Визначення частки ринку підприємства та його прибутковості від продажу товарів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення частки ринку підприємства та його прибутковості від продажу товарівПри збільшенні витрат на маркетинг.

І. Вихідні дані:

Сучасний ринок великої побутової техніки характеризується сегментованим та монопольним,оскільки більшість ніш та сегментів тривалий час контролюються окремими виробниками та брендами великої побутової техніки. Також існує динамізм в його розвитку, що зумовлено проникненням світових виробників на ринки великої побутової техніки країн СНД, Латинської Америки, Африки, зростанням виробництва китайської великої побутової техніки в рамках використання дешевої робочої сили, перенесення шкідливих для навколишнього природного середовища етапів виробничого процесу в країни Африки.

На світовому ринку промислових товарів ринок великої побутової техніки посідає вагоме місце та зростає швидкими темпами, що пояснюється ростом попиту в середньо та слабо розвинених країнах. В той же час спостерігається тенденція на орієнтацію до екологічно безпечної великої побутової техніки, що свідчить про якісний ріст потреб покупців та технологій продавців. Ринок великої побутової техніки забезпечує населення всіх країн технікою, що дозволяє зменшити витрати часу на різні внутрішньогосподарські операції та мінімізувати зусилля людини.

Лідерами ринку вважаються такі торговельні марки, як Норд,Indesit, Ardo, Atlant, які є основними операторами у низькому ціновому сегменті та у найбільш містких товарних сегментах. На сьогоднішній день існує тенденція до посилення конкуренції між виробниками великої побутової техніки зі світовими брендами: SONY, Samsung, Boch, Zanussi, Aristоn та іншими, що зумовлено зростанням платоспроможного попиту в країнах СНД та країна що розвиваються. В той же час існує жорстка конкуренція між виробниками великої побутової техніки на ринках розвинених країн, де всі сегменти ринку зайняті і конкурентними перевагами є не ціна, а якість, бренд та просування продукції.

Українське представництво Раnasonic є підрозділом компанії «Раnasonic – СНД», штаб-квартира якої розташована у Фінляндії. Сьогодні в представництві компанії головними функціями є проведення маркетингових досліджень та рекламна підтримка товару марки Раnasonic.

Продукція Panasonic охоплює три основні сегменти – «Аудіо відео», «Побутова техніка» та «Системні складові». Протягом довгого часу в Україні ключову роль відіграє напрямок «Аудіо відео по всіх основних сегментах у рівних частках.

Фірма Раnasonic, представляючи товар на цільових сегментах, проводить комплексні маркетингові дослідження, оцінюючи місткість ринку та визначає кон’юнктуру споживчого ринку.

Вам, як менеджеру, для прийняття обґрунтованого управлінського рішення, необхідно оцінити ефективність забезпечення реалізації запланованого обсягу збуту, зростання частки ринку та прибутку від продажу товарів на основі збільшення витрат на маркетинг.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Використовуючи обсяги збуту товарів та місткість заданого сегменту ринку (табл. 1), визначте частку ринку підприємства у звітному та наступному роках (табл. 2).

2. Враховуючи обсяги збуту товарів та ціну продажу одиниці товару (табл. 1), розрахуйте кількість одиниць товару на заданому сегменті ринку в звітному та наступному роках (табл. 2).

3. Виходячи з загальних витрат на маркетинг товару (табл. 1) та кількості його одиниць (п. 1), знайдіть питомі витрати на маркетинг з розрахунку на одиницю товару в звітному та наступному роках (табл. 2).

4. Враховуючи собівартість виробництва та продажу одиниці товару (без витрат на маркетинг) (табл. 1) та витрати на маркетинг з розрахунку на його одиницю (п. 3), визначте загальну собівартість одиниці товару з витратами на маркетинг у звітному та наступному роках (табл. 2).

5. Використовуючи дані щодо ціни (табл. 1), загальної собівартості одиниці товару з витратами на маркетинг (п. 4) та кількості одиниць товару (п. 1), розрахуйте прибуток від продажу товару в звітному та наступному роках (табл. 2).

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Характеристики сегменту ринку

№ з/п Характеристика Числове значення
1. Місткість заданого сегменту ринку, Q, (тис. грн.).
2. Обсяги збуту товарів, (тис. грн.): - фактичний у звітному році Q1; - запланований у наступному році Q2.   192,96
3. Ціна продажу одиниці товару в звітному та наступному роках, Ц, (грн./од.) 90,7
4. Собівартість виробництва та продажу одиниці товару (без витрат на маркетинг) у звітному та наступному роках, С, (грн./од.) 40,3
5. Витрати на маркетинг для досягнення запланованого обсягу збуту,(тис. грн.): - у звітному році, В1: - у наступному році, В2  

Таблиця 2

Визначення показників збуту та прибутку

з/п Показник Визначення значення показника  
 
1. Частка ринку підприємства, Si, % Si = Qi / Q ∙ 100, де Q – місткість сегменту.  
2. Кількість одиниць товару (збут), Кi Кi = Qi / Ц, де Qi – фактичний обсяг збуту товару; Ц – ціна продажу.  
3. Питомі витрати на маркетинг з розрахунку на одиницю товару, Мi Мi = Вi / Кi, де Вi – загальні витрати на маркетинг товарів.  
4. Загальна собівартість одиниці товару (з урахуванням витрат на маркетинг), Сi Сi = С + Мi., де С – собівартість одиниці та продажу товару (без витрат на маркетинг).  
5. Прибуток від продажу товару, Пi Пi .= (Ц – Сi) ∙ Кi.  

 

 

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 13.

Визначення вартості внесків для кожного потоку грошових коштів на початку

Та наприкінці кожного року.

 

І. Вихідні дані:

1. У таблиці 1 наведено такий грошовий потік:

Таблиця 1

Рік
Сума грошових одиниць

Зазначені суми - 100, 200,300, 300, 400 - грошових одиниць надходять на рахунок кожна у відповідному році.

2. Дано ануітет пренумерандо. Внески - 500 грош.од. Періодичність надходження внесків - кожні півроку. Строк - 3 роки. Процентна ставка - 20%.

Вам як менеджеру підприємства потрібно прорахувати грошові потоки на початок року та на кінець року для визначення майбутнього доходу підприємства.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Розрахувати для даного потоку показники FV при і = 12% та PV при і = 15 % для двох випадків: а) потік має місце на початку кожного року; б) потік має місце наприкінці кожного року, а також охарактеризувати їх графічне зображення (рисунок 1, 2).

2. Виходячи з умови ануїтету пренумерандо визначити вартість внесків наприкінці 3-го року.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 2

Визначення показників ефективності облігацій

№ з/п Показник Визначення значення показника
1. Грошовий потік на початок року  
FV
0 12% 1 12% 2 12% 3 12% 4 12% 5

 


100 200 300 300 400

 

 

2.
PV
Грошовий потік на кінець року

0 15% 1 15% 2 15% 3 15% 4 15% 5
 
 
FV


100 200 300 300 400

3. Розрахунок показників FV і PV грошових потоків, у тому числі й ануїтетів, грош.од. PVt – сума надходження або видатку (вкладання на рахунок або вилучення з рахунку) t – го надходження (вилучення) грош.од; FVt - сума надходження або видатку (вкладання на рахунок або вилучення з рахунку) t – го надходження (вилучення), грош. од ; t – порядковий номер надходження (вилучення) грошової суми PVt або FVt грошового потоку; i – процентна ставка в частках у кожному з періодів нарахування процентів nt, % ; nt – кількість періодів нарахування процентів, у кожному з яких процентна ставка дорівнює i для відповідного PVt або FVt.

 

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 14.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 588; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.004 с.)