

228. Назвіть елементи структури конституційно-правового статусу людини і громадянина:

Права.

Обов’язки.

3. Відносини.

Громадянство.

5. Повноваження.

 

229. Які з названих є елементами структури правового статусу.

Права.

Гарантії реалізації прав і свобод.

3. Відносини.

4. Принципи.

5. Повноваження.

 

230. Назвіть конституційні принципи правового статусу людини і громадянина згідно з Конституцією України.

1. Забезпечення правами і обов’язками.

Пріоритету прав і обов’язків людини і громадянина у діяльності держави.

3. Найвищості прав і свобод.

4. Невичерпності прав і свобод.

Непорушності прав і свобод.

231. Що передбачає рівноправність громадян згідно з Конституцією України.

1. Громадяни не можуть бути позбавлені громадянства.

2. Всі люди народжуються рівними.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.008 с.)