Розділ 1. Аналіз ринку підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Аналіз ринку підприємстваВступ

Важливою передумовою для демократичного суспільства є створити загальний доступ до інформації. На сучасному етапі розвитку техніки і науки суспільству важко уявити себе без комп’ютерної техніки. Багато наукових пізнань виникають сьогодні на основі інформатики, при використанні її інструментів. У медицині не можна уявити діагностики і операцій без комп’ютера. Застосування комп’ютера дозволить розвиватися сучасним програмам, орієнтованим на діюче навчання, яке дасть навчаючим більше об’єму для власної активності, творчості і самостійності.

Наша фірма Ostrovit давно вже є на ринку спортивного харчування і заняла свою нішу серед подібних товарів та стрімко і активно розвивається за допомогою якісної продукції та висококваліфікованим працівникам.

Фірма Ostrovit володіє мережею магазинів “Ostrovit” по продажу спортивного харчування як своєї продукції, так і іншої на українському ринку. Вона спеціалізується на продажі комп’ютерної техніки, устаткування та аксесуарів, надання комп’ютерних послуг.

Місія підприємстваOstrovit - виготовлення та впровадження на ринок високоякісного спортивного харчування, яка би найповніше задовольнила практичні потреби та потреби самореалізації вітчизняних та іноземних споживачів на ринку спорту, з метою отримання максимального прибутку.

Цілі організації - це конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяль­ності організації.

Короткострокові цілі:

Ø закупівля високоякісної сировини;

Ø наймання на роботу висококваліфікованого персоналу з-за кордону;

Ø підвищення кваліфікації існуючого персоналу;

Середньострокові цілі:

Ø урізноманітнення властивостей спортивного харчування;

Ø удосконалення технології виробництва;

Ø налагодження зв’язків з маркетинговими посередниками і з роздрібними продавцями;

Довгострокові цілі:

Ø вихід на міжнародний ринок за рахунок розширення експорту;

Ø створення філій в регіонах з дешевою робочою силою.

Метою роботи є набуття навичок прийняття рішень по всіх чотирьох складових комплексу маркетингу: товару, ціні, організації збуту продукції і методах її просування.

Основними завданнями роботи є розробка комплексу маркетингових рішень для конкретного підприємства, а саме для фірми Ostrovit , формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики.

 


Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів, проведення сегментування ринку

 

Для визначення свого місця на будь-якому ринку виробник повинен його ретельно проаналізувати. Теперішні ринки є досить насиченими пропозицією різних товарів та послуг. Тому дуже складно виявити незадоволену споживчу потребу, тобто вільну «нішу» на ринку. Тому слід провести детальний аналіз ринку і на основі отриманої інформації прийняти управлінські рішення.

Аналіз ринку розпочинають із вторинної інформації, яка міститься у багатьох джерелах. Незважаючи на те, що інформаційний простір в Україні ще не сформовано, але вже сьогодні можна отримати інформацію з таких джерел:

- статистичні довідники «Україна в цифрах» , «Статистичний щорічник України»;

- серія довідкових каталогів «Ділова Україна» , « Західна Україна ділова»;

- періодичні видання «Бізнес», « Галицькі контракти» , « Діло »;

- довідково-інформаційний фонд Торгово-промислової палати України;

- система «Інтернет».

Після аналізу вторинної інформації, було проведено збір та обробку первинної інформації за допомогою методу спостереження та опитування. Для здійснення опитування було розроблено анкету, яка містить два типи запитань: відкриті та закриті.

Анкетування смаків та уподобань споживачів було здійснено за допомогою онлайн анкетування. Платформою для створення анкет та запису результатів дослідження став Google Forms.

Нижче наведено зразок анкети, яка була представлена до заповнення респондентам для отримання первинної інформації.

Ссилка на представлену нижче онлайн-анкету –

https://docs.google.com/forms/d/1qm-_YYx4NU0RzkTAdzrKv8ZxkZs7YIRaZhCmn70egn4/viewform

 

Анкета для курсового

Шановний респондент ! Я представляю компанію Ostrovit. Наша компанія проводить маркетингове дослідження з метою виявлений переваг покупців у виборі та купівлі спортивного харчування. Просимо Вас взяти участь в опитуванні і відповісти на поставлені в анкеті питання . Анкета анонімна. Заздалегідь дякуємо Вам за допомогу!

Початок форми

Чи займаєтеся Ви спортом?

  • так
  • ні
  • рідко

Де Ви займаєтеся спортом?

  • в спортзалі
  • дома
  • в друзів, знайомих
  • Інше:

Чи вживаєте ви спортивне харчування?

  • так
  • ні
  • вважаю, що це білше шкодить, ніж допомагає

Як давно Ви вживаєте спортивне харчування?

  • менше 1 року
  • 1-3 роки
  • більше 3 років

Як Ви взнали про спортивне харчування?

  • рекомендації тренера
  • поради друзів по залу
  • статті і реклама в інтернеті
  • Інше:

Яка Ваша мета вживання спортивного харчування?

  • збільшення результативності тренувань
  • нарощення м'язової маси
  • отримання повного комплексу поживних речовин
  • спалювання жиру
  • формування фігури
  • швидке відновлення після тренувань
  • Інше:

Де Ви купляєте спортивне харчування?

  • в аптеці
  • в спортивних магазинах і спеціалізованих магазинах з продажу спортивного харчування
  • в спортиних клубах
  • в іnternet-магазинах
  • Інше:

Якому виробнику Ви віддаєте перевагу?

  • вітчизняному
  • закордонному

Спортивне харчування яких компаній-виробників ви надаєте перевагу?

  • Ostrovit
  • Cytogen
  • Dymatize
  • MHP
  • MuscleTech
  • Pro Nutrition
  • California fitness
  • Інше:

Сегментація ринку

На основі проведених досліджень ми провели сегментацію ринку, тобто здійснили розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці для кожної з груп окремого комплексу маркетингу. За допомогою політики сегментації ринку втілюється у життя найважливіший принцип маркетингу – орієнтація на споживача. Щоб досягнути хоча б половини комерційного успіху нам слід правильно виділити ринковий сегмент. Як правило сегментування здійснюють за такими критеріями:

v за географічним принципом;

v за демографічним принципом;

v за соціально-економічними характеристиками споживачів;

v за психологічним принципом;

v за споживчими мотивами.

Нашою організацією в основу сегментування ринку покладено два критерії: соціально-економічний і споживчі мотиви, який включає в собі дві характеристики: рівень доходу і якість (Рис.2.6).

 

Дохід, грн.   7 000 - 10 000і вище
3 000   -   7 000
- 3 000

Протеїн протеїн+зручна Шоколад + Якість

упаковка + кількість зручна упаковка

білка НХЛ 100г

Рис.2.6. Сегментація ринку за двома змінними і вибір цільових сегментів (дохід – якість).

 

На основі проведеної сегментації ринку фірмою було обрано цільовий сегмент ринку і здійснено орієнтацію на стратегію цільового маркетингу, а саме протеїн + зручна упаковка + кількість білка НХЛ 100г і розраховано на споживачів з середнім рівнем доходів.

Дослідивши ринок, провівши анкетування та сегментування, ми пропонуємо для фірми Ostrovit таку стратегію охоплення ринку, як недиференційований маркетинг. Ми пропонуємо недиференційований маркетинг, оскільки передбачає просування на ринку вузького асортименту продукції, що дозволяє економити виробничих і маркетингових (на товарорух, збут, стимулювання збуту тощо) витратах. Тобто наша фірма зорієнтована на орієнтована на завоювання масового споживача.


 

Позиціонування

Під час ринкового аналізу можливостей ми також проводимо позиціонування товару, тобто чітко визначаємо, чим наша продукція буде відрізнятись від виробів конкурентів. Тобто ми порівнюємо властивості нашого протеїну OstroVit з властивостями товарів конкурентів. Результати порівнянь можна подати у вигляді схеми позиціонування товару. На цю схему наносять позиції товарів основних конкурентів і шукають незадоволену споживчу потребу.

Ціни      
  високі         2 3     1. MHP 2. Cytogen 3. Dymatize 4. Pro Nutrition
  середні (помірні)   6 5. California fitness 6. Muscle Tech
  низькі     5
 
 


   
  низька висока Якість продукції

- позиції товарів конкурентів; - незадоволена споживча потреба

Рис. 3.4. Схема позиціонування товару

 

На схемі видно, що залишається незадоволеною потреба в підприємстві, яке вироблятиме і продаватиме спортивне харчування високої якості і за помірними цінами. Визначивши для свого товару саме цю позицію, фірма OstroVit зможе знайти своє місце на ринку та сміло задовольняти цей сегмент ринку.

Життєвий цикл компанії в даний момент, на мою думку, знаходиться на стадії повної зрілості.

 


 

Розділ 5. Планування кампанії по просуванню товару

 

Комунікаційна політика фірми OstroVit спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товари, підтримку його збуту, створення позитивного іміджу фірми. Формування комунікаційної політики підприємства OstroVit передбачає прийняття великої кількості різноманітних рішень, пов’язаних із визначенням цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсюдження реклами, створенням ефективних текстів рекламних звернень, використанням засобів комерційної пропаганди, методів стимулювання збуту тощо.

Ця діяльність потребує творчого підходу і нетрадиційних рішень, вона завершує формування комплексу маркетингу фірми.

Просування товару на ринок здійснюється за допомогою системи маркетингових комунікацій, яка охоплює будь-яку діяльність підприємства, спрямовану на інформування, переконання та нагадування споживачам про свої товари, стимулювання їх збуту і створення позитивного іміджу підприємства в очах громадськості.

Для просування та рекламування нашого товару ми вибрали три такі основні підходи:

- створення онлайн кампанії по просуванню продукції, тобто створення офіційних сторінок в соціальних мережах інтернету та шляхом розсилання реклам серед потенційних споживачів, систематичне проведення акційних реклам з подальшим виграшом продукції нашої фірми. Орієнтовна вартість такої реклами буде становити 50тис.грн., в цю суму входить зарплата працівника, який займатиметься рекламою в інтернеті та шоколадні призи для переможців в акціях.

- розробка реклами для місцевих ЗМІ, тобто звернення до спеціалізованих фірм, щоб вони створили рекламу для нашої фірми для подачі її в ЗМІ, щоб в подальшому вона призвела до збільшення ринку споживачів. Орієнтовна вартість такої реклами становитиме 300тис.грн, в цю суму входить розробка реклами та вартість за її прокручування в ЗМІ.

- проведення дегустації товару в найбільших тренажерних залах, де є найбільше потенційних споживачів товарів. Дегустації найбільш-ефективно проводити у вихідні дні (в суботу та неділю) після обіду, оскільки саме тоді в спортзалах найбільша кількість відвідувачів. Дегустація буде проводитися одночасно в 20 місцях одночасно. Орієнтовна вартість такої реклами товару становитиме 100тис.грн, в цю суму входить зарплата людям, які проводитимуть дегустацію та витрати на сам дегустований товар.

Така реклама принесе орієнтовно додатково 1млн.грн. шляхом збільшення попиту на продукцію OstroVit, та отримає нових постійний покупців.


 

Google Trends

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, Google Trends показав, що фірма OstroVit досить вдало підібрала слова на своїй сторінці.Тому сторінка фірми OstroVit користується великим пошуковим рейтингом.


 

ВИСНОВОК

Виходячи з розрахунків, наведених вище, видно, що фірма встановила оптимальну ціну, яка дозволить їй не тільки покрити власні витрати, а й одержати прибуток, що забезпечить ефективну діяльність фірми у майбутньому. Проте на цьому не можна зупинятися, оскільки для досить продуктивної діяльності фірми, необхідно постійно модифікувати ціну протягом всього життєвого циклу товарів та послуг, або проводити ефективну рекламну кампанію, яка б забезпечила зростання обсягів збуту при незмінній ціні.

В результаті цих заходів зросла не тільки популярність продукції, а й фірми в цілому, тобто зросла її популярність серед населення. Також було оформлено текст рекламного звернення, визначено методи стимулювання збуту.

Таким чином, в даній курсовій роботі проведено ґрунтовне дослідження в розрізі комплексу маркетингу для фірми OstroVit. Прийнято ряд управлінських рішень в сфері основних маркетингових політики: товарної, цінової, розповсюдження та стимулювання.

Цінова політика фірми орієнтована на збільшення частин ринку та базується на створеній моделі ціноутворення, яка є легкою в заснуванні та розумінні. Фірмою планується формування стратегій максимізації прибутку. Це дасть можливість заохотити певну частину на ринку і ефективно реагувати на зміни в конкурентному середовищі.

Також була проведена рекламна кампанія. Було досліджено рекламу продукції OstroVit в мережі інтернет на відомих соцсторінках. За допомогою Google Trends було досліджено ключових п’ять слів з офіційної сторінки OstroVit, та визначено, які слова піднімають рейтинговий пошук фірми.

Отже, концепція маркетингу, як форма виробничо-комерційної діяльності, повинна забезпечити пристосування фірми до умов внутрішнього та зовнішнього ринків, повинна враховувати особливості поточної ситуації.

Кінець форми

 

Вступ

Важливою передумовою для демократичного суспільства є створити загальний доступ до інформації. На сучасному етапі розвитку техніки і науки суспільству важко уявити себе без комп’ютерної техніки. Багато наукових пізнань виникають сьогодні на основі інформатики, при використанні її інструментів. У медицині не можна уявити діагностики і операцій без комп’ютера. Застосування комп’ютера дозволить розвиватися сучасним програмам, орієнтованим на діюче навчання, яке дасть навчаючим більше об’єму для власної активності, творчості і самостійності.

Наша фірма Ostrovit давно вже є на ринку спортивного харчування і заняла свою нішу серед подібних товарів та стрімко і активно розвивається за допомогою якісної продукції та висококваліфікованим працівникам.

Фірма Ostrovit володіє мережею магазинів “Ostrovit” по продажу спортивного харчування як своєї продукції, так і іншої на українському ринку. Вона спеціалізується на продажі комп’ютерної техніки, устаткування та аксесуарів, надання комп’ютерних послуг.

Місія підприємстваOstrovit - виготовлення та впровадження на ринок високоякісного спортивного харчування, яка би найповніше задовольнила практичні потреби та потреби самореалізації вітчизняних та іноземних споживачів на ринку спорту, з метою отримання максимального прибутку.

Цілі організації - це конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяль­ності організації.

Короткострокові цілі:

Ø закупівля високоякісної сировини;

Ø наймання на роботу висококваліфікованого персоналу з-за кордону;

Ø підвищення кваліфікації існуючого персоналу;

Середньострокові цілі:

Ø урізноманітнення властивостей спортивного харчування;

Ø удосконалення технології виробництва;

Ø налагодження зв’язків з маркетинговими посередниками і з роздрібними продавцями;

Довгострокові цілі:

Ø вихід на міжнародний ринок за рахунок розширення експорту;

Ø створення філій в регіонах з дешевою робочою силою.

Метою роботи є набуття навичок прийняття рішень по всіх чотирьох складових комплексу маркетингу: товару, ціні, організації збуту продукції і методах її просування.

Основними завданнями роботи є розробка комплексу маркетингових рішень для конкретного підприємства, а саме для фірми Ostrovit , формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики.

 


Розділ 1. Аналіз ринку підприємства

Аналіз ринку — комплекс дій, спрямованих на вивчення усіх факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни його обсягів, структури, масштабів.

Спортивне харчування в основному - це добавки до збалансованого раціону спортсмена, найбільш розумно застосовувати його за порадою досвідченого тренера або лікаря. Фактично, спортивні добавки дуже близькі до медичних препаратів - їх повинні представляти продукти найвищої якості, оскільки саме від них в істотному ступені залежить здоров'я спортсмена.

Згідно з даними таблиці 1.1, світовий ринок спортивного харчування навіть попри кризу активно зростає і вже сьогодні становить близько 3% загального обсягу виробництва харчових продуктів та оцінюється у 5 млрд дол. США

Таблиця 1.1 – Обсяг світового ринку харчових продуктів для спортсменів

Динаміка зміни обсягів ринку харчових продуктів для спортсменів протягом 2009-2014 рр., наведена на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Динаміка зміни обсягів ринку харчових продуктів для спортсменів протягом 2009-2014 рр.

 

Традиційно за обсягами виробництва та споживання спортивного харчування лідирує Північна Америка, головним чином США. Західна Європа є важливим споживачем харчових продуктів для спортсменів: найбільше харчових продуктів для спортсменів продається в таких країнах, як Великобританія, Швейцарія, Нідерланди, Норвегія. В Азії та Латинській Америці спостерігається повільніше зростання продажів, ніж у докризовий період: у зв’язку з низькою купівельною спроможністю споживачі знизили споживання або ж переорієнтувалися на продукцію низького цінового сегмента. Ринок спортивного харчування у Східній Європі зростає досить швидкими темпами завдяки зростанню інтересу населення до спорту та появі нових каналів продажу продукції, що відображено на рисунку 1.1.

Безумовним лідером на ринку харчових продуктів для спортсменів був і залишається Abbott Laboratories Inc, хоча в 2014 р. його частка на світовому ринку дещо й знизилася (9 % порівняно з 9,2 % у 2013 р.). Основною конкурентною перевагою Abbott Laboratories Inc є те, що це також добре відома фармацевтична компанія, яка на перше місце ставить безпечність, якість і ефективність своєї продукції. Компанія має великий досвід і широкий асортимент продуктів для харчування спортсменів. Продукція компанії сертифікована низкою професійних спортивних організацій, що також сприяє зростанню попиту на її продукцію серед споживачів.

Glanbia Plc − найбільший світовий виробник одного з найважливіших інгредієнтів спортивного харчування − сироваткового білка. З 2012 р. компанія почала виготовляти готове спортивне харчування під торговою маркою Optimum Nutrition, яке досить швидко зайняло лідируючі позиції на ринку. Власна сировинна база дозволяє компанії пропонувати споживачам високоякісні продукти за доступними цінами. На сьогодні частка Glanbia Plc становить 8 %, що забезпечує компанії друге місце на світовому ринку. Водночас вона залишається важливим постачальником білкових інгредієнтів для інших виробників спортивного харчування.

General Nutrition Centers Inc робить ставку на наукові дослідження та активну розробку нових продуктів. Стратегія компанії полягає у створенні продуктивних альянсів з іншими виробниками та дослідними установами для досягнення кращої якості й ефективності продукції спільними зусиллями. Так, серед останніх партнерів General Nutrition Centers Inc: USPLabs (розробка спеціалізо- ваних продуктів для військових), PepsiCo (розробка спортивних напоїв G Series Pro Gatorade для професійних спортсменів) тощо. Водночас компанія залишається одним із найбільших ритейлерів спортивного харчування, оскільки володіє мережею спеціалізованих магазинів по всьому світі, що дозволяє їй ефективно позиціонувати продукцію власного виробництва безпосередньо в точках продажу. Все це забезпечує General Nutrition Centers Inc третє місце на ринку та частку в 6 %.

Частка CytoSport Inc становить 5 %. Ця компанія спеціалізується на виготовленні високобілкових продуктів і гейнерів – сухих сумішей, батончиків. Проте найбільші прибутки компанії дає продаж готових до споживання високо- білкових коктейлів Muscle Milk – немолочних напоїв, що не містять лактози, глютену, транс-жирів, цукрового сиропу, які продаються не лише у спеціалізованих, а й у звичайних продуктових магазинах, поряд із спортивними і енерге- тичними напоями. NBTY Inc, Weider Global Nutrition LLC та IdeaSphere Inc, які володіють відповідно 5, 2 і 2 % ринку, спеціалізуються на випуску вітамінів і спортивних харчових добавок. Сегментація світового ринку за компаніями-виробниками подана на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Структура світового ринку спортивного харчування за компаніями-виробниками у 2014 р.

Відповідно до рисунка 1.3, протеїнові сухі суміші залишаються найбільш популярним форматом спортивного харчування завдяки доступності та низькій ціні. Для їх виробництва традиційно використовують сироватковий або соєвий білок.

Рисунок 1.3 – Структура світового ринку спортивного харчування за видами продуктів у 2010 р.

 

Ринок спортивного харчування України дуже швидко розвивається, загалом його приріст у 2014 р. склав 24 % порівняно з 2013 р., а обсяг наразі складає 6 млн грн . На початку 2014 р. ще були відчутні наслідки економічної кризи – високі ціни на продукти цього сегмента і зниження купівельної спроможності більшості споживачів спричинили значне скорочення їх продажу. Проте вже в другому півріччі 2010 р. обсяг продажу харчових продуктів для спортсменів почав стрімко зростати. Помітну роль у цьому відіграв бурхливий розвиток фітнес-індустрії. Модна тенденція залучає людей до занять спортом, які в перспективі можуть стати новою цільовою групою та підвищити попит на спортивне харчування.

Замовлення спортивного харчування через Інтернет зросло на 30 % порівняно з 2013 роком, що зумовлено нижчими цінами в інтернет-магазинах, невеликою кількістю спеціалізованих магазинів і порівняно вузьким асортиментом представлених у них товарів.

На українському ринку спортивного харчування переважають міжнародні бренди. Вітчизняні виробники мало представлені в основному через відсутність належної реклами та налагоджених каналів збуту, які переважно контролюються компаніями, що пов’язані з імпортерами чи віддають перевагу перевіреним брендам, які мають попит тривалий час на ринку. Лідируючі позиції на ринку України займають компанії Haleko GmbH & Co OHG, Optimum Nutrition Inc, Weider Global Nutrition LLC, Twinlab Corp, Prolab Nutrition Inc та Universal Nutrition Inc, що відображено на рисунку 1.4.

Проте все ж останнім часом спостерігається зростання продажів спортивного харчування вітчизняного виробництва, а також виробництва України, Росії та Білорусі.

 

Рисунок 1.4 – Структура українського ринку спортивного харчування за виробниками у 2014 р.

Підвищення якості та покращання шляхів розподілу цих продуктів, за умови збереження порівняно низької ціни, зумовили зростання продажів на 29% порівняно з 2013 р. Молоді спортсмени переважно обмежені в матеріальних ресурсах, тому все частіше віддають перевагу вітчизняним виробникам.

Основним вітчизняним виробником спортивного харчування є «ДелМас Лтд», що випускає свою продукцію під торговою маркою «Вансітон» та «Ostrovit».

За прогнозами експертів, обсяг українського ринку спортивного харчування надалі зростатиме, і в 2015 р., ймовірно, становитиме 8178,1 млн грн, що відображено на рисунку 1.5. Це буде зумовлено подальшим зростанням інтересу споживачів до цього сегмента, а також виходом на український ринок нових виробників.

Рисунок 5 – Прогнозований обсяг зростання українського ринку спортивного харчування

 

Що стосується сегментації українського ринку за видами продукції, то, згідно з рисунком 1.6, її тенденції збігаються зі світовими, оскільки найбільшу частку також становлять протеїнові сухі суміші.

Рисунок 6 – Структура українського ринку спортивного харчування за видами продуктів у 2014 р.

 

Зростання продажів харчових продуктів для спортсменів у світі попри економічну кризу зумовлене, насамперед, розширенням кола покупців. У міру зростання стурбованості населення проблемою ожиріння в розвинених країнах, споживачі все більше уваги приділяють своєму здоров’ю та фізичним вправам і шукають шляхи підвищення ефективності тренувань. Відповідно до результатів маркетингового дослідження Datamonitor, у цілому близько 28 % населення є потенційними споживачами спортивних продуктів харчування, які можуть допомогти їм у досягненні спортивних цілей і покращанні стану здоров’я. Розширення ринку та підвищення попиту водночас стимулює виробників до розробки нових продуктів, які б краще задовольняли потреби споживачів.

Споживачів спортивного харчування можна поділити на три групи: професійні спортсмени; ті, хто займається лікувальною фізкультурою, і любителі, що ведуть здоровий спосіб життя. Оскільки кількість споживачів невпинно зростає (особливо це стосується останньої групи) компаніям необхідно позиціонувати свою продукцію для кожної групи окремо, адже мета й очікування щодо її впливу у них різна. У той час як професійні спортсмени прагнуть покращених, цільових продуктів, які б допомагали підвищити силу та витривалість, любителям не потрібен такий же рівень ефективності: для них це перш за все додаткове джерело білків і вуглеводів для відновлення ресурсів організму після фізичних навантажень.

Жінки на сьогодні також становлять у важливу цільову групу для виробників спортивного харчування. Вони потребують особливого підходу до рецептури продуктів, зважаючи на особливості фізіологічних процесів жіночого організму. Наприклад, аменорея може викликати підвищену потребу у певних мікро- і макронутрієнтах (зокрема, кальції, магнії, залізі, вітаміні К, білках і ненасичених жирних кислотах) у жінок-атлетів.

Підлітки на сьогодні також стають регулярними споживачами спортивного харчування. Взагалі, споживання цією групою залишається спірним, особливо зважаючи на вплив спортивного харчування на здоров’я молодого організму, що все ще розвивається. У будь-якому випадку, навіть якщо прийом окремих добавок не становить загрози для здоров’я підлітків, споживання продуктів призначених для дорослих атлетів, є неприпустимим, оскільки потреби в поживних речовинах молодого організму значно відрізняються. Таким чином, необхідна розробка продуктів, призначених безпосередньо для цієї вікової категорії, збалансованих за нутрієнтним складом відповідно до вікових потреб. Окрім того, ці продукти повинні бути максимально натуральними та не містити жодного компонента, безпечність і доцільність застосування якого для молодого організму викликають щонайменші сумніви (навіть якщо вони активно використовуються та вважаються безпечними для дорослих).

Останні дослідження свідчать про доцільність споживання спортивного харчування літніми людьми. Відомо, що з віком м’язова маса зменшується, ослаблюються кістки. Нова теорія припускає, що створення базової програми тренувань для літніх людей разом зі споживанням спортивного харчування багатого на білок, може суттєво покращити їх здоров’я. Це відкриває для виробників спортивного харчування ще один напрям розробок.

Високим є також попит на спортивне харчування серед людей з роботою, яка вимагає фізичної сили. Багато робітників у будівельній галузі, наприклад, купують енергетики та продукти для нарощування м’язової маси для того, щоб могти працювати з важкими інструментами й обладнанням. Також спортивне харчування починають додавати до раціону військові та працівники правоохоронних органів.

Потреби спортсмена в енергії та поживних речовинах суттєво відрізняються, не лише залежно від віку і статі, але й від виду спорту та спрямованості фізичних навантажень, обсягу й інтенсивності виконання роботи тощо. Тому важливим аспектом є збалансованість таких продуктів за нутрієнтним складом виходячи з їх призначення. Таким чином, важливою є робота над розробкою продуктів з вузьким спрямуванням.

Очікується, що найближчим часом збільшиться попит на натуральне спортивне харчування. Споживачі хочуть гарантій того, що продукція не завдасть шкоди і водночас буде ефективною та допоможе досягти бажаних результатів. Це, поряд з вимогами законодавства, стимулюватиме виробників створювати продукти з максимальною кількістю натуральних компонентів і відмовитися від синтетичних цукрозамінників, барвників і ароматизаторів. Сьогодні виробники можуть забезпечити споживачів також безпечними альтернативами потенційно шкідливих хімічних стимуляторів.

Важливим критерієм для продуктів спортивного харчування є також зручність у використанні. Спортивні напої, поживні батончики та готові до споживання коктейлі є зручними продуктами, які можна використовувати у специфічних умовах. Наприклад, батончик може стати швидкою збалансованою перекускою, який можна взяти з собою на тренування для відновлення. Спортивні коктейлі прекрасно підходять для спортсменів, в яких уранці немає апетиту.

Останнім часом на ринку з’являються нові формати спортивних продуктів – шипучі таблетки, тістечка, жувальні цукерки з високим вмістом вуглеводів.

Одним із перспективних форматів спортивного харчування на сьогодні є гелі. Все більше людей віддають їм перевагу, порівняно з батончиками і напоями, оскільки їх зручно споживати (в тому числі безпосередньо під час фізичних навантажень) і зберігати, вони легко засвоюються та не викликають розладу шлунку.

Тим не менше переважна більшість споживачів ще досі має певні стереотипи щодо спортивного харчування. Зокрема, вони вважають, що ці продукти становлять потенційну загрозу для здоров’я, тому що містять у своєму складі гормони або ж інші заборонені Всесвітнім антидопінговим агентством речовини. Однією з причин такої ситуації є те, що виробники не докладають зусиль для просвітницької роботи.

Асортимент харчових продуктів для спортсменів вже сьогодні є досить широким − від енергетичних напоїв і поживних батончиків до замінників харчування та харчових добавок, і щодня на ринку з’являються все нові й нові продукти. За таких умов критично важливим стає питання загальної обізнаності споживачів про склад, властивості та дію продукції, яку вони купують.

Показовим є той факт, що 38 % споживачів спортивного харчування вважають інформацію, що стосується складу продукту та здоров’я заплутаною та суперечливою. Тому інформація про товар повинна бути деталізована та водночас легко зрозуміла.

Однак багато виробників чітко не вказують повний склад своїх продуктів. Відомо, що значна частка продуктів спортивного харчування містять «приховані» інгредієнти (тобто такі, що не зазначені на етикетці), переважно заборонені, за рахунок яких виробники намагаються підвищити ефект від споживання продуктів.

Часто виявляють і факти перехресного забруднення продуктів забороненими речовинами. Після вживання таких продуктів професійні атлети можуть бути дискваліфіковані через негативні результати допінг-тестів, що може зруйнувати їх кар’єру.

Окрім того, забруднені продукти можуть спровокувати проблеми зі здоров’ям (наприклад, ураження печінки чи нирок) або навіть смерть.

Спортивні добавки також можуть мати негативний вплив через взаємодію з медичними препаратами та спричинити ускладнення й погіршення стану здоров’я. Тому вся продукція повинна проходити жорсткий контроль на предмет вмісту заборонених речовин.

Усе це викликає недовіру серед споживачів, які очікують прозорості в плані інформації щодо складу продукту. Споживачам слід знати не лише, що входить до складу продукту, але й точну кількість кожного з інгредієнтів, для того щоб бути певними, що вони отримують належну дозу тих чи інших речовин для досягнення необхідного результату і правильно розраховувати свій раціон. Кожен продукт повинен супроводжуватися чіткими рекомендаціями щодо вживання.

Водночас виробники повинні враховувати вимоги споживачів, які можуть з тих чи інших причин уникати певних категорій продуктів, наприклад, через індивідуальну чутливість до окремих інгредієнтів (алергія), дотримання дієти, пов’язаної зі станом здоров’я (хвороби серця, діабет тощо), з особистих чи релігійних міркувань (наприклад, вегетаріанці уникають продуктів тваринного походження тощо). Тому про вміст інгредієнтів, що можуть викликати упередження серед споживачів, виробники повинні обов’язково позначати на етикетці за допомогою спеціального маркування.

Жодна вітчизняна компанія по виробництву спортивного харчування не зможе в майбутньому інтенсивно розвиватися, якщо її продукція не буде представлена на зовнішніх ринках, а її акції не будуть котируватися (в обігу) на світових біржах. Правила гри у світі з кожним днем змінюються, і українські компанії повинні розкриватися, ставати більш прозорими і зрозумілими для іноземного бізнесу. Таким чином, якщо брати світовий ринок, то фірмі Геркулес слід відкривати свої підприємства у європейських країнах, де є дешевша сировина. Якщо ж брати український ринок, то найбільш привабливою є Львівська область, а саме м.Львів, оскільки в м.Львів найбільша кількість туристів протягом року. Підприємство слід побудувати біля м.Львів, оскільки це в подальшому призведе до менших податків. Крім того, біля Львова є багато недобудованих приміщень та будинків, які можна перепланувати зробити ремонти і в подальшому вони б згодилися для виробництва спортивного харчування.

Місткість ринку – це можливий обсяг продажу при даному рівні цін за конкретний проміжок часу.

Місткість потенційного ринку – це можливі обсяги продажу товарів покупцям, які мають потребу в них і виявляють інтерес до продукції фірми.

Місткість реального ринку – це можливі обся
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 397; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.008 с.)