Змістовний модуль 1.Земельне право в правовій системі УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовний модуль 1.Земельне право в правовій системі УкраїниЛекція № 1. Земельне право як галузь права

- 2 години

1. Поняття та предмет земельного права.

2. Методи правового регулювання земельних відносин.

3. Система земельного права.

4. Принципи земельного права.

5. Взаємодія земельного права з іншими галузями права

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3,76, 82, 87-89, 91, 93, 95-97]

Лекція №2. Джерела земельного права

- 2 години

1. Поняття та види джерел земельного права України.

2. Конституція України в системі джерел земельного права.

3. Закони як джерела земельного права.

4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права.

Список рекомендованої літератури: [1-78, 82, 87-89, 91, 93, 95-97]

Змістовний модуль 2. Право власності на землю. Право землекористування

Лекція №3. Право власності на землю

- 2 години

1. Поняття, зміст та форми права власності на землю.

2. Набуття права власності на землю

3. Припинення власності на землю.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 24, 26, 27, 37, 40, 52, 62, 69-71, 78, 82, 83, 86-91, 93-97]

Лекція №4 Право землекористування

1. Поняття, зміст та види права землекористування.

2. Правове регулювання постійного землекористування

3. Правові засади оренди землі

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 24, 26, 27, 37, 40, 51, 62, 69-71, 78, 82, 83, 87-91, 93, 95-97]

Змістовний модуль 3. Інші права на землю. Реєстрація земельних ділянок та прав на них

Лекція №5. Обмеження та обтяження прав на землю

- 2 години

1. Поняття і загальна характеристика обмежень та обтяжень прав на землю.

2. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю.

3. Право добросусідства.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 62, 69-71, 82-84, 87-91, 93, 95-97]

Лекція №6. Правовідносини у сфері державної реєстрації земельних ділянок та прав на них

- 2 години

1. Правове регулювання державної реєстрації земельних ділянок

2. Поняття та принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки.

3. Стадії державної реєстрації прав на земельні ділянки.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 28, 59, 62, 74, 75, 82, 86-89, 91, 93, 95-97]

Змістовний модуль 4. Управління в галузі використання та охорони земель

Лекція №7. Правове регулювання управління в галузі використання та охорони земель

- 2 години

1. Поняття управління у галузі використання та охорони земель.

2. Організаційно-правове забезпечення управління в галузі використання та охорони земель.

3. Функції управління у галузі використання та охорони земель та їх характеристика

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 12, 28, 38, 41, 44, 47, 59, 62, 64-71,73-75, 82, 87-89, 91, 93, 95-97]

Лекція №8. Юридична відповідальність за земельні правопорушення

- 2 години

1. Поняття та види юридичної відповідальності за земельні

правопорушення.

2. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення.

3. Кримінальна відповідальність за злочини у галузі земельних відносин.

4. Майнова та дисциплінарна відповідальність за порушення земельного законодавства.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 4, 7-11, 41, 64, 80-82, 87-89, 91, 93, 95-97]

Змістовний модуль 5. Правовий режим різних категорій земель

Лекція №9 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

- 2 години

1 Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

2. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення.

3. Особливості використання земель сільськогосподарського

призначення.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 24, 37, 39, 40, 76, 82, 87-91, 93, 95-97]

Лекція №10 Правовий режим земель житлової та громадської забудови

- 2 години

1. Поняття земель житлової та громадської забудови. Співвідношення

понять «землі населених пунктів» та «землі житлової та громадської забудови».

2. Склад земель житлової та громадської забудови.

3. Особливості використання земель житлової та громадської забудови.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 17, 35, 50, 54, 56, 58, 76, 82, 87-89, 91, 93, 95-97]

 

VI. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»

Всього годин – 10

Семінарське заняття № 1. Земельне право як галузь права

- 2 години

1. Поняття та предмет земельного права.

2. Методи правового регулювання земельних відносин.

3. Система земельного права.

4. Принципи земельного права.

Практичні завдання

Задача 1.Сільська рада прийняла рішення про переоформлення права постійного користування на земельні ділянки на право власності чи набуття в оренду. Рішення сільської ради було прийнято на підставі ст. 92 та п. 6 розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. Вважаючи рішення сільської ради незаконним, К. звернувся з позовом до суду.

Вирішіть справу.

Задача 2.Іноземний громадянин звернувся до держадміністрації із заявою про надання йому у м. Ужгород в оренду земельної ділянки під забудову. Держадміністрація відмовила йому, посилаючись на те, що надання земельних ділянок в оренду у межах міста є компетенцією місцевого самоврядування.

З’ясуйте, які питання необхідно вирішити іноземному громадянину для того, щоб отримати в оренду земельну ділянку під забудову.

Визначте коло нормативних актів, які регулюють ці питання.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3,76, 82, 87-89, 91, 93, 95-97].

Семінарське заняття №2. Набуття права приватної власності на земельну ділянку

1. Право власності на землю в Україні: загальнотеоретичні засади

2. Загальна характеристика підстав набуття права приватної власності на земельну ділянку

3. Приватизація земельних ділянок

 

 

Практичні завдання

Задача 1. У 1992 році громадянин Кучер Л.О. вийшов з КСП та створив фермерське господарство, членом якого стала і його бабуся. Фермерському господарству була виділена земельна ділянка площею 11 га і виданий державний акт на право приватної власності. Документ був оформлений на голову фермерського господарства.

Який порядок створення фермерських господарств передбачено земельним законодавством? В якому розмірі надається земельна ділянка для ведення фермерського господарства?

Задача 2. До Державної служби геодезії, картографії та кадастру України звернувся за роз’ясненням громадянин Росії П., який народився та проживав в Україні з 1949 р. по 1957 р., після чого 30 років служив у радянській армії, з такого питання: після смерті його матері, яка проживала в Україні, він став спадкоємцем дачного будинку та земельної ділянки, на якій розташований цей будинок. Право на спадщину на будинок громадянин Росії П оформив. Чи може він за таких умов мати у приватній власності земельну ділянку?

Надайте юридичну консультацію громадянину Росії П.

Задача 3.Учасникам Великої Вітчизняної війни у 1990 р. було виділено земельні ділянки для ведення городництва розміром по 0,03 га. Понад десять років вони обробляли ці ділянки, вирощуючи різноманітні овочеві культури. У 2002 р. один із громадян звернувся до сільської Ради про передачу йому вказаної земельної ділянки у власність.

Який існує порядок надання земельних ділянок для ведення городництва? Чи можуть бути передані вказані ділянки у приватну власність учасникам війни згідно з Земельним кодексом України?

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 24, 26, 27, 37, 40, 52, 62, 69-71, 78, 82, 83, 86-91, 93-97]

Семінарське заняття №3. Припинення права приватної власності на земельну ділянку

1. Юридична природа припинення права приватної власності на земельну ділянку

2. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за ініціативою власника або незалежно від волевиявлення суб’єктів земельних правовідносин

3. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за ініціативою інших суб’єктів земельних правовідносин

Практичні завдання

Задача 1. Громадянка С. звернулася за консультацією до юриста з наступного питання. Житловий будинок, розташований на земельній ділянці, належить їй на праві приватної власності (як і земельна ділянка). Представники організації оптової торгівлі повідомили її про те, що земельна ділянка підлягає вилученню, оскільки на ній повинні бути розташовані під’їзні шляхи до складів організації оптової торгівлі, що знаходиться поряд. А вилучення земельної ділянки, що їй належить, буде здійснюватися за відповідну плату.

Чи є дії представників організації оптової торгівлі законними? Назвіть підстави припинення права приватної власності на землю. Визначте суб’єктів відчуження земельних ділянок для суспільних потреб і з мотивів суспільної необхідності.

Задача 2. Громадянину Росії А. після смерті матері, яка була громадянкою України, за заповітом переходить у власність дім у селі та земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. Нотаріус відмовила гр. А. у видачі свідоцтва про право на спадщину на вказані земельні ділянки, пояснюючи свої дії тим, що іноземні громадяни не можуть бути власниками земельних ділянок відповідно до чинного земельного законодавства. Його дружина, громадянка України, досить часто перебуває в Україні, отже продавати земельні ділянки подружжя не має бажання. За порадою вони звернулися до юриста.

Проаналізуйте дії нотаріуса. Надайте гр. А. та його дружині юридичну консультацію з цього питання.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 24, 26, 27, 35, 37, 40, 52, 62, 69-71, 78, 82, 83, 86-91, 93-97]

 

Семінарське заняття №4. Право землекористування в Україні

1. Поняття і зміст права землекористування

2. Суб'єкти та об'єкти права землекористування

3. Види права землекористування

4. Набуття та припинення права землекористування

 

Практичні завдання

Задача 1. Фермер П. звернувся із заявою до райдержадміністрації про передачу йому в оренду 0,5 га земель водного фонду, на яких розташовано озеро, для рибогосподарських потреб. Однак фермер отримав відмову, яка обґрунтовується тим, що згідно з чинним законодавством вказані землі та озеро повинні надаватись виключно у власність.

Проведіть правовий аналіз рішення райдержадміністрації.

Охарактеризуйте правовий режим оренди земель.

Задача 2. ТОВ «Краков» є юридичною особою, співзасновниками якої є два громадянина Польщі. Метою створення ТОВ є будівництво швейної фабрики на території України. У даний час ТОВ орендує земельну ділянку, на якій ведеться будівництво. Після закінчення будівництва і набуття права власності на майно керівництво ТОВ має намір викупити земельну ділянку у власність.

Чи може набути у власність земельну ділянку юридична особа України, заснована з участю іноземних громадян або іноземними юридичними особами?

Якщо може, то який порядок і підстави набуття у власність земельної ділянки

такої юридичної особи? Чи мають іноземні громадяни право власності на

землю в Україні?

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 24, 26, 27, 37, 40, 51, 62, 69-71, 78, 82, 83, 87-91, 93, 95-97]

 

 

Семінарське заняття №5. Обмеження і обтяження прав на землю

1. Поняття обмежень та обтяжень прав на землю

2. Правова характеристика обмежень прав на землю

3. Правова характеристика обтяжень прав на землю

4. Порядок встановлення обмежень прав на землю

 

Практичні завдання

Задача 1. Громадянин Ф. має у власності гараж. Для того, щоб дійти до свого гаражу, він кожен раз повинен проходити через земельну ділянку, що належить на праві власності громадянину Я, який проти, щоб Ф. користувався його земельною ділянкою.

Визначте коло суспільних відносин та охарактеризуйте правовий режим представленої в задачі земельної ділянки.

Вирішіть справу.

Задача 2. Громадянин Куценко Р.Д. звернувся із заявою до селищної ради з проханням вжити заходів до сусіднього землевласника Ражика П. Є. у зв’язку з тим, що посаджені останнім на межі їхніх земельних ділянок дерева перешкоджають проникненню сонячного проміння і порушують ріст сільськогосподарських рослин.

Яке рішення може прийняти селищна рада за заявою Куценка Р. Д.? Чи належить розгляд заяви Куценка Р. Д. до компетенції селищної ради?

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 28, 62, 69-71, 82-84, 87-91, 93, 95-97]

 

 

VІI. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.034 с.)