Визначення ефективності та вибір альтернативних варіантів портфельних інвестицій в акції підприємств. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Визначення ефективності та вибір альтернативних варіантів портфельних інвестицій в акції підприємств.І. Вихідні дані:

Ви – представник зарубіжного інвестора, який вирішив здійснити портфельні інвестиції в акції двох авіаційних компаній – Х та У.

Річний стабільний дивіденд на одну акцію авіаційної компанії Х очікується в сумі 110 грн. Ставка доходності за альтернативним вкладенням для акції авіакомпанії Х складає 0,12. Акція цієї авіакомпанії має номінальну вартість 1200 грн. та може бути куплена за курсом 70. Розрахунок здійснюється на 3-х річний період.

Номінальна вартість акції авіакомпанії У – 1500 грн., акція може бути продана за курсом 75. Ставка річних дивідендів за цією акцією складає 17%. Ставка доходності за альтернативним вкладенням для акції авіакомпанії У складає 0,13. Очікувана курсова вартість даної акції в кінці періоду її реалізації 2300 грн., період використання акції – 3 роки. Періодичність виплати дивідендів за акціями авіакомпанії У становить один раз на рік.

Чистий прибуток авіакомпанії Х – 18000 тис. грн., авіакомпанії У – 29000 тис. грн. Власні кошти авіакомпанії Х дорівнюють 38000 тис. грн., авіакомпанії У – 60000 тис. грн. Число акцій авіакомпанії Х – 15 тис., авіакомпанії У – 17 тис.

Вам, як представнику зарубіжного інвестора, для прийняття обґрунтованого управлінського рішення щодо портфельних інвестицій в акції авіакомпаній Х та У необхідно проаналізувати їх ефективність на підставі розрахунку таких показників: поточна вартість акцій; доходність акцій; надійність акцій.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Враховуючи річний стабільний дивіденд на одну акцію та ставку дохідності за альтернативним вкладенням з тим же рівнем ризику, визначаємо поточну вартість акції авіакомпанії Х (табл. 1).

2. Виходячи з передбачуваної до одержання суми дивідендів у t-му періоді, курсової ціни акції в кінці періоду її реалізації, числа періодів використання акції та ставки дохідності за альтернативним вкладенням, знаходимо поточну вартість акції авіакомпанії У (табл. 1).

3. Використовуючи річний стабільний дивіденд (або номінальну вартість акції та ставку річних дивідендів) та ціну придбання акції, розраховуємо поточну дохідність акцій (табл. 1).

4. Враховуючи дивідендну та капіталізовану дохідність, обчислюємо повну дохідність акцій (табл. 1).

5. Виходячи з чистого прибутку підприємства за рік та числа акцій, визначаємо чистий прибуток з розрахунку на одну акцію (табл. 1).

6. Використовуючи дані про власні кошти підприємства та число акцій, знаходимо забезпеченість акцій власними коштами (табл. 1).

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Визначення показників ефективності акцій

№ з/п Показник Визначення значення показника
1. Поточна вартість акцій авіакомпанії Х, Ptах Ptах = Д / d, де Д – річний стабільний дивіденд на одну акцію; d – ставка дохідності за альтернативним вкладенням з тим же рівнем ризику, що і ризик вкладення в дані акції.
2. Поточна вартість акції авіакомпанії У, Ptау t Ptа = ∑ [Дt / (1 + d)n] + [Ck / (1 + d)n], n=1 де Дt – передбачувана до одержання сума дивідендів в t-м періоді; Ск – курсова ціна акції в кінці періоду її реалізації; n – число періодів використання акції.
3. Поточна дохідність акцій, Dд Dд = (Дt / Ро) ∙ 100, де Ро – ціна придбання акції (емісійна або ринкова).  
4. Повна дохідність акцій, DП t t DП = [∑ Дt + (Ptа – Po)] / Po = ∑ Дt / Po + (Ptа – Po) / Po, 1 1 t де ∑ Дt / Po – дивідендна дохідність; (Ptа – Po) / Po – капіталізована дохідність.
5. Чистий прибуток на акцию, Ра Ра = П / Wa, де П – чистий прибуток підприємства за рік; Wa – число акцій.
6. Забезпеченість акцій власними коштами, Оа Оа = Кс / Wa, де Оа – забезпеченість кожної акції власними коштами; Кс – власні кошти підприємства.

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 3.

Оцінка ефективності та обгрунтування доцільності альтернативних портфельних інвестицій в акції підприємств.

І. Вихідні дані:

Ви – представник зарубіжного інвестора, який вирішив здійснити портфельні інвестиції в акції двох авіаційних компаній – Х та У.

Номінальна вартість акції авіакомпанії Х – 1200 грн., авіакомпанії У – 1400 грн. Ставка річних дивідендів за акціями авіакомпанії Х – 15%, авіакомпанії У – 17%. Ставка доходності за альтернативним вкладенням для акцій обох авіакомпаній складає 0,12. Очікувана курсова вартість акції авіакомпанії Х в кінці періоду її реалізації – 2000 грн., авіакомпанії У – 2400 грн. Період використання акції авіакомпанії Х – 3 роки, авіакомпанії У – 4 роки. Періодичність виплати дивідендів за акціями авіакомпаній Х та У складає один раз на рік.

Акція авіакомпанії Х може бути куплена за курсом 70, авіакомпанії У – за курсом 75.

Чистий прибуток авіакомпанії Х – 17000 тис. грн., авіакомпанії У – 28000 тис. грн. Власні кошти авіакомпанії Х дорівнюють 37000 тис. грн., авіакомпанії У – 59000 тис. грн. Число акцій авіакомпанії Х – 12 тис., авіакомпанії У – 17 тис.

Вам, як представнику зарубіжного інвестора, для прийняття обґрунтованого управлінського рішення щодо портфельних інвестицій в акції авіакомпаній Х та У необхідно проаналізувати їх ефективність на підставі розрахунку таких показників: поточна вартість акцій; доходність акцій; надійність акцій.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Виходячи з передбачуваних до одержання сум дивідендів у t-му періоді, курсових цін акцій в кінці періодів їх реалізації, числа періодів використання акцій та ставок їх дохідності за альтернативними вкладеннями з тими ж рівнями ризику, знайдіть поточну вартість акцій авіакомпаній Х та У (табл. 1).

2. Використовуючи номінальні вартості акцій, ставки річних дивідендів та ціни придбання акцій, розрахуйте поточну дохідність акцій авіакомпаній Х та У (табл. 1).

3. Враховуючи дивідендну та капіталізовану дохідність акцій, обчислюємо повну дохідність акцій авіакомпаній Х та У (табл. 1).

4. Виходячи з чистого прибутку за рік та числа акцій, визначаємо чистий прибуток з розрахунку на одну акцію авіакомпаній Х та У (табл. 1).

5. Використовуючи дані про власні кошти та число акцій, знаходимо забезпеченість акцій авіакомпаній Х та У власними коштами (табл. 1).

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Визначення показників ефективності акцій

№ з/п Показник Визначення значення показника
1. Поточна вартість акцій, Ptа t Ptа = ∑ [Дt / (1 + d)n] + [Ck / (1 + d)n], n=1 де Дt – передбачувана до одержання сума дивідендів в t-м періоді; Ск – курсова ціна акції в кінці періоду її реалізації; n – число періодів використання акції; d – ставка доходності за альтернативним вкладенням з тим же рівнем ризику, що і ризик вкладення в дані акції.
2. Поточна дохідність акцій, Dд Dд = (Дt / Ро) ∙ 100, де Ро – ціна придбання акції (емісійна або ринкова).
3. Повна дохідність акцій, DП t t DП = [∑ Дt + (Ptа – Po)] / Po = ∑ Дt / Po + (Ptа – Po) / Po, 1 1 t де ∑ Дt / Po – дивідендна дохідність акцій; (Ptа – Po) / Po – капіталізована дохідність акцій.
4. Чистий прибуток на акцію, Ра Ра = П / Wa, де П – чистий прибуток авіакомпанії за рік; Wa – число акцій.
5. Забезпеченість акцій власними коштами, Оа Оа = Кс / Wa, де Оа – забезпеченість кожної акції власними коштами; Кс – власні кошти авіакомпанії.

 

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 4.

Аналіз ефективності та обгрунтування доцільності здійснення портфельних

інвестицій в облігації підприємств.

І. Вихідні дані:

Ви – представник зарубіжного інвестора, який вирішив здійснити портфельні інвестиції в облігації двох авіакомпаній – Х та У.

Інформація щодо діяльності авіакомпаній Х та У представлена в табл. 1.

Вам, як представнику зарубіжного інвестора, для прийняття обґрунтованого управлінського рішення щодо портфельних інвестицій в облігації авіакомпаній Х та У необхідно проаналізувати їх ефективність на підставі розрахунку таких показників: поточна вартість облігацій; дохідність облігацій; надійність облігацій.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Виходячи з номіналу облігацій, річної купонної ставки відсотка, норми дисконту та періоду виплати відсотка (табл. 1), визначте поточну вартість облігацій авіакомпаній А та В (табл. 2).

2. Враховуючи номінал облігацій, річну купонну ставку відсотка та ціну покупки облігації (табл. 1), знайдіть поточну дохідність облігацій авіакомпаній А та В (табл. 2).

3. Виходячи з суми річного купонного доходу за облігацією, ціни погашення та покупки облігації (табл. 1), розраховуємо дохідність погашення облігацій авіакомпаній А та В (табл. 2).

4. Враховуючи балансовий прибуток; ставку податку на прибуток та процентні платежі (табл. 1), визначаємо платіжне покриття облігацій авіакомпаній А та В (табл. 2).

5. Використовуючи дані щодо активів, що забезпечують облігації, та суму позики (табл. 1), знайдіть покриття позики активами авіакомпаній А та В (табл. 2).

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Інформація щодо діяльності авіакомпаній Х та У

№ з/п Показник Авіакомпанія
Х У
1. Номінальна вартість облігації, грн.    
2. Річна ставка купонної дохідності, %    
3. Процентна ставка альтернативного вкладення 0,12 0,13
4. Ціна покупки облігації, грн.    
5. Очікуваний річний прибуток авіакомпанії від виробничої діяльності, млн. грн.    
6. Податок на прибуток, %    
7. Загальний обсяг позики підприємства, млн. грн.    
8. Термін розміщення позики, років    
9. Активи підприємства, млн. грн.    
10. Збитки, тис. грн.    
11. Заборгованість акціонерів, тис. грн.    
12. Нематеріальні активи, тис. грн.    
13. Розрахунки з оплати праці, тис. грн.    
14. Короткострокові кредити, тис. грн.    

В розрахунках норма дохідності приймається за процентною ставкою альтернативного вкладення.

Таблиця 2

Визначення показників ефективності облігацій

№ з/п Показник Визначення значення показника
1. Поточна вартість облігації, Pto t Pto = ∑ [CFn / (1 + r)n + No / (1 + r)t], n=1 де CFn – сума одержаного відсотка в кожному періоді (добуток номіналу на оголошену ставку відсотка – No·K); No – номінал облігації, який погашається в кінці терміну обігу (t); К – річна купонна ставка відсотка; r – необхідна норма дохідності (норма дисконту). n – період виплати відсотка.
2. Поточна дохідність облігації, DT DT = (No · K) / P, де Р – ціна покупки облігації.
3. Дохідність погашення облігацій, DT DП = [CFn + (F – P) / n] / [(F + P) / 2], де CFn – сума річного купонного доходу за облігацією; F – ціна погашення облігації; Р – ціна покупки облігації.
4. Платіжне покриття облігації, ПП ПП = [Пб (1 – НП)] / СП, де Пб – балансовий прибуток; НП – ставка податку на прибуток; СП – процентні платежі.
5. Покриття позики активами, ПК ПК = Аоб / Зоб, де Аоб – активи, що забезпечують облігації; Зоб – сума позики.

 

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 5.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 257; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.47 (0.015 с.)