Визначення підвідомчості судової інстанції, колізійної прив’язки та загального розміру штрафних санкцій при достроковому розірванні міжнародного контракту. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Визначення підвідомчості судової інстанції, колізійної прив’язки та загального розміру штрафних санкцій при достроковому розірванні міжнародного контракту. 

І. Вихідні дані:

20 вересня 2011 року МААК «Молдовські авіалінії» з українською авіакомпанією уклала договір стосовно довгострокового відрядження для виконання трудової діяльності українського екіпажу в складі 5 осіб: командиру повітряного судна, помічника командира, бортінженера, 2 бортпровідників. Члени екіпажу – громадяни України, які постійно проживають на її території.

Відповідно до договору тривалість відрядження становить 3 роки. Також договором передбачено наступні умови: члени екіпажу працюватимуть на повітряному судні Falcon-20; щорічна виплата винагороди авіакомпанії в розмірі 5000 євро, а також виплата заробітної плати членам екіпажу в євро. Контракт складений англійською мовою та підписаний сторонами у Кишиневі.

Після прибуття в Молдову МААК «Молдовські авіалінії» члени українського екіпажу виконували польоти на літаку Falcon-20 під прапором Російської Федерації та був зареєстрований у Російській Федерації (внесено до реєстру суден). Після 2 років співпраці договір з екіпажем достроково був розірваний без виплати заробітної платні та винагороди українській авіакомпанії за останній рік роботи. В договорі не було умов про його розірвання.

Вам, як представнику української авіакомпанії, необхідно знайти правове рішення проблемної ситуації, пов’язанної з достроковим розірванням контракту щодо довготривалого відрядження українського екіпажу для виконання трудової діяльності в Молдову та визначити загальний розмір штрафних санкцій відносно МААК «Молдавські авіалінії».

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Керуючись даними табл. 1, визначте країну, до судової інстанції якої необхідно звертатися для відновлення порушених прав українського екіпажу стосовно невиконання договірних відносин.

2. Використовуючи вихідні дані, визначте колізійну прив’язку, що буде застосована для розв’язання ситуації дострокового розірвання договору щодо довготривалого відрядження українського екіпажу.

3. Керуючись даними табл. 1, зазначте, які права членів українського екіпажу були порушені в результаті невиконання взятих на себе зобов’язань МААК «Молдовські авіалінії».

4. На основі вихідних даних визначте юрисдикційну приналежність повітряного судна Falcon-20, на якому працює український екіпаж.

5. Виходячи з даних табл. 2, розрахуйте заробітну плату льотного складу української авіакомпанії з розрахунку на одну льотну годину.

6. Використовуючи дані табл. 3, визначте витрати з оплати праці бортпровідників з розрахунку на одну льотну годину

7. Враховуючи встановлену контрактом щорічну винагороду української авіакомпанії та витрати на заробітну плату екіпажу (пп. 5, 6), знайдіть загальну суму збитків авіакомпанії в результаті дострокового розірвання контракту.

8. Виходячи з розміру облікової ставки Національного банку України (табл. 4) та загальної суми збитків української авіакомпанії, визначте загальний розмір штрафних санкцій відносно МААК «Молдовські авіалінії».

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

 

Таблиця 1

Витяги норм міжнародного та українського законодавства

щодо трудової діяльності, оплати праці та відповідальності за порушення зобов’язань

Назва акту Стаття Назва статті Основний зміст статті
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав     Трудова діяльність працівника оформлюється трудовим договором (контрактом), укладеним з працівником згідно із законодавством про працю Сторони працевлаштування.  
Конституція України   Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Закон України «Про оплату праці»   Заробітна плата Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу
Цивільний кодекс України   Порушення зобов'язання Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
  Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.
Господарський кодекс України 231 ч. 6 Розмір штрафних санкцій Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

 

Таблиця 2

Витрати з оплати праці льотного складу з розрахунку на одну льотну годину

  Показники Порядок розрахунку 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Рік
Рейс міжнародний, Falcon-20 маршрут: Лондон - Бургас – Лондон
  Наліт годин            
  Визначення витрат на заробітну плату (ЗП) льотного складу:
2.1 Чисельність льотного персоналу, осіб            
2.2 Почасова ЗП одного члена екіпажу            
2.3 Відрядна ЗП одного члена екіпажу            
2.4 Почасова ЗП всього екіпажу 2.1*2.2          
2.5 Відрядна ЗП всього екіпажу 2.1*2.3          
2.6 Всього погодинна та відрядна ЗП екіпажу, за квартал 2.4+2.5          
2.7 Почасова ЗП в розрахунку на льотну годину 2.4/1          
2.8 Середня ставка погодинної оплати 2.5/1          
2.9 Всього ЗП екіпажу з розрахунку на льотну годину 2.6/1          

 

Таблиця 3

Витрати з оплати праці бортпровідників з розрахунку на льотну годину

  Показники Порядок розрахунку 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Рік
Рейс міжнародний, Falcon-20 маршрут: Лондон - Бургас – Лондон
  Нальот годин            
  Визначення витрат на заробітну плату (ЗП) бортпровідників
2.1 Чисельність бортпровідників, осіб            
2.2 Почасова ЗП одного бортпровідника, за квартал            
2.3 Відрядна ЗП одного бортпровідника,            
2.4 Почасова ЗП всіх бортпровідників, ф.с. за квартал 2.1*2.2          
2.5 Відрядна ЗП всіх бортпровідників, 2.1*2.3          
2.6 Всього погодинна і відрядна ЗП бортпровідників. 2.4+2.5          
2.7 Почасова ЗП в розрахунку на льотну годину. 2.4/1          
2.8 Середня ставка погодинної оплати, у.о./год 2.5/1          
2.9 Всього ЗП бортпровідників в розрахунку на льотну годину. 2.6/1          

 

Таблиця 4

Розмір облікової ставки Національного банку України

Дата Розмір ставки Джерело інформації
З 13.08.2013 6.5000% Постанова НБУ № 315 від 09.08.2013

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 23.

Визначення стадій життєвого циклу основних продуктів, їх категорій та стратегій управління портфелем продукції підприємства.

 

І. Вихідні дані:

Портфель продукції авіаційного/туристичного підприємства складається з п’яти основних продуктів/послуг, які реалізуються на ключових ринках. Обсяги реалізації основних продуктів/послуг підприємства за останні чотири роки та найсильнішого конкурента в поточному році характеризуються даними, наведеними в табл. 1.

Вам, як помічнику директора, доручено проаналізувати стадії життєвого циклу основних продуктів/послуг, визначити їх категорії та запропонувати відповідні стратегії управління портфелем продукції підприємства.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Використовуючи дані табл. 1, визначте темпи росту обсягів реалізації основних продуктів/послуг підприємства на ключових ринках за останні три роки.

2. Виходячи з темпів росту обсягів реалізації основних продуктів/послуг на ключових ринках за поточний рік, визначте етапи їх життєвого циклу та відповідні стратегії управління портфелем продукції підприємства.

3. Оцініть власні відносні частки обсягів реалізації основних продуктів/послуг підприємства на ключових ринках у поточному році по відношенню до найсильнішого конкурента (табл. 1).

4. Враховуючи темпи росту обсягів реалізації основних продуктів/послуг та їх частки на ключових ринках, побудуйте матрицю «зростання-частка ринку» для портфелю продукції підприємства.

5. На основі матриці «зростання-частка ринку» визначте категорії основних продуктів/послуг на ключових ринках та відповідні стратегії управління портфелем продукції підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Обсяги реалізації

основних продуктів/послуг підприємства на ключових ринках (млн. грн.)

Продукція Поточний рік Минулий рік Рік - 2 Рік - 3 Найсильніший конкурент
Продукт 1          
Продукт 2          
Продукт 3          
Продукт 4          
Продукт 5          

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 24.

Аналіз прибутковості та стратегій управління портфелем продукції підприємства,

оцінка рівня беззбитковості його основних продуктів.

 

І. Вихідні дані:

Портфель продукції авіаційного/туристичного підприємства складається з п’яти основних продуктів/послуг, які реалізуються на ключових ринках. Витрати, обсяги продаж та ціна основної продукції підприємства, яка реалізується на його ключових ринках, станом на останній місяць поточного року, наведені у табл. 1.

Вам, як помічнику директора, доручено проаналізувати прибутковість основних продуктів/послуг, визначити їх рівні беззбитковості та запропонувати відповідні стратегії управління портфелем продукції підприємства.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Використовуючи дані табл. 1, визначте місячну виручку від продажу основних продуктів/послуг на ключових ринках та сукупний обсяг реалізації продукції підприємства.

2. Виходячи з місячної виручки від продажу основних продуктів/послуг, оцініть їх частку в сукупному обсязі реалізації продукції підприємства та знайдіть розподілені загальні постійні витрати на її виробництво.

3. На основі місячної виручки від продажу основних продуктів/послуг, загальних змінних витрат та розподілених загальних постійних витрат на їх виробництво, визначте маржу на покриття, прибутковість та відповідні стратегії управління портфелем продукції підприємства.

4. Користуючись даними табл. 1, визначте змінні витрати на одиницю продукції та, враховуючи ціну одиниці продукції та розподілені загальні постійні витрати, рівень беззбитковості основних продуктів/послуг в натуральному/грошовому вираженні та заходи щодо досягнення беззбитковості для неприбуткової продукції підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Витрати, обсяги продаж та ціна продукції підприємства, тис. грн.

Продукції Загальні змінні витрати Загальні постійні витрати Продано продукту за місяць (од.) Ціна одиниці продукту
Продукт 1        
Продукт 2        
Продукт 3        
Продукт 4        
Продукт 5        

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 25.

Оцінка прибутковості різних видів продукції та ефективності її виробництва

в різних цехах підприємства.

 

І. Вихідні дані:

Компанія виробляє обладнання трьох видів: продукт 1 (П1), продукт 2 (П2), продукт 3 (П3). Всі три види продукції виробляються у двох виробничих цехах підприємства. Характеристика виробництва продукції компанії наведена в табл. 1.

Вам, як помічнику директора підприємства, доручено, застосувавши метод поглинання витрат, визначити доцільність виробництва різних видів продукції у виробничих цехах, виходячи з їх прибутковості, та ефективність роботи цехів підприємства.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Обгрунтуйте показник «машино-години • обсяг виробництва» як критерій розподілу непрямих виробничих витрат (ремонт обладнання, амортизація) на конкретні продукти.

2. Використовуючи подані характеристики виробництва продукції (табл. 1), обчисліть валову маржу за видами продукції та цехами підприємства в такій послідовності:

- прямі виробничі витрати за видами продукції та цехами;

- розподіл непрямих (накладних) витрат за цехами на конкретні продукти за критерієм «машино-години • обсяг виробництва»;

- загальні витрати за видами продукції та цехами;

- виручку за видами продукції та цехами;

- валову маржу за видами продукції та цехами.

3. Визначте коефіцієнт валової маржі за видами продукції/цехами та прибутковість продуктів (за цехами) та виробничих цехів підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Характеристика

виробництва продукції підприємства

Характеристика Цех 1 (види продукції) Цех 2 (види продукції)
П1 П2 П3 П1 П2 П3
Обсяги виробництва            
Ціна одиниці продукції            
Прямі витрати на одиницю продукції            
Кількість машино-годин для виготовлення одиниці продукції            
Непрямі витрати (за цехами):
- ремонт обладнання    
- амортизація    
- всього    
Прямі витрати            
Всього прямих витрат (за цехами)    
Машино-години • обсяг виробництва            
Машино-години • обсяг виробництва, %            
Непрямі (накладні) витрати (розподіл)            
Всього непрямих витрат (за цехами)    
Загальні витрати            
Всього загальних витрат (за цехами)    
Виручка            
Всього виручка (за цехами)    
Валова маржа за видами продукції (грн.)            
Валова маржа за цехами (грн.)    
Коефіцієнт валової маржі (%) за видами продукції            
Коефіцієнт валової маржі (%) за цехами    

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.112.172 (0.04 с.)